Study sets matching "jo þjóðhagfræði kafli"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "jo þjóðhagfræði kafli"

6 kafli þjóðhagfræði
verðlag
verðbólga
verðhjöðnun
vísitala
er það hvað það kostar að kaupa ákveðna fjölbreytta samsetnin…
er sífelld og almenn hækkun verðlags á ákveðnu tímabili. stöð…
er andstæða við verðbólgu sífelld almen lækkun verðlags á ákv…
er umreikningstala fyrir verð á margra vörutegunda og þjónust…
verðlag
er það hvað það kostar að kaupa ákveðna fjölbreytta samsetnin…
verðbólga
er sífelld og almenn hækkun verðlags á ákveðnu tímabili. stöð…
4 kafli þjóðhagfræði
hið opinbera
hlutverk hins opinbera
samneysla
samgæði
ríkissjóður... sveitarfélög ... almannatryggingakerfi
framboð á samgæðum... markaðsbrestir... tekjujöfnun... efnahaglegan st…
er kaup hins opinbera á framleiðsluþáttum og framleiðslu anna…
er sú vara eða þjónusta sem ekki er hægt að veit einum aðila…
hið opinbera
ríkissjóður... sveitarfélög ... almannatryggingakerfi
hlutverk hins opinbera
framboð á samgæðum... markaðsbrestir... tekjujöfnun... efnahaglegan st…
5 kafli þjóðhagfræði
þjóðhagsreikningar
verg landsframleiðsla
formúla fyrir verg framleiðslu
verg þjóðarframleiðsla
eru uppgjör þjóðarbúsins sem sýnir verðmæti fullnúinnar vöru…
er markaðsvirði fullunninar vöru og þjónustu sem framleidd er…
C+G+I+B(X-M) C= einkaneysla G=samneysla I=fjárfestingar B=bir…
er verðmæti allrar fullunninnar vöru og þjónustu sem fraleidd…
þjóðhagsreikningar
eru uppgjör þjóðarbúsins sem sýnir verðmæti fullnúinnar vöru…
verg landsframleiðsla
er markaðsvirði fullunninar vöru og þjónustu sem framleidd er…
7 kafli þjóðhagfræði
3 mikilvægir hagvísar
hagvöxtur
kenningar um hagvöxt
þættir sem hafa áhrif á rekstarhagkvæmni
hagvöxtur... verðbólga... atvinnustig
er viðvarandi aukning á magni landsframleiðslunnar á tilteknu…
robert solow fékk verðlaun í hagfræði fyriri verk sitt um hag…
menntun... nýting náttúruauðlinda... tækni... viðskiptafrelsi... einkavæð…
3 mikilvægir hagvísar
hagvöxtur... verðbólga... atvinnustig
hagvöxtur
er viðvarandi aukning á magni landsframleiðslunnar á tilteknu…
Þjóðhagfræði 3. kafli
Faðir hagfræðinnar
Hagkerfi
Þrír meginmarkaðir í þjóðhagfræðinni
Efnahagseiningar
Adam Smith
er hópur fólks sem hefur innbyrðis samskipti og viðskipti. An…
-Markaður vöru og þjónustu... -Markaður framleiðsluþátta... -Markað…
eru aðilar sem skapa, nota eða ráðstafa verðmætum í hagkerfinu.
