Study sets matching "norsk nivå kapittel 10 trollet"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "norsk nivå kapittel 10 trollet"

Kapittel 10 - Den norske velferdsstaten
Hva er BNP?
Forekommer det fattigdom i Norge?
Hva menes med velferdsstaten?
Hva er Barnetrygd og kontantstøtte?
Det er verdien av alt som blir produsert i et land i løpet av…
Ja, i 2005 fantes det ca 26 000 barn med fattigeforeldre.
Kjernen i en velferdsstat er at myndighetene bruker sin polit…
Barnetrygd gis til alle som har barn under 18 år, kontantstøt…
Hva er BNP?
Det er verdien av alt som blir produsert i et land i løpet av…
Forekommer det fattigdom i Norge?
Ja, i 2005 fantes det ca 26 000 barn med fattigeforeldre.
99 terms
Norsk på 1-2-3 - kapittel 10
å fortelle om livet før og nå
å bestille rom på hotell
en vær
et klima... klimaet... klima... klimane
vertellen over het leven vroeger en nu
een hotelkamer boeken
het weer
het klimaat
å fortelle om livet før og nå
vertellen over het leven vroeger en nu
å bestille rom på hotell
een hotelkamer boeken
25 terms
Norsk på 1-2-3 - kapittel 10 - ordenstall
første
andre
tredje
fjerde
1ste
2e
3e
4e
første
1ste
andre
2e
14 terms
Mer norsk, kapittel 3, Visning
en visning
et meglerfirma
ansvarlig
lettvint
du kan se på hus som skal selges
en bedrift som hjelper å selge hus
voksen, seriøs
enkel
en visning
du kan se på hus som skal selges
et meglerfirma
en bedrift som hjelper å selge hus
10 terms
Kapittel 10 Verb
acostarse
ayudar
dormir
empezar
/ue/ å legge seg
å hjelpe
/ue/ å sove
/ie/ å begynne
acostarse
/ue/ å legge seg
ayudar
å hjelpe
14 terms
Mer norsk, kapittel 3, side 26
en visning
et meglerfirma
ansvarlig
lettvint
du kan se på hus som skal selges
en bedrift som hjelper å selge hus
voksen, seriøs
enkel
en visning
du kan se på hus som skal selges
et meglerfirma
en bedrift som hjelper å selge hus
20 terms
kapittel 10
crêpe
jambon
penser
sucre
pannekake
skinke
tenke, tro, mene
sukker
crêpe
pannekake
jambon
skinke
14 terms
Kapittel 10 Diverse ord
ahora
el autobús
el baño
cansad@
bussen
badet
sliten
ahora
el autobús
bussen
22 terms
kapittel 10 skolelive
(máng) - opptatt
(kè) - skoletime
(dì) - ordenstallprefiks
(cóng) - fra
(máng) - opptatt
(kè) - skoletime
14 terms
Kapittel 10 Dager og årstider
el día
la semana
el mes
la estación
dagen
uken
måneden
årstiden
el día
dagen
la semana
uken
48 terms
Kapittel 1 "Hva heter du?" Nivå 1
alder (en)
by (en)
De
Det
Age
city
They
It
alder (en)
Age
by (en)
city
22 terms
Kapittel 3 "Hva er klokka?" Nivå 1
Dag (en)
Den
Dessverre
Fem
Day
It
Unfortunately
Five
Dag (en)
Day
Den
It
35 terms
Kapittel 5 "Butikker og penger" Nivå 1
Baguett (en)
Bringebær (et)
Butikk (en)
God
Baguett
Rasberry
Shop
Good
Baguett (en)
Baguett
Bringebær (et)
Rasberry
52 terms
Kapittel 6 "På handletur" Nivå 1
Barneavdeling (en)
Billig
Bursdag (en)
Denne
Childrens department
Cheap
Birthday
This
Barneavdeling (en)
Childrens department
Billig
Cheap
62 terms
Kapittel 4 "Fra morgen til kveld" Nivå 1
Appelsin (en)
Brus (en)
Brød (et)
Brødskive (en, ei)
Orange
Soda
Bread
Slice of bread
Appelsin (en)
Orange
Brus (en)
Soda
51 terms
Kapittel 2 "Familie og skole" - Nivå 1
Adresse (en, ei)
Baby (en)
Bare
Barn (et)
Adress
Baby
Only
Child
Adresse (en, ei)
Adress
Baby (en)
Baby
NTNU-NoW Extras 1.1 Numerals
null
én
ei
ett
0
1 (m.)
