How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "irish turas teanga"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "irish turas teanga"

13 terms
Aonad 6, Turas Teanga
cúrsaí
an-ghnóthach
árasán
lárnach
thngs, affairs
very busy
(an)apartment
central
cúrsaí
thngs, affairs
an-ghnóthach
very busy
18 terms
Aonad 4b, turas teanga
a bhí ar bun aici
dá dheasca sin
d'éirigh sí as a post
le díriú ar an cheol
that she was engaged in
because of that
she gave up her job
to concentrate on music
a bhí ar bun aici
that she was engaged in
dá dheasca sin
because of that
24 terms
Aonad 4 turas teanga
ag tabhairt aghaidhe ar
a t-ionad ceoil
ag fágáil Shráid Ghrafton ina ndiaidh
fuinniúil
heading for
the music venue
leaving Grafton Street behind them
energetic
ag tabhairt aghaidhe ar
heading for
a t-ionad ceoil
the music venue
9 terms
Irish turas scoile
Is maith is cuimhin an saoire sin
Foirginimh stairiula
Seadchomharthai
Chuigh an chathair go mor i gcion orm
I remeber the holiday well
Historical buildings
Monuments
The city made an impression on me
Is maith is cuimhin an saoire sin
I remeber the holiday well
Foirginimh stairiula
Historical buildings
11 terms
An Gaeilge is teanga mharbh Í (Is irish a dead language)
Caithfidh mé a rá gur chuir teideal na…
Ach céard atá i gceist lesi an dteideal?
Is í an Ghaeilge teanga oifigiúil na h…
Ach cad is brí le teanga mharbh
I must say that this essay got me thinking
But what does the title mean?
Irish is an offical language Ireland side by side with English
But what is a dead language?
Caithfidh mé a rá gur chuir teideal na…
I must say that this essay got me thinking
Ach céard atá i gceist lesi an dteideal?
But what does the title mean?
12 terms
Laethanta Saoire/Turas Scoile
Thugamar aghaidh ar
An t-aerfort dubh le daoine
bagáiste
paisnéirí
we headed for
the airport packed with people
luggage
passengers
Thugamar aghaidh ar
we headed for
An t-aerfort dubh le daoine
the airport packed with people
21 terms
turas scoile sraith pictiúir 2017
an Róimh
an príomhoide
labhair sé le
in Éirinn
Rome
the principal
he spoke to
in Ireland
an Róimh
Rome
an príomhoide
the principal
10 terms
Sa Ghaeltacht/ Turas Scoile/ Laethanta Saoire
Gaeilge a fheabhsú
Scléip is spraoi
Imeachtaí cois farraige
Tinneas baile
Improve Irish
Craic and fun
Events by the sea
Home sickness
Gaeilge a fheabhsú
Improve Irish
Scléip is spraoi
Craic and fun
37 terms
Turas na hIdirbhliana
lóistín
turas
ceantar
ionad eachtraíochta
accommodation
trip
area
adventure centre
lóistín
accommodation
turas
trip
15 terms
Teanga
Irish
French
English
German
Gaeilge
Fraincis
Béarla
Gearmáinis
Irish
Gaeilge
French
Fraincis
10 terms
túras go dtí an gaeltacht
volleyball
Imeachtaí
learning language
new friends
eitpheil
Activities
teanga foghlama
cairde nua
volleyball
eitpheil
Imeachtaí
Activities
16 terms
Teanga- Languages
Gaeilge
Sasana
Béarla
Polainnis
Irish
England
English
Polish
Gaeilge
Irish
Sasana
England
15 terms
teanga ranga
dia is muire duit
dia duit
conas a litríonn tú.............
an bhuil cead agam dul go dtí an .....…
hello ( reply)
hello
how to you spell.........
can i go to the
dia is muire duit
hello ( reply)
dia duit
hello
Teanga Ranga
Hello
Hello
Can I go to the bathroom
Can I go to the locker
Dia duit
Dia is muire duit
An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas
An bhfuil cead agam dul go dtí an cealtan
Hello
Dia duit
Hello
Dia is muire duit
35 terms
Irish-Sickness
Tinneas
Tá____orm
Slaghdán
Fliú
Illness
I have...