Faðir hagfræðinnar
Adam Smith
Hagkerfi
er hópur fólks sem hefur innbyrðis samskipti og viðskipti. An…
16 terms
1 kafli þjóðhagfræði
grundvallarviðfangsefni hagfræðinnar
hagfræði
skorturinn
gæði
skorturinn og gæði og fórnarkostnaður
fæst við að benda á leiðir og undirbúa ákvarðanir um hvernig…
þá er ekki nóg til af því sem þarf til að framleiða allt það…
er allt sem maðurinn notar til að uppfylla þarfir sínar
grundvallarviðfangsefni hagfræðinnar
skorturinn og gæði og fórnarkostnaður
hagfræði
fæst við að benda á leiðir og undirbúa ákvarðanir um hvernig…
8 kafli þjóðhagfræði
vinnuafl
mannfjöldi á vinnufærum aldri
atvinnuþátttaka
atvinnuleysi
er fjöldi þeirra sem eru á vinnufærum aldri og geta og vilja…
er fólk á aldrinum 16-74
er hlutfall vinnuafls af mannfjölda vinnuafl deilt með mannfj…
fjöldi þess fólks, á vinnufærum aldri sem ekki er í vinnu en…
vinnuafl
er fjöldi þeirra sem eru á vinnufærum aldri og geta og vilja…
mannfjöldi á vinnufærum aldri
er fólk á aldrinum 16-74
13 terms
3 kafli þjóðhagfræði
hagkerfi
þrír meginmarkmaðir í þjóðhagfræðinni
efnahagseiningar
lokað hagkerfi
er hópur fólks sem hefur innbyrðis samskipti og viðskipti. an…
markaður vöru og þjónustu... markað fralmleiðsluþátta ... markað fj…
eru aðilar sem skapa, nota eða ráðstafa verðmætum í hagkerfinu
er hagkerfi þar sem engin viðskipti við útlönd eiga sér stað
hagkerfi
er hópur fólks sem hefur innbyrðis samskipti og viðskipti. an…
þrír meginmarkmaðir í þjóðhagfræðinni
markaður vöru og þjónustu... markað fralmleiðsluþátta ... markað fj…
12 terms
2 kafli þjóðhagfræði
markaður
eftirspurn
eftirspurnarlínan
teygni
er hvers kyns viðskypti sem kaupendur og seljendur eiga með sér
er vilji neytenda til þess að kaupa ákveðna vöru á ákveðnu ve…
er lína sem sýnir myndrænt samhengi á milli verðs og magns vöru
lýsir því hver viðkvæm eftirspurn er fyrir breytingum á verði…
markaður
er hvers kyns viðskypti sem kaupendur og seljendur eiga með sér
eftirspurn
er vilji neytenda til þess að kaupa ákveðna vöru á ákveðnu ve…
6 terms
Þjóðhagfræði kafli 11
Fjármálastefna á samdráttartímum
Fjármálastefna á þenslutímum
Þrjár leiðir hins opinbera til að fjár…
Ruðningssáhrif fjármála stefnu
hið opinbera á að auka útgjöld sín eða lækka skatta (vera rek…
hið opinbera á að hækka skatta og draga úr útgöldum sínum til…
• Innlend lántaka ---> leiðir til vaxtahækkunar... • Erlend lánt…
ef ríkissjóður fjármagnar hallarekstur með innlendri lántöku…
Fjármálastefna á samdráttartímum
hið opinbera á að auka útgjöld sín eða lækka skatta (vera rek…
Fjármálastefna á þenslutímum
hið opinbera á að hækka skatta og draga úr útgöldum sínum til…
Þjóðhagfræði kafli 2
Markaður
Lögmál eftirspurnar
Eftirspurn
Það sem ræður eftirspurn
Þar sem kaupendur og seljendur eiga viðskipti sín á milli. Dæ…
Því hærra sem verð á vöru er því minni verður eftirspurnin
Er lína þar sem sínir vilja neytenda til þess að kaupa ákveðn…
Verð vöru (mikilvægasti þátturinn)... Tekjur neytenda... Verð á öðr…
Markaður
Þar sem kaupendur og seljendur eiga viðskipti sín á milli. Dæ…
Lögmál eftirspurnar
Því hærra sem verð á vöru er því minni verður eftirspurnin
18 terms
Þjóðhagfræði kafli 1
Hagfræðin
Skorturinn
Gæði
Frjáls gæði
fæst við að benda á leiðir og undirbúa ákvarðanir um hvernig…
ekki er til nóg af því sem þarf til að framleiða allt sem upp…
allt sem maðurinn notar til að uppfylla þarfir manna, frjáls…
eitthvað sem er til nóg af t.d. súrefni.