1 (f.)
1 (n.)
null
0
én
1 (m.)
32 terms
kapittel10.i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.
1.denne gaven er...deg. vær så god!
2.jeg har kjøpt denne gaven... henne,…
3.klarer du å følge ... ... det lærere…
4.kan du følge meg... byen?
til
av
med-på
til
1.denne gaven er...deg. vær så god!
til
2.jeg har kjøpt denne gaven... henne,…
av
43 terms
Verb - i infinitiv
ser
comer
comprender
estudiar
å være (faste egenskaper)
å spise
å forstå
å studere
ser
å være (faste egenskaper)
comer
å spise
113 terms
Kapittel 10 - Et nytt liv
et liv
en kjærlighet
et savn
en begynnelse
život
ljubav
čežnja
početak
et liv
život
en kjærlighet
ljubav
15 terms
1STA samfunnsfag - kapittel 10
Bruttonasjonalprodukt
Velstand
Velferd
Fritt og uregulert marked
Bruttonasjonalprodukt vil si verdien av alt som blir produser…
Hvor mye materielle goder vi har tilgang til i det Norske sam…
Et samfunn der alle får tilfredsstilt sine grunnleggende beho…
I et fritt og uregulert marked blir prisene bestemt av forhol…
Bruttonasjonalprodukt
Bruttonasjonalprodukt vil si verdien av alt som blir produser…
Velstand
Hvor mye materielle goder vi har tilgang til i det Norske sam…
44 terms
Kapittel 10 - Norge i gamle dager
et jordbruk (et landbruk)
et skogbruk
et folketall
et husdyr
poljoprivreda
šumarstvo
broj stanovništva
domaća životinja
et jordbruk (et landbruk)
poljoprivreda
et skogbruk
šumarstvo
Stein på stein 2014 kapittel 10
næringsveier
bondesamfunn
jordbruk
skogbruk
livelihoods, occupations
agricultural society
agriculture
forestry
næringsveier
livelihoods, occupations
bondesamfunn
agricultural society
samfunnsfag kapittel 10
Valutakurs
Kronekurs
Appresiering
Depresiering
prisen på pengene i andre land målt i norske kroner.
prisen på norske kroner målt i utenlandske valuta
styrking av kronen, slik at kronen blir mer verdt målt i uten…
svekkelse av kronen. Kronekurs faller, valutakurs stiger. Det…
Valutakurs
prisen på pengene i andre land målt i norske kroner.
Kronekurs
prisen på norske kroner målt i utenlandske valuta
8 terms
Kapittel 6
Kjennetegnene for demokrati
Kjennetegn for diktatur
Omfordelingspolitikk
Hensikten med omfordelingspolitikk
-Den politiske makten ligger hos folket... -Alle skal ha lik mul…
Politiske systemer der makten er samlet hos en person eller h…
Når staten samler alle sine inntekter i en "fellespott", og d…
Å jevne ut de største forskjellene mellom fattig og rik.
