Nā ʻŌlelo Kumu

15 terms By Waikuiokekela

nā kikino-ke kula

20 terms By kehooman

Nā 'Ōlelo Kumu

15 terms By Kawena

Nā ʻŌlelo Kumu

15 terms By kaleonaalii

Nā 'Ōlelo Kumu

15 terms By Kekaianiani

Nā Hua ʻŌlelo ʻĒ ʻAʻe

11 terms By Mealiinonalani

Nā Kikino 1 - Ke kula

20 terms By kehooman

Nā ʻŌlelo Pōkole

11 terms By Kawena

Nā Papani

11 terms By tatseu

Nā ʻŌlelo Hawaiʻi

15 terms By Lokomaikai

Nā ʻŌlelo Kumu

15 terms By Makamae

Nā ʻŌlelo Kumu

10 terms By Mealiinonalani

Nā ʻŌlelo Hawaiʻi

14 terms By Lokomaikai

Nā 'Ōlelo Kumu

10 terms By Kekaianiani

Nā Huaʻōlelo ʻĒ Aʻe

10 terms By Waikuiokekela

Nā ʻŌlelo Kumu

3 terms By Kanai