Hagfræðin
fæst við að benda á leiðir og undirbúa ákvarðanir um hvernig…
Skorturinn
ekki er til nóg af því sem þarf til að framleiða allt sem upp…
9 terms
Þjóðhagfræði kafli 8
John Meynard Keynes
Vinnuafl
Atvinnuþátttaka
Atvinnuleysi
breskur stærðfræðingur sem setti fram stefnuna Keynesisma. En…
fjöldi fólks á vinufærum aldri (16-74 ára) sem vill og getur…
vinnuafl sem hlutfall af fjölda fólks á vinnufærum aldri. Á Í…
fólk á vinnufæru aldri sem vill og getu unnið en hefur ekki v…
John Meynard Keynes
breskur stærðfræðingur sem setti fram stefnuna Keynesisma. En…
Vinnuafl
fjöldi fólks á vinufærum aldri (16-74 ára) sem vill og getur…
25 terms
Þjóðhagfræði kafli 5
Þjóðhagsreikningar
Verg þjóðarframleiðsla
Verg landsframleiðsla
Ráðstöfunaraðferðin
• Bókhaldslegt uppgjör fyrir þjóðarbúið í heild... • Verg þjóðar…
öll sú framleiðsla sem fer fram með þeim framleiðsluþáttum se…
öll sú framleiðsla sem á sér stað í landinu óháð því hver á f…
byggir á að leggja saman verðmæti sem framleidd eru og ráðsta…
Þjóðhagsreikningar
• Bókhaldslegt uppgjör fyrir þjóðarbúið í heild... • Verg þjóðar…
Verg þjóðarframleiðsla
öll sú framleiðsla sem fer fram með þeim framleiðsluþáttum se…
12 terms
Þjóðhagfræði kafli 4
Hið opinbera
Hlutverk hins opinbera
Samneysla
Almenn gæði
• Ríkissjóður... • Sveitafélag... • Almannatryggingakerfið
• Sjá um samneyslu... • Koma í vel fyrir markaðsbresti... • Stuðla…
öll útgjöld hins opinbera til sameiginlegra þarfa einstakling…
er sú vara eða þjónusta sem seld er einum kaupanda og aðrir g…
Hið opinbera
• Ríkissjóður... • Sveitafélag... • Almannatryggingakerfið
Hlutverk hins opinbera
• Sjá um samneyslu... • Koma í vel fyrir markaðsbresti... • Stuðla…
17 terms
Þjóðhagfræði kafli 2
Markaður
Eftirspurn
Lögmál eftirspurnar
Þeir þættir sem ráða eftirspurn
þar sem kaupendur og seljendur eiga viðskipti sín á milli
vilji neytanda til þess að kaupa ákveðna vöru á ákveðnu verði…
því hærra sem verð er á vöru því minni eftirspurn, og því læg…
• Verð ... • Gæði og útlit vöru... • Tekjur og fólksfjöldi... • Auglýs…
Markaður
þar sem kaupendur og seljendur eiga viðskipti sín á milli
Eftirspurn
vilji neytanda til þess að kaupa ákveðna vöru á ákveðnu verði…
17 terms
Þjóðhagfræði kafli 3
Þjóðartekjur
Þjóðarframleiðsla
Heildarfjárfesting
Endurfjárfesting
þær tekjur sem koma í hlut þeirra sem eiga framleiðsluþættina
öll sú framleiðsla sem fer fram með þeim framleiðsluþáttum se…
öll sú fjárfesting sem á sér stað í hagkerfinu
Eru þær fjárfestingar sem eru til að endurnýja það sem slitna…
Þjóðartekjur
þær tekjur sem koma í hlut þeirra sem eiga framleiðsluþættina
Þjóðarframleiðsla
öll sú framleiðsla sem fer fram með þeim framleiðsluþáttum se…
40 terms
Þjóðhagfræði kafli 26 -
Hvað eru peningar
Hlutverk peninga
Greiðslumiðill
Verðmælir
peningar er hver sú eign sem almennt er viðurkennd sem greiðs…
- Greiðslumiðill... - Verðmælir... - Varðveisla verðmæta
Þetta skilur peninga frá öðrum eignum. Greiðslumiðill er sérh…
Þar sem að peningar eru notaðir sem greiðslumiðill henta þeir…
Hvað eru peningar
peningar er hver sú eign sem almennt er viðurkennd sem greiðs…
Hlutverk peninga
