Study sets matching "irish"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "irish"

11 terms
irish
bearla
gaeilge
mata
stair
english
irish
maths
history
bearla
english
gaeilge
irish
40 terms
Irish
Níor mhiste liom.
Is maith liom tae.
Is fearr liom caife.
Is aisteach liom é.
I wouldn't mind.
I like tea. (Lit. Tea is good with me, i.e. (in my opinion.)
I prefer coffee. (Coffee is better in my opinion.)
I consider it strange.
Níor mhiste liom.
I wouldn't mind.
Is maith liom tae.
I like tea. (Lit. Tea is good with me, i.e. (in my opinion.)
Irish
iasc
scéallóga
éan
madra
fish
chips
bird
dog
iasc
fish
scéallóga
chips
55 terms
Irish
Tá sé
Tá sí
Tá mé
Fuar
He is, it is
She is
I am
Cold
Tá sé
He is, it is
Tá sí
She is
96 terms
irish
múinteoir
bangharda
ealaíontóir
fiaclóir
teacher
police woman
artist
dentist
múinteoir
teacher
bangharda
police woman
20 terms
Irish
trátaí
oráiste
cairéad
Anann
tamato
orange
carrot
pineapple
trátaí
tamato
oráiste
orange
21 terms
Irish
ae
ea
eo
ia
e'
ə or ah
o'
i-a
ae
e'
ea
ə or ah
157 terms
Irish
bord pl. boird
cóta pl. cótaí
cupán pl. cupàin
doras pl. doirse
table
coat
cup
door
bord pl. boird
table
cóta pl. cótaí
coat
38 terms
Irish
Ná páisti
Tá rícs aici
Tá rís agus ceapaíre aíge
Aige
The children
She has rice
He has rice and a sandwich
Has
Ná páisti
The children
Tá rícs aici
She has rice
Irish
Cad is ainm duit?
Cén aois thú?
Cén seoladh atá agat?
Cathain a rugadh tú?
Julia Ní Chuilinn
Táim ocht mbliana déag d'aois
Táim i mo chonaí in uimhir a haon, bóthar an stáisiúin, cuas…
...
Cad is ainm duit?
Julia Ní Chuilinn
Cén aois thú?
Táim ocht mbliana déag d'aois
27 terms
Irish
Gruaig chatach
Gruaig spícheach
Bricí ní
Gruaig díreach
Curly hair
Spiky hair
Freckles
Long hair
Gruaig chatach
Curly hair
Gruaig spícheach
Spiky hair
42 terms
Irish
Uachtar gréine
Laethanta saoire
An-te
B'fheidir
Suncream
Holidays
Very hot
Maybe
Uachtar gréine
Suncream
Laethanta saoire
Holidays
Irish
Hello or Hi
Goodbye or Bye
Ireland
Dublin
Dia duit
Slán
Éire
Baile Átha Cliath
Hello or Hi
Dia duit
Goodbye or Bye
Slán
Irish
Eolaíocht
Tíreolaíocht
ceol
Corpoideachas
science
geography
music
P.E
Eolaíocht
science
Tíreolaíocht
geography
Irish
Athair
Daid
Máthair
Mam
Father
Dad
Mother
Mum
Athair
Father
Daid
Dad
Irish
Feachaimidar na pleascain
Bionn fainne sa bhairin breac
Teann paisti o dhoras go doras
Cuirimid ull ar thead
We watched the fireworks
There's a ring in the barn brack
Children go from door to door
We put an apple on a string
Feachaimidar na pleascain
We watched the fireworks
Bionn fainne sa bhairin breac
There's a ring in the barn brack
IRISH
Banc
Ionad siopadóireachta
Siopa Nuachtáin
Bialann(a)
Bank
Shopping Centre
News shop/Newsagent
Restaurant
Banc
Bank
Ionad siopadóireachta
Shopping Centre
16 terms
Irish
Seachtain na leabhar
Ar bís
Dán
Shínigh sé
Book week
Excited
Poem
He signed
Seachtain na leabhar
Book week
Ar bís
Excited
Irish
Anim
Deartháir
Athair
Name
Brother
Father
Anim
Name
Deartháir
Brother
Irish
Dom
Duit
Do
Di
My
Your
His
Her
Dom
My
Duit
Your
30 terms
Irish
Ceoil
Cinéalacha Ceoil
Ceol Tíre
Ceol Pobail
Music
Types Of Music
Traditional Music
Folk Music
Ceoil
Music
Cinéalacha Ceoil
Types Of Music
Irish
Orm
Ort
Air
Uirthi
I have
You have
He has
She has
Orm
I have
Ort
You have
12 terms
Irish
Sona
Cainteach
Beomhar
Cancrach
Happy
Chatty
Lively
Cranky
Sona
Happy
Cainteach
Chatty
6 terms
Irish
Caithrar
Deasc
Mála scoil
Peann
Chair
Desk
School bag
Pen
Caithrar
Chair
Deasc
Desk
14 terms
Irish
I dteannta
Díoltasach
Braon bainne
Liathfadh an broan tae
As well as
Vengeful
A drop of milk
Would colour the tea
I dteannta
As well as
Díoltasach
Vengeful
Irish
Is fear foighneach é an muinteoir gaei…
Is muinteoir iontach é an muinteoir bé…
Is duine cabhrach í an múinteoir mata
Is fear mífhoighneach é an príomhoide
The irish teacher is a patient man
The english teacher is a great teacher
The maths teacher is a helpful person
The principal is a impatient man
Is fear foighneach é an muinteoir gaei…
The irish teacher is a patient man
Is muinteoir iontach é an muinteoir bé…
The english teacher is a great teacher
8 terms
Irish
Caithim tù
Caithim mé
Bristè
...