A cold
The flu
Tinneas
Illness
Tá____orm
I have...
10 terms
Irish Journey
Bhí an turas compordach
Bhí an turas taitneamhach
Bhí an turas sultmhar
Bhí an turas gasta
The journey was comfortable
The journey was enjoyable
The journey was enjoyable
The journey was quick
Bhí an turas compordach
The journey was comfortable
Bhí an turas taitneamhach
The journey was enjoyable
15 terms
Teanga Ranga
Dia duit
Dia is muire dhuit
Dia linn
An bhfuil cead agam dul go dtí an ....…
hello
hello (reply)
Bless you
Can i go to the ................?
Dia duit
hello
Dia is muire dhuit
hello (reply)
19 terms
Irish
Secretary
Boat
Boat journey
Adult
Rúnaí
Bád ach
Turas báid
Duine fásta
Secretary
Rúnaí
Boat
Bád ach
20 terms
Irish Language Duolingo
agallamh
teanga
litríonn
focal
interview
language
spells
word
agallamh
interview
teanga
language
10 terms
Nathanna don charta poist 2 (An turas & an aimsir)
Thángamar anseo ar eitleán/ ar an mbád.
Bhí an turas an-fhada.
Bhí an turas an-tuirsiúil.
Bhí an turas uafásach.
We came here on an aeroplane/ on the boat.
The journey was very long.
The journey was very tiring.
The journey was terrible
Thángamar anseo ar eitleán/ ar an mbád.
We came here on an aeroplane/ on the boat.
Bhí an turas an-fhada.
The journey was very long.
17 terms
An Ghaeilge Foclóir
oidhreacht
cúrsaí cultúrtha
dúchas
athbheochan na Gaeilge
heritage
cultural matters
native culture
revival of Irish
oidhreacht
heritage
cúrsaí cultúrtha
cultural matters
39 terms
Turas scoile
Bhí an t-ám chun an turas scoile a egarú
bhailigh an múinteoir na daltaí le ché…
Bhí cúpla moladh ag na daltaí
costasach
it was time to organize the school tour
the teacher gathered all the students together to discuss the…
the students had suggestions
expensive
Bhí an t-ám chun an turas scoile a egarú
it was time to organize the school tour
bhailigh an múinteoir na daltaí le ché…
the teacher gathered all the students together to discuss the…
14 terms
Irish
Ar thoir
Cuiseanna difiula
An stairiul
Nd cloigthithe
In search of
Various reasons
Very historical
Round towers
Ar thoir
In search of
Cuiseanna difiula
Various reasons
12 terms
Teanga Ranga
Hello.
May I go to ... the toilet?... ... the l…
May I ... close the window?... ... open…
Here.
Dia is muire guit.
An bhfuil cead agam dul go dtí ... an leithreas?... ... an ceal…
An bhfuil cead agam ... an fhuinneog a dhúnadh?... ... an doras…
Anseo.
Hello.
Dia is muire guit.
May I go to ... the toilet?... ... the l…
An bhfuil cead agam dul go dtí ... an leithreas?... ... an ceal…
8 terms
Irish words xxx
Aghaidh
Teanga
Liobracha
Fabhracha
Face
Tongue
Lips
Eyebrows
Aghaidh
Face
Teanga
Tongue
16 terms
Language Irish Duolingo
agallamh
teanga
focal
focail
interview
language
word
words
agallamh
interview
teanga
language
27 terms
Irish
Líofa sa Ghaeilge
Scileanna maithe
Cumarsáid
Sprioc lá
Fluent in Irish
Good skills
Communication
Closing day
Líofa sa Ghaeilge
Fluent in Irish
Scileanna maithe
Good skills
15 terms
Teanga Ranga (an dalta)
Dia Duit
Dia is muire duit
Cad is ainm duit ?
an bhfuil cead agam dul go dtí an.....…
Hello
Hello (reply)
What is your name
Can I go to the.............
