Study sets matching "norwegian english"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "norwegian english"

43 terms
Beginning Norwegian-Norwegian to English
hvem
hva
hvor
når
who, whom
what
where
when
hvem
who, whom
hva
what
27 terms
Beginning Norwegian-Norwegian to English
hvem
hva
hvor
når
who, whom
what
where
where
hvem
who, whom
hva
what
24 terms
Beginning Norwegian--English to Norwegian
who
what
where
when
hvem
hva
hvor
når
who
hvem
what
hva
Norwegian -English
nektet
publikum
spiser
kjøkkenbenken
deny
audience
eat
kitchen table
nektet
deny
publikum
audience
english and norwegian
beep
freak
bully
upset
pip
freak
bully
urolig
beep
pip
freak
freak
english and norwegian
beep
a freak
a bully
upset
pip
frik
mobbe
opprørt
beep
pip
a freak
frik
82 terms
Norwegian/english
hvem
er
det
en
who
am/ is/ are
that
a
hvem
who
er
am/ is/ are
Norwegian - English
A
B
C
D
[ɑ], very open
[b]
[s] or [k] depending on word, very rare
[d], silent in consonant clusters
A
[ɑ], very open
B
[b]
7 terms
English - Norwegian
School
Teacher
Genre
Sulotion
Skole
Lærer
Sjanger
Løsning
School
Skole
Teacher
Lærer
English-Norwegian
Blunder
Venture
Emphasize
feature
Tabbe
foretak
understreke
vise
Blunder
Tabbe
Venture
foretak
Norwegian - English vocabulary
ski
himmel
sky
kirke
ski
sky
cloud
church
ski
ski
himmel
sky
5 terms
english to Norwegian
hitchhike gesture
involuntary
rage
drowsy
haikebevegelse
søylegang
raseri
søvnig
hitchhike gesture
haikebevegelse
involuntary
søylegang
9 terms
english to norwegian
Throttling valve
Coolant
Refrigerating system
Air conditioning system
strupeventil
kjølemedium
kuldeanlegg
Luftkondisjoneringsanlegg
Throttling valve
strupeventil
Coolant
kjølemedium
Spelling practice (English-Norwegian)
akseptere
unntatt
påvirke
virkning
accept
except
affect
effect
akseptere
accept
unntatt
except
17 terms
English-Norwegian
Be prepared
Friendship
Interesting
Exactly
Vær forberedt
Vennskap
Interessant
Akkurat
Be prepared
Vær forberedt
Friendship
Vennskap
10 terms
English-Norwegian
Blunder
Venture
Emphasize
feature
Tabbe
foretak
understreke
vise
Blunder
Tabbe
Venture
foretak
27 terms
English to Norwegian
All the news
Many songs
More newspapers
some/any pictures
alle nyhetene
mange sanger
flere aviser
noen bilder
All the news
alle nyhetene
Many songs
mange sanger
7 terms
Glossary week 37 - English + Norwegian
busy
lettuce
hardly
corner
when you have a lot to do.... travel, opptatt
green vegetable often used in salad.... salat (grønnsaken)
almost not, barely. "I hardly got home in time."... nesten ikke
where two or more sides meet.... hjørne
busy
when you have a lot to do.... travel, opptatt
lettuce
green vegetable often used in salad.... salat (grønnsaken)
Ordinal Numbers English/ Norwegian
first
second
third
fourth
første
andre
tredje
fjerde
first
første
second
andre
100 terms
100 Norwegian & English
Hei
Hade bra
Hvordan går det?
Bra
Hi
Goodbye
How is it going?