- Greiðslumiðill... - Verðmælir... - Varðveisla verðmæta
Þjóðhagfræði kafli 27
Peningar
Verðbólga
Óðaverðbólga
Hvað skeður þegar verðlag hækkar
eignir sem fólk notar til að kaupa vörur og þjónustu af öðrum
Hækkun verðlags í %
hækkun yfir 50% á mánuði
þá lækar raunvirði peningana
Peningar
eignir sem fólk notar til að kaupa vörur og þjónustu af öðrum
Verðbólga
Hækkun verðlags í %
16 terms
Þjóðhagfræði kafli 6
Verðmæti landsframleiðslu
Verðlag
verðbólga
Verðhjöðnun
fæst með því að margfalda magn framleiddra gæða með verði þei…
verð allrar vöru og þjónustu hefur hækkað að meðaltali á ákve…
stöðug almenn hækkun á verðlagi frá einum tíma til annars. Me…
andstæðan við verðbólgu eða sífelld almenn lækkun verðlags á…
Verðmæti landsframleiðslu
fæst með því að margfalda magn framleiddra gæða með verði þei…
Verðlag
verð allrar vöru og þjónustu hefur hækkað að meðaltali á ákve…
9 terms
Þjóðhagfræði kafli 8
John Meynard Keynes
Vinnuafl
Atvinnuþátttaka
Atvinnuleysi
breskur stærðfræðingur sem setti fram stefnuna Keynesisma. En…
fjöldi fólks á vinufærum aldri (16-74 ára) sem vill og getur…
vinnuafl sem hlutfall af fjölda fólks á vinnufærum aldri. Á Í…
fólk á vinnufæru aldri sem vill og getu unnið en hefur ekki v…
John Meynard Keynes
breskur stærðfræðingur sem setti fram stefnuna Keynesisma. En…
Vinnuafl
fjöldi fólks á vinufærum aldri (16-74 ára) sem vill og getur…
Þjóðhagfræði kafli 3
Adam Smith
Kenningar Adams
Hagkerfi
Hringrás hagkerfisins
Hann var heimspekingur, fyrstur manna til að lýsa hagkerfinu…
Ósýnilega höndin- þegar menn keppa að eigin hagsmunum þá eru…
Lýsir starfsemi þjóðar. Þáttakendur í hagkerfinu eru allir þe…
Þeir sem eru þáttakendur í hagkerfinu og mynda efnahagseining…
Adam Smith
Hann var heimspekingur, fyrstur manna til að lýsa hagkerfinu…
Kenningar Adams
Ósýnilega höndin- þegar menn keppa að eigin hagsmunum þá eru…
Þjóðhagfræði kafli 36
Maastricht-sáttmálinn 1992 kvað á um:
Hvenær var Evran var tekin í notkun
Hvenær fóru fyrstu evruseðlarnir og pe…
Hvaða lönd nota evruna
Ýmis skilyrði sem lönd þyrftu að uppfylla til að fá aðgang að…
1. janúar 1999
1. janúar 2002
Austuríki, Holland, Luxenborg, Andora, Belgia, Írland, Malta,…
Maastricht-sáttmálinn 1992 kvað á um:
Ýmis skilyrði sem lönd þyrftu að uppfylla til að fá aðgang að…
Hvenær var Evran var tekin í notkun
1. janúar 1999
24 terms
Þjóðhagfræði 1. kafli
Scarcity
incentive
Economics
Microeconomics
Our inability to get everything we want is called
An incentive is a reward that encourages an action or a penal…
the social science that studies the choices that individuals,…
is the study of the choices that indi- viduals and businesses…
Scarcity
Our inability to get everything we want is called
incentive
An incentive is a reward that encourages an action or a penal…
30 terms
Þjóðhagfræði kafli 22
Hagvöxtur
Hagvöxtur á sér stað
Lífsgæði
(Y) Landsframleiðsla (VLF)
Raunaukning landframleiðslu á ákveðnu tímabili (oftast ári).
þegar auking verður í framleiðsluþáttum eða þegar nýting fram…
ráðast af framleiðslu
markaðsvirði fullunninnar vöru og þjónustu sem framleidd eru…
Hagvöxtur
Raunaukning landframleiðslu á ákveðnu tímabili (oftast ári).