Dia Duit
Hello
Dia is muire duit
Hello (reply)
10 terms
Teanga Ranga (an dalta)
an bhfuil cead agam dul go dtí an leit…
cad is brí le ?
conas a litríonn tú..?
níl mé ábalta an clár bán a fheiceáil
can I go to the ..?
what is.. ?
how do you spell.. ?
I cannot see the white board.
an bhfuil cead agam dul go dtí an leit…
can I go to the ..?
cad is brí le ?
what is.. ?
10 terms
Irish
Exam/test
Questions
Answer
Email
Scrúdú
Ceisteanna
Fréagra
Ríomhphoist
Exam/test
Scrúdú
Questions
Ceisteanna
15 terms
Teanga Ranga (an dalta)
Dia duit
An BhFuil céad agam dul go dtí an leit…
Cén dáta inniu é
Ní thuigim
Hi
Can i go to the toilet
What date is it today
I don't know
Dia duit
Hi
An BhFuil céad agam dul go dtí an leit…
Can i go to the toilet
15 terms
Teanga Ranga (an dalta)
An bhfuil cead agam dul go dtí an...
Cén leathanach ar a bhfuil an obair bh…
Rinne mé dearmad ar mo...
Litrigh/abair é sin arís led'thoil?
Can I go to...
What page was the homework?
I forgot my...
Can you spell/say it again please
An bhfuil cead agam dul go dtí an...
Can I go to...
Cén leathanach ar a bhfuil an obair bh…
What page was the homework?
Irish vocab
seo
sin, siúd
anseo
máthair
this
that
here
mother
seo
this
sin, siúd
that
10 terms
Teanga an dalta E|C
Cén t am é
Níl mo nóta agam
Rinne mé dearmad ar mo chóipleabhar
An Bhfuil cead agam dul abhaile
What time is it
I don't have my note
I forgot my copy
Can I go home
Cén t am é
What time is it
Níl mo nóta agam
I don't have my note
15 terms
Teanga Ranga (an dalta)
An bhfuil chead agam dul go dtí an...
An bhfuil cead agam an doras a oscailt?
Cén leathnach as a bhfuil ar obair bha…
Rinne mé dearmad ar mo..
Can I go...
Can I open the door?
What page is the homework on?
I forgot my...
An bhfuil chead agam dul go dtí an...
Can I go...
An bhfuil cead agam an doras a oscailt?
Can I open the door?
15 terms
Teanga Ranga ( an dalta )
Dia Duit!
An bhfuil cead agam dul go dtí an.....…
Cén dátá inniu é?
Cén leathanach ar a bhfuil an obairt b…
Hello!
Can i go to the bathroom?
What date is it today?
What page is the homework on?
Dia Duit!
Hello!
An bhfuil cead agam dul go dtí an.....…
Can i go to the bathroom?
31 terms
Shauna Irish
aire
Siùiniér
cruinniù
Lacáistí
Take care!!!
Carpenter
Meeting
Reductions
aire
Take care!!!