Kjennetegnene for demokrati
-Den politiske makten ligger hos folket... -Alle skal ha lik mul…
Kjennetegn for diktatur
Politiske systemer der makten er samlet hos en person eller h…
Samfunnsfag kapittel 10
Bruttonasjonalprodukt
Velstand
Velferd
Fritt og uregulert marked
Summen av alle produksjonsinntektene til et land, før man tre…
Når et land har høy BNP og dermed høy tilgang til materielle…
Idé om at formålet med økonomisk vekst bør være å tilfredssti…
Prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel, er tilbudet lavt…
Bruttonasjonalprodukt
Summen av alle produksjonsinntektene til et land, før man tre…
Velstand
Når et land har høy BNP og dermed høy tilgang til materielle…
44 terms
Kapittel 8, 9 og 10
Kultur
Etnosentrisme
Kulturrelativisme
Majoritetsgruppe
Den komplekse helheten som består av kunnskap, trosretninger,…
Bedømming av andre kulturer utifra skikker, normer og tradisj…
Alle kulturer må blir forstått på hver sin måte, ikke sammenl…
De som har økonomisk, politisk og symbolsk makt. Definisjonsm…
Kultur
Den komplekse helheten som består av kunnskap, trosretninger,…
Etnosentrisme
Bedømming av andre kulturer utifra skikker, normer og tradisj…
75 terms
Norsk på 1-2-3 - kapittel 15
å feire... jule-feiringen
høydepunktet
katolikken
for 1 av 100
vieren... (kerst-)vieringen
het hoogtepunt
een katholiek
voor 1 van 10
å feire... jule-feiringen
vieren... (kerst-)vieringen
høydepunktet
het hoogtepunt
12 terms
2 ¿Hablas español?
¿Qué tal?
gracias
¿y tú?
hablar
Hvordan har du det?
takk
og du?
å snakke
¿Qué tal?
Hvordan har du det?
gracias
takk
Viktige begreper i samfunnsfag kapittel 10
bruttonasjonalitetinntekt (BNI)
velstand
behovsprøve
fritt og uregulert marked
verdiene av det som blir produsert i landet i løpet av et år…
materielle goder vi har tilgang på i det norske samfunn
Det betyr at du må kunne dokumentere over dine mangler og beh…
Det betyr at Staten ikke styrer markedet. Det er marked der d…
bruttonasjonalitetinntekt (BNI)
verdiene av det som blir produsert i landet i løpet av et år…
velstand
materielle goder vi har tilgang på i det norske samfunn
På Vei Kapittel 3 -- Tallord
en
to
tre
fire
1
2
3
4
en
1
to
2
Repetisjonsspørsmål, kapittel 10
Hva var Norgesveldet, og hvilke landom…
Hvilke problemer opplevde samene i møt…
Hvilke kilder har vi til kunnskap om f…
På hvilke områder var forholdene ulike…
Norgesveldet var det geografiske området som den norske stat…
Under rikssamlingen måtte samene handle med rikskongene i ste…
Vi vet at bønder eide bare en tredjedel av jorda i landet run…
Kvinnene hadde mindre mulighet til å velge ektefelle. Det var…
Hva var Norgesveldet, og hvilke landom…
Norgesveldet var det geografiske området som den norske stat…
Hvilke problemer opplevde samene i møt…
Under rikssamlingen måtte samene handle med rikskongene i ste…
Kapittel 8, 9 og 10 - Kulturer, konflikter og personlig kommunikasjon
kultur
etnosentrisme
kulturrelativisme
majoritetsgruppe
den komplekse helheten som består av kunnskap, trosretninger,…
når man bedømmer andre kulturer ut ifra sin egen kultur. Gjør…
når man bedømmer og forstår andre kulturer på deres egne prem…
folkegruppe som utgjør flertallet i en befolkning
kultur
den komplekse helheten som består av kunnskap, trosretninger,…
etnosentrisme
når man bedømmer andre kulturer ut ifra sin egen kultur. Gjør…
27 terms
De folkevalgte - kapittel 9 FOKUS
Partigruppe
Parlamentarisk leder
Lovgivende makt
Bevilgende makt
Alle representantene ett politisk parti har på Stortinget
Lederen for partigruppen
Stortinget har den lovgivende makten. Det er kun Stortinget s…
Stortinget vedtar statbudsjettet som regjeringen legger fram
Partigruppe
Alle representantene ett politisk parti har på Stortinget
Parlamentarisk leder
Lederen for partigruppen
Kapittel 6 - demokrati
Hva er demokrati?
Hva er folkesuverenitet?
Hva er politisk likhet?
Hva er pluralisme?
Betyr folkestyre, og er et begrep vi forbinder med noe positi…
Det er når innbyggere sammen bestemmer hvordan samfunnet skal…
Det er at alle har de samme mulighetene til å påvirke samfunn…
Det betyr at demokratiet respekterer at mennesker er forskjel…
Hva er demokrati?