Good
Hei
Hi
Hade bra
Goodbye
25 terms
Basic verbs English/Norwegian
to be
to have
to do
to say
å være
å ha
å gjøre
å si
to be
å være
to have
å ha
8 terms
Translate: English - Norwegian
Pineapple
Mango
Watermelon
Grape
Ananas
Mango
Vannmelon
Drue
Pineapple
Ananas
Mango
Mango
Work tools norwegian to english
linjal
sag
dreiebenk
sveising
ruler
saw
lathe
welding
linjal
ruler
sag
saw
16 terms
In the classroom - English - Norwegian
teacher
pupil
map
whiteboard
lærer
elev
kart
tavle
teacher
lærer
pupil
elev
50 terms
Irregular verbs Norwegian-English
Å være
Å ha
Å gjøre
Å dra
To be,... was/were, have been
To have,... had, have had
To do,... did, have done
To go,... went, have gone
Å være
To be,... was/were, have been
Å ha
To have,... had, have had
10 terms
English Part 1 (Norwegian)
Hallo
farvel
ja
Nei
Hello
Goodbye
Yes
No
Hallo
Hello
farvel
Goodbye
Glosary norwegian to English
Summit
Complete
Conquer
Count as
Største høyde, topp
Fullføre, gjennomføre
Erobre, beseire
Regnes som
Summit
Største høyde, topp
Complete
Fullføre, gjennomføre
26 terms
English - Norwegian cognates
tree
bush
grass
dog
tre
busk
gress
hund
tree
tre
bush
busk
basic english norwegian words
and
before
can
but
og
tidligere
kan
men
and
og
before
tidligere
7 terms
Essential phrases - English - Norwegian
Yes
No
Please
Thank you
Ja
Nei
Vær så snill
Takk
Yes
Ja
No
Nei
28 terms
News (English to Norwegian)
headline
sport
politics
entertainment
overskrift
sport/idrett
politikk
underholdning
headline
overskrift
sport
sport/idrett
Tartan Vocab (English/Norwegian)
to anchor
shallow
bay
fertile
å ligge for anker
grunn
bukt
fruktbar, fertil
to anchor
å ligge for anker
shallow
grunn
2.- Norwegian to English words
nåværende
forbedret
en av dem
vinke
current
improved
one of them
wave (to the camera)
nåværende
current
forbedret
improved
21 terms
From english to norwegian
Hei
ja
Ha det
Nei
Hello
yes
goodbye
no
Hei
Hello
ja
yes
1 . - Norwegian to English words
omsider
slik
oversikt
skyldes
at last
like that
overview
caused by
omsider
at last
slik
like that
16 terms
Prepositions of Location: English to Norwegian
behind
in front of
to the left (of)
to the right (of)
bak
foran
til venstre (for)
til høyre (for)
behind
bak
in front of
foran
10 terms
Norwegian-English words
Julekule
Kalkun
Peis
Glitter
Christmas bauble
Turkey
Fireplace
Glitter
Julekule
Christmas bauble
Kalkun
Turkey
Norwegian-English scandinavian translation
våt
at standse
skitt
turgåere
wet
to come to a halt
steps
hikers
våt
wet
at standse
to come to a halt
100 terms
100 basic English - Norwegian words
and
before
can
but
og
tidligare
kan
men
and
og
before
tidligare
translate from English to norwegian
bring
person
child
hairbrush
hente
person
barn
hårbørste
bring
hente
person
person
10 terms
Glosary norwegian to English
Summit
Complete
Conquer
Count as
Største høyde, topp
Fullføre, gjennomføre
Erobre, beseire
Regnes som
Summit
Største høyde, topp
Complete
Fullføre, gjennomføre
30 terms
English and Norwegian verbs
To be
To give
Out
But
å være
å gi
ut
men
To be
å være
To give
å gi
7 terms
English to Norwegian Phrases and Words
I have some important news to announce
fast/faster/fastest/slow/slower/slowest
tall/short
much/more/most/many
Jeg har noen viktige nyheter å kunn
rask / raskere / raskest / treg / tregere / tregeste
høy / kort
mye / mer / de fleste, mest/ mange
I have some important news to announce
Jeg har noen viktige nyheter å kunn
fast/faster/fastest/slow/slower/slowest
rask / raskere / raskest / treg / tregere / tregeste
12 terms
Months - English - Norwegian
January
February
March
April
Januar
Februar
Mars
April
January
Januar
February
Februar
16 terms
English-Norwegian Christmas Words
Christmas stocking
Christmas decorations
Bauble
Christmas carols
Julestrømpe
Julepynt
Julekule
Julesanger
Christmas stocking
Julestrømpe
Christmas decorations
Julepynt
10 terms
English - Norwegian Earth Words
underground
sandstone
grass
cave
under bakken
sand stein
gress
gruve
underground
under bakken
sandstone
sand stein
11 terms
Numbers 0-10 - English - Norwegian
Zero
One
Two
Three
Null
En
To
Tre
Zero
Null
One
En
25 terms
Sci-fi english-norwegian
Nevertheless
unlikely
impact
fundamental
likevel
usannsynelig
virkning
grunnleggende
Nevertheless
likevel
unlikely
usannsynelig
10 terms
ICT-Words in English and Norwegian
CPU
graphics card
Computer mouse
Keyboard
central processing unit
Skjermkort
PC-mus
Tastatur
CPU
central processing unit
graphics card
Skjermkort
English/Norwegian: breakfast/frokost
Breakfast
Hungry
Bread
Butter
Frokost
Sulten
Brød
Smør
Breakfast
Frokost
Hungry
Sulten
1 of 10