Hagvöxtur á sér stað
þegar auking verður í framleiðsluþáttum eða þegar nýting fram…
25 terms
Þjóðhagfræði kafli 5
Þjóðhagsreikningar
Verg þjóðarframleiðsla
Verg landsframleiðsla
Ráðstöfunaraðferðin
• Bókhaldslegt uppgjör fyrir þjóðarbúið í heild... • Verg þjóðar…
öll sú framleiðsla sem fer fram með þeim framleiðsluþáttum se…
öll sú framleiðsla sem á sér stað í landinu óháð því hver á f…
byggir á að leggja saman verðmæti sem framleidd eru og ráðsta…
Þjóðhagsreikningar
• Bókhaldslegt uppgjör fyrir þjóðarbúið í heild... • Verg þjóðar…
Verg þjóðarframleiðsla
öll sú framleiðsla sem fer fram með þeim framleiðsluþáttum se…
Þjóðhagfræði kafli 1
Grunvallarviðfangsefni Hagfræðinnar
Skiptig Hagfræðinnar
Hagfræði
Til hvers að læra hagfræði
Hvað á að framleiða?... Hve mikið?... Hvernig?... Fyrir hverja?
Hagfræðin skiptist í þjóðhagfræði sem fjallar um heild og rek…
Fæst við að benda á leiðir og undirbúa ákvarðanir um hvernig…
Læra að taka ákvarðanir sem tengjast hagkerfinu okkar... Framlei…
Grunvallarviðfangsefni Hagfræðinnar
Hvað á að framleiða?... Hve mikið?... Hvernig?... Fyrir hverja?
Skiptig Hagfræðinnar
Hagfræðin skiptist í þjóðhagfræði sem fjallar um heild og rek…
18 terms
Þjóðhagfræði - kafli 2
Markaður
Eftirspurn
Eftirspurnarlínan hallar niðurávið til…
Eftirspurnarlínan
Er hvers kyns viðskipti sem kaupendur og seljendur eiga með sér
Er vilji neytenda til þess að kaupa ákveðna vöru á ákveðnu ve…
Staðkvæmdaráhrifa... Tekjuáhrifa... Notagildis
sýnir samband verðs vöru/þjónustu og þess magns sem eftirspur…
Markaður
Er hvers kyns viðskipti sem kaupendur og seljendur eiga með sér
Eftirspurn
Er vilji neytenda til þess að kaupa ákveðna vöru á ákveðnu ve…
Þjóðhagfræði kafli 7
Þrír mikilvgir hagvísar
Hagvöxtur
Atriði sem efla hagvöxt
Hagsveifla
• Hugvöxutr... • Verðbólga... • Atvinnustig
auking landsframleiðsla frá einu ári til annars eftir að till…
• Sparnaður... • Fólksfjölgun... • Tækniframfarir... • Menntun... • Bætt…
árleg breyting á landframleiðslu á föstu verðlagi (magnbreyti…
Þrír mikilvgir hagvísar
• Hugvöxutr... • Verðbólga... • Atvinnustig
Hagvöxtur
auking landsframleiðsla frá einu ári til annars eftir að till…
5 terms
Þjóðhagfræði kafli 7
Þrír mikilvgir hagvísar
Hagvöxtur
Atriði sem efla hagvöxt
Hagsveifla
• Hugvöxutr... • Verðbólga... • Atvinnustig
auking landsframleiðsla frá einu ári til annars eftir að till…
• Sparnaður... • Fólksfjölgun... • Tækniframfarir... • Menntun... • Bætt…
árleg breyting á landframleiðslu á föstu verðlagi (magnbreyti…
Þrír mikilvgir hagvísar
• Hugvöxutr... • Verðbólga... • Atvinnustig
Hagvöxtur
auking landsframleiðsla frá einu ári til annars eftir að till…
Þjóðhagfræði kafli 11
Fjármálastefna á samdráttartímum
Fjármálastefna á þenslutímum
Þrjár leiðir hins opinbera til að fjár…
Ruðningssáhrif fjármála stefnu
hið opinbera á að auka útgjöld sín eða lækka skatta (vera rek…
hið opinbera á að hækka skatta og draga úr útgöldum sínum til…
• Innlend lántaka ---> leiðir til vaxtahækkunar... • Erlend lánt…
ef ríkissjóður fjármagnar hallarekstur með innlendri lántöku…
Fjármálastefna á samdráttartímum
hið opinbera á að auka útgjöld sín eða lækka skatta (vera rek…
Fjármálastefna á þenslutímum
hið opinbera á að hækka skatta og draga úr útgöldum sínum til…
17 terms