...
...
...
...
Caithim tù
...
12 terms
Irish
Ag siopadóireacht
Sa chathair
Lá amháin
Ceist
Shopping
In the city
One day
Question
Ag siopadóireacht
Shopping
Sa chathair
In the city
Irish
cumas ceannaireachta
ceapacháin
comóradh
ceiliúradh
leadership abilty
appointments
commemoration
celebration
cumas ceannaireachta
leadership abilty
ceapacháin
appointments
Irish
Ar bharr an tí
Ag bun an ghairdín
Ar chúl an tí
Os comhar an tí
At the top of the house
At the bottom of the garden
To the back of the house
In front of the house
Ar bharr an tí
At the top of the house
Ag bun an ghairdín
At the bottom of the garden
Irish
teach scoite
teach leathscoite
teach sraithe
teach dhá stór
a detached house
a semi-detached house
a terraced house
a two story house
teach scoite
a detached house
teach leathscoite
a semi-detached house
Irish
Ríomhpoist
Goth
Iderlion
Fulmar line
Email
Phone
Online
Going online
Ríomhpoist
Email
Goth
Phone
Irish
Dia dhuit
Dia is Muire dhuit
Conas ata` tu`
Go maith
Hello (god be with you)
(Reply to dia dhuit) God and Mary be with you
How are you?
Good
Dia dhuit
Hello (god be with you)
Dia is Muire dhuit
(Reply to dia dhuit) God and Mary be with you
26 terms
Irish
Taitníonn liom
Taitníonn leat
Taitníonn leis
Taitníonn léi
I enjoy
You enjoy
He enjoys
She enjoys
Taitníonn liom
I enjoy
Taitníonn leat
You enjoy
213 terms
Irish
Hello
Hello (back)
How are you?
How are things
Dia dhuit
Dia is muire dhuit
Conas tánn tú
Conas tá agat
Hello
Dia dhuit
Hello (back)
Dia is muire dhuit
128 terms
Irish
a ceathair
Ta
Cad as duit?
anois
Regular 4
It is..
Where are you from
now
a ceathair
Regular 4
Ta
It is..
Irish
ceist/ceisteanna
céard
cathain
question/questions
what
who
when
ceist/ceisteanna
question/questions
céard
what
Irish
Féachaimid ar na pléascáin
Bíonn fáinne sa bhairín breac
Téann páistí ó dhoras go doras
Cuirimid úll ar théad
We watch the fire works
There's a ring in the barn brack
Children go from door to door
We put an apple on a string
Féachaimid ar na pléascáin
We watch the fire works
Bíonn fáinne sa bhairín breac
There's a ring in the barn brack
220 terms
Irish
Bia
cuisneoir
péitseoga
me
food
fridge
peach
me
Bia
food
21 terms
Irish
Orm
Air
Uirthi
Ta me
Name (myself)
Name (boy)
Name (girl)
I am
Orm
Name (myself)
Air
Name (boy)
13 terms
Irish
Bhean
Fhear
Biachlár
Uisce
Woman
Man
Menu
Water
Bhean
Woman
Fhear
Man
33 terms
Irish
pobalscoil
aiseanna
eachtruil
ach
community school
facilities
eventful
but
pobalscoil
community school
aiseanna
facilities
Irish
Dia dhuit
Conas atá tú?
Cad is ainm duit?
Cow
Hello (sg.)
How are you?
What is your name?
Cow
Dia dhuit
Hello (sg.)
62 terms
irish
Athair
Daid
Máthair
Mam
Father
Dad
Mother
Mum
Athair
Father
Daid
Dad
53 terms
Irish
an bean
an cailín
agus
an fear
the woman
the girl
and
the man
an bean
the woman
an cailín
the girl
1
2
3
4
...
...
...
...
1
...
2
...
15 terms
irish
duine
beirt
trúir
ceathrar
1
2
3
4
duine
1
beirt
2
35 terms
irish
nuair a léigh mé tideal na haiste seo
gur tír maith í éire le cónaí intí
d'fhás fearg íonam
dá ndéarfadh éinne go bhfuil an ráitea…
when i read the title of this essay
ireland is a good country to live in
anger grew in me
if anyone would say that this statement is true, they're crazy
nuair a léigh mé tideal na haiste seo
when i read the title of this essay
gur tír maith í éire le cónaí intí
ireland is a good country to live in
8 terms
irish
ubh
subh
airgead
ispíní
ubh
subh
96 terms
irish
múinteoir
bangharda
ealaíontóir
fiaclóir
teacher
police woman
artist
dentist
múinteoir
teacher
bangharda
police woman
1 of 10