Siùiniér
Carpenter
9 terms
Sraith 5 - turas Scoile part 1
Labhair comhordaitheoir na hidirbhlian…
Chuir na daltaí ceist an bhféadfaidís…
Ach rinne an comhordaitheoir tagairt d…
Is léir gur beartaíodh dul go Campa Ea…
The TY coordinator spoke to the students in the year about a…
The students asked if they could go somewhere exotic like Paris
But the coordinator made reference to financial matters, sayi…
It is clear that it was decided to go to an Adventure camp in…
Labhair comhordaitheoir na hidirbhlian…
The TY coordinator spoke to the students in the year about a…
Chuir na daltaí ceist an bhféadfaidís…
The students asked if they could go somewhere exotic like Paris
21 terms
Aonad 7: Teangacha (Languages)
teanga (f)
Gaeilge / an Ghaeilge
Bretnais / an Bhreatnais
Gaeilge na hAlban
language (literally: tongue)
Irish
Welsh
Scottish Gaelic (Gàidhlig)
teanga (f)
language (literally: tongue)
Gaeilge / an Ghaeilge
Irish
9 terms
Sraith 5 - turas scoile part 2
Bhí níos mó imeachtaí le feiceáil sa p…
Chaith go leor daoine éadaí spóirt agu…
Fuair siad aclaíocht iontach as agus b…
Ach bhí fuinneamh fágtha ag na daltaí…
More activities could be seen in the picture
Lots of people wore sports clothes and ran a race
They got great exercise and were exhausted after their efforts
The students still had energy after the many activities they…
Bhí níos mó imeachtaí le feiceáil sa p…
More activities could be seen in the picture
Chaith go leor daoine éadaí spóirt agu…
Lots of people wore sports clothes and ran a race
9 terms
Irish - Ceol #2
seisiún ceoil
laoch
turas domhanda
cleachtadh
music session
hero
tour
practice
seisiún ceoil
music session
laoch
hero
15 terms
Teanga Ranga (an dalta)
An bhfuil cead agam dul go dtí........
an bhfuil cead agam.....
cén leathanach ar a bhfuil an obair bh…
cén dáta inniú é?
can I go to the.....
can I.....
what page was the homework on?
what date is it today?
An bhfuil cead agam dul go dtí........
can I go to the.....
an bhfuil cead agam.....
can I.....
15 terms
Teanga Ranga (an dalta)
Cén leathanach as a bhfuil ar obair bh…
Cad í an ghaeilge ar......?
Níl mé àbalta an clár bán a fheicéal.
Cén dáta inniu é?
What page is the homework?
What is the Irish for........................?
I can't see the board.
What date is it?
Cén leathanach as a bhfuil ar obair bh…
What page is the homework?
Cad í an ghaeilge ar......?
What is the Irish for........................?
15 terms
Teanga Ranga an dalta
An bhfuil cead agam dul go dtí an oifig?
Dia Duit
Cén leathanach ar a bhfuil an obair bh…
Cén dáta inniu é?
Can I go to the office?
Hello
What page is the homework?
What date is it today?
An bhfuil cead agam dul go dtí an oifig?
Can I go to the office?
Dia Duit
Hello
15 terms
Teanga ranga an dalta
Dia Duit
An bhfuil cead agam dul go dtí an leit…
An bhfuil cead agam dul go dtí an ceal…
An bhfuil cead agam an fhuinneog a osc…
Hello
Can I go to the toilet please?
Can I go to the lockers please?
Can I please open/close the window?
Dia Duit
Hello
An bhfuil cead agam dul go dtí an leit…
Can I go to the toilet please?
10 terms
Irish keywords
Scrúdú
Ceisteanna
Freagra
Ríomhphost
Exam
Question
Answer
E-mail
Scrúdú
Exam
Ceisteanna
Question
22 terms
Na Baill Beatha
Smig
Ceann
Cos
Teanga
Chin
Head
leg
Tongue
Smig
Chin
Ceann
Head
10 terms
Irish vocabulary 1
Spás
Faisean
Carrchlós
áilleacht
Space
Fashion
Car-park
Beauty/loveliness
Spás
Space
Faisean
Fashion
24 terms
Teanga ranga an Dalta
Dia Duit
Dia is muire duit
an bhfuil cead agam dul go dtí?
an leithreas
Hello
Hello
Can i have permission to go to.....?
The toilet
Dia Duit
Hello
Dia is muire duit
Hello
12 terms
IRISH languages
teanga
gaeilge
bearla
breatnais
language
irish
english
welsh
teanga
language
gaeilge
irish
1 of 7