Þjóðhagfræði kafli 3
Þjóðartekjur
Þjóðarframleiðsla
Heildarfjárfesting
Endurfjárfesting
þær tekjur sem koma í hlut þeirra sem eiga framleiðsluþættina
öll sú framleiðsla sem fer fram með þeim framleiðsluþáttum se…
öll sú fjárfesting sem á sér stað í hagkerfinu
Eru þær fjárfestingar sem eru til að endurnýja það sem slitna…
Þjóðartekjur
þær tekjur sem koma í hlut þeirra sem eiga framleiðsluþættina
Þjóðarframleiðsla
öll sú framleiðsla sem fer fram með þeim framleiðsluþáttum se…
Þjóðhagfræði kafli 8
John Meynard Keynes
Vinnuafl
Atvinnuþátttaka
Atvinnuleysi
breskur stærðfræðingur sem setti fram stefnuna Keynesisma. En…
fjöldi fólks á vinufærum aldri (16-74 ára) sem vill og getur…
vinnuafl sem hlutfall af fjölda fólks á vinnufærum aldri. Á Í…
fólk á vinnufæru aldri sem vill og getu unnið en hefur ekki v…
John Meynard Keynes
breskur stærðfræðingur sem setti fram stefnuna Keynesisma. En…
Vinnuafl
fjöldi fólks á vinufærum aldri (16-74 ára) sem vill og getur…
15 terms
Þjóðhagfræði - kafli 1
Grundvallarviðfangsefni hagfræðinnar
Skortur
Gæði
Framleiðsluþættir
Hvað á að framleiða?... Hve mikið? ... Hvernig?... Hverjir eiga að…
Ekki er nóg til af því sem þarf til að framleiða allt það sem…
Allt það sem maðurinn notar til að uppfylla þarfir sínar
Það sem notað er til að framleiða vörur og þjónustu, má skipt…
Grundvallarviðfangsefni hagfræðinnar
Hvað á að framleiða?... Hve mikið? ... Hvernig?... Hverjir eiga að…
Skortur
Ekki er nóg til af því sem þarf til að framleiða allt það sem…
18 terms
Þjóðhagfræði kafli 1
Hagfræðin
Skorturinn
Gæði
Frjáls gæði
fæst við að benda á leiðir og undirbúa ákvarðanir um hvernig…
ekki er til nóg af því sem þarf til að framleiða allt sem upp…
allt sem maðurinn notar til að uppfylla þarfir manna, frjáls…
eitthvað sem er til nóg af t.d. súrefni.
Hagfræðin
fæst við að benda á leiðir og undirbúa ákvarðanir um hvernig…
Skorturinn
ekki er til nóg af því sem þarf til að framleiða allt sem upp…
12 terms
Þjóðhagfræði kafli 4
Hið opinbera
Hlutverk hins opinbera
Samneysla
Almenn gæði
• Ríkissjóður... • Sveitafélag... • Almannatryggingakerfið
• Sjá um samneyslu... • Koma í vel fyrir markaðsbresti... • Stuðla…
öll útgjöld hins opinbera til sameiginlegra þarfa einstakling…
er sú vara eða þjónusta sem seld er einum kaupanda og aðrir g…
Hið opinbera
• Ríkissjóður... • Sveitafélag... • Almannatryggingakerfið
Hlutverk hins opinbera
• Sjá um samneyslu... • Koma í vel fyrir markaðsbresti... • Stuðla…
17 terms
Þjóðhagfræði kafli 2
Markaður
Eftirspurn
Lögmál eftirspurnar
Þeir þættir sem ráða eftirspurn
þar sem kaupendur og seljendur eiga viðskipti sín á milli
vilji neytanda til þess að kaupa ákveðna vöru á ákveðnu verði…
því hærra sem verð er á vöru því minni eftirspurn, og því læg…
• Verð ... • Gæði og útlit vöru... • Tekjur og fólksfjöldi... • Auglýs…
Markaður
þar sem kaupendur og seljendur eiga viðskipti sín á milli
Eftirspurn
vilji neytanda til þess að kaupa ákveðna vöru á ákveðnu verði…
12 terms
Þjóðhagfræði kafli 13
Utanríkisiðskipti
David Ricardo
Gengi gjaldmiðla
Fastgengisstefna
kenning um algjöra yfirburði (Adam smith). Sú þjóð sem getur…
kenningin um hlutfallslega yfirburði. Sú þjóð sem getur framl…
verð á útlenskum peningum í íslenskum krónum.
seðlabankinn ákveður fast verð á útlenskum peningum.
