Kiswahili Msamiati w/Ngeli

By Aaaaamelia
156 terms by Aaaaamelia

Ngeli za 7/8

By KristinaRiedel
15 terms by KristinaRiedel

Swahili Nationen und Sprachen

By Maxelon
64 terms by Maxelon