Betyr folkestyre, og er et begrep vi forbinder med noe positi…
Hva er folkesuverenitet?
Det er når innbyggere sammen bestemmer hvordan samfunnet skal…
34 terms
Samfunnsfag kapittel 5 demokrati styreform (begreper)
Statsforvaltning
Statsbudsjett
Finansdebatt
Stortingspresident
Statens ansatte
Planen staten har for pengebruken av statskassen
Diskusjon om hvordan økonomien skal håndteres
Partileder
Statsforvaltning
Statens ansatte
Statsbudsjett
Planen staten har for pengebruken av statskassen
74 terms
Norsk på 1-2-3 - Kapittel 7
om morgenen
om formiddagen
om ettermiddagen
om kvelden
in de ochtend
in de voormiddag
in de namiddag
in de avond
om morgenen
in de ochtend
om formiddagen
in de voormiddag
50 terms
Naturfag, kapittel 2: Økologi
Økologi
Økologi innføring
Økosystem
Overgangssone
Læren om samspillet mellom de abiotiske og biotiske miljøfakt…
Ernst Haeckel, i 1866
Et geografisk avgrenset område med ensformig natur. Det inneh…
Overgangen mellom to økosystem der de to økosystemene blandes.
Økologi
Læren om samspillet mellom de abiotiske og biotiske miljøfakt…
Økologi innføring
Ernst Haeckel, i 1866
På vei. Kapittel 11 Litt om Norge
Nivå
Lang... (et/en/ei langt/lang - det/den l…
Bred ... (et/en/ei bredt/bred - det/ den…
Høy... (et/en/ei høyt/høy - det/ den høy…
Уровень | Level
Длинный, долгий, длина | Long... Норвегия длинная и узкая... Церк…
Широкий, ширина | Wide... Церковь 50 метров по ширине
Высокий, высота | Hight... Церковь 21 метр по высоте.
Nivå
Уровень | Level
Lang... (et/en/ei langt/lang - det/den l…
Длинный, долгий, длина | Long... Норвегия длинная и узкая... Церк…
61 terms
Trettende Kapittel -- Øvelser på Båndet 2
Jens kjøper et gult hus.
Jens kjøper et rødt hus.
Jens kjøper en rød bygning.
Jens kjøper en høy bygning.
Jens is buying a yellow house.
Jens is buying a red house.
Jens is buying a red building.
Jens is buying a tall building.
Jens kjøper et gult hus.
Jens is buying a yellow house.
Jens kjøper et rødt hus.
Jens is buying a red house.
28 terms
Trettende Kapittel -- Øvelser 2
Vi har sett mange store bygninger i by…
Han pleier å si interessante ting.
Det er mange hyggelige gater i Oslo.
Er det noen gode museer i byen?
We have seen many large buildings in town.
He usually says interesting things.
There are many pleasant streets in Oslo.
Are there any good museums in town?
Vi har sett mange store bygninger i by…
We have seen many large buildings in town.
Han pleier å si interessante ting.
He usually says interesting things.
31 terms
Kapittel 1 /forelesning 1
Hvor mange prosent av villfisken går t…
Hvilke to fiskebestander ble ned fiske…
Hva står IQF for ?
Hva betyr MAP knyttet til prosessering?
5% Ferskvare, 30% Bearbeidet Produkt, ... 65% mel og olje
Sild- 60 årene... Torsk- 80 årene
Individually Quick Frozen
Produktet er pakket i modifisert atmosfære
Hvor mange prosent av villfisken går t…
5% Ferskvare, 30% Bearbeidet Produkt, ... 65% mel og olje
Hvilke to fiskebestander ble ned fiske…
Sild- 60 årene... Torsk- 80 årene
Prøve i naturfag - Kapittel 4 - 10. trinn - 09.01.2017
Hvilket år ble det for første gang fun…
Når ble Norge en oljenasjon?
Hva heter feltet?
Hva stammer olje og gass i norske olje…
1969
I 1970- og 80-årene
Ekofisk
Små planter og dyr som levde for ca. 150 millioner år siden (…
Hvilket år ble det for første gang fun…
1969
Når ble Norge en oljenasjon?
I 1970- og 80-årene
1 of 1