Utanríkisiðskipti
kenning um algjöra yfirburði (Adam smith). Sú þjóð sem getur…
David Ricardo
kenningin um hlutfallslega yfirburði. Sú þjóð sem getur framl…
Þjóðhagfræði kafli 26
Hvað eru 3 hlutverk penina
Reiknieining er
Geymslugagn er
Greiðsluhæfi lýsir því hversu auðveldl…
Gjaldmiðill... Reiknieining... Geymslugagn... Aðferð til að geyma ka…
mælikvarðinn sem menn nota til að skrá verð, tekjur, eignir o…
hlutur sem fólk getur notað til að geyma kaupmátt frá einum t…
hversu auðveldlega menn geta skipt eignum sínum yfir í peninga
Hvað eru 3 hlutverk penina
Gjaldmiðill... Reiknieining... Geymslugagn... Aðferð til að geyma ka…
Reiknieining er
mælikvarðinn sem menn nota til að skrá verð, tekjur, eignir o…
12 terms
Þjóðhagfræði kafli 13
Utanríkisiðskipti
David Ricardo
Gengi gjaldmiðla
Fastgengisstefna
kenning um algjöra yfirburði (Adam smith). Sú þjóð sem getur…
kenningin um hlutfallslega yfirburði. Sú þjóð sem getur framl…
verð á útlenskum peningum í íslenskum krónum.
seðlabankinn ákveður fast verð á útlenskum peningum.
Utanríkisiðskipti
kenning um algjöra yfirburði (Adam smith). Sú þjóð sem getur…
David Ricardo
kenningin um hlutfallslega yfirburði. Sú þjóð sem getur framl…
12 terms
Þjóðhagfræði - 5 kafli
Verg landsframleiðsla
Hrein landsframleiðsla
Verg þjóðarframleiðsla
Vergar fjárfestingar
Markaðsvirði fullunninnar vöru og þjónustu sem framleidd er í…
Verg landframleiðsla að frádregnum sköttum.
Verðmæti allrar fullunninnar vöru og þjónustu sem framleidd e…
Heildarfjárfestingar í fastafjármunum og til viðbótar kemur b…
Verg landsframleiðsla
Markaðsvirði fullunninnar vöru og þjónustu sem framleidd er í…
Hrein landsframleiðsla
Verg landframleiðsla að frádregnum sköttum.
Þjóðhagfræði kafli 24
Þjóðarsparnaður
Fjarmálakerfið
Ríkishalli felur í sér
Til langstíma litið Ríkishalli
=einkasparnaður + opinber sparnaður
leiða saman á markaði sparifjár eigendur og fjárfesta
neikvæðan sparnað hins opinbera og minnkar þjóðarsparnað og f…
ryður burt einkafjárfestingu og dregur einnig úr framleiðniau…
Þjóðarsparnaður
=einkasparnaður + opinber sparnaður
Fjarmálakerfið
leiða saman á markaði sparifjár eigendur og fjárfesta
13 terms
Þjóðhagfræði - kafli 2
markaður
eftirspurn
nokkur atriði sem eftirspurn er háð:
teygni
hvers kyns viðskipti sem kaupendur og seljendur eiga með sér
vilji neytenda til þess að kaupa ákveðna vöru á ákveðnu verði…
- verði vörunnar ... - tekjum neytenda ... - verði á öðrum vörum ... -…
lýsir því hversu viðkvæm eftirspurnin er fyrir breytingum á v…
markaður
hvers kyns viðskipti sem kaupendur og seljendur eiga með sér
eftirspurn
vilji neytenda til þess að kaupa ákveðna vöru á ákveðnu verði…
Þjóðhagfræði kafli 7
Þrír mikilvægir hagvísar
Hagvöxtur
Þættir sem hafa áhrif á rekstrarhagkvæ…
Hagsveifla
Hagvöxtur, verðbólga og atvinnustig
er viðvarandi aukning á magni landsframleiðslunnar á tilteknu…
Menntun-nám, nýting náttúruauðlinda, tækni, viðskiptafrelsi,…
er breyting á vergri landsframleiðslu á föstu verðlagi (magnb…
Þrír mikilvægir hagvísar
Hagvöxtur, verðbólga og atvinnustig
Hagvöxtur
er viðvarandi aukning á magni landsframleiðslunnar á tilteknu…
Þjóðhagfræði 103 kafli 8
Vinnuafl
Íbúafjöldi eða mannfjöldi á vinnufærum…
Atvinnuþátttaka
Atvinnuleysi
Er fjöldi þeirra sem eru á vinnufærum aldri og geta og vilja…
Er fólk á aldrinum 16 ára til 74 ára
Er hlutfall vinnuafls af mannfjölda (16-74 ára)
Er skilgreint sem fjöldi þess fólks, á vinnufærum aldri (16-7…
Vinnuafl
Er fjöldi þeirra sem eru á vinnufærum aldri og geta og vilja…
Íbúafjöldi eða mannfjöldi á vinnufærum…
Er fólk á aldrinum 16 ára til 74 ára
Þjóðhagfræði 103, 1. KAFLI
Skortur
Gæði
Framleiðsluþættir
Náttúruauðlindir
ekki er nóg til af því sem þarf til að framleiða allt það sem…
allt það sem maðurinn notar til að uppfylla þarfir sínar
Er það sem notað er til að framleiða vörur og þjónustu: Náttú…
Endurnýjanlegar og óendurnýjanlegar. t.d. skógar og fiskstofn…
Skortur
ekki er nóg til af því sem þarf til að framleiða allt það sem…
Gæði
allt það sem maðurinn notar til að uppfylla þarfir sínar
Þjóðhagfræði 103 kafli 6
Verðlag
Verðbólga
Verðhjöðnun
Vísitala
Er það hvað það kostar að kaupa ákveðna fjölbreytta samsetnin…
Er sífelld og almenn hækkun verðlags á ákveðnu tímabili. Séð…
Er andstæðan við verðbólgu eða sífelld og almenn lækkun verðl…
Er umreikningstala fyrir verð á "körfu" margra vörutegunda og…
Verðlag
Er það hvað það kostar að kaupa ákveðna fjölbreytta samsetnin…
Verðbólga
Er sífelld og almenn hækkun verðlags á ákveðnu tímabili. Séð…
Þjóðhagfræði 3. kafli
Adam Smith
Saga Adams Smith
Kenning Smiths(Ósýnilega höndin)
Hagkerfið
Skoskur maður, kallaður faðir hagfræðinnar og var uppi á 18.…
Hann fór til Parísar. Þá fór hann að velta fyrir sér hvernig…
um leið og hver framleiðandi reyndi að framleiða sem mest til…
Er hópur fólks sem hefur innbyrðis samskipti og viðskipti. Sk…
Adam Smith
Skoskur maður, kallaður faðir hagfræðinnar og var uppi á 18.…
Saga Adams Smith
Hann fór til Parísar. Þá fór hann að velta fyrir sér hvernig…
Þjóðhagfræði 4. kafli
Hið opinbera
Einkenni opinberrar starfsemi
Hlutverk hins opinbera
Samneysla
Ríkissjóður, sveitarfélög og almannatryggingakerfið.
Er fjármagnað með álagningu skatta... Afstaða til markaðar; hver…
Er í tengslum við:... Framboð á samgæðum... Markaðsbresti... Tekjujöfn…
kaup hins opinbera á framleiðsluþáttunum og framleiðslu annar…
Hið opinbera
Ríkissjóður, sveitarfélög og almannatryggingakerfið.
Einkenni opinberrar starfsemi
Er fjármagnað með álagningu skatta... Afstaða til markaðar; hver…
Þjóðhagfræði kafli 28
Lokað hagkerfi
Opið hagkerfi
Hreinn útfluttningur
Viðskiptajöfnuður
á engin viiðskipti við önnur hagkerfi
kaupir og selur vörur og þjónustu, fjármagn og flytur in og ú…
NX útflutningur - influtningur
hreinn útflutningur
Lokað hagkerfi
á engin viiðskipti við önnur hagkerfi
Opið hagkerfi
kaupir og selur vörur og þjónustu, fjármagn og flytur in og ú…
1 of 4