Study sets matching "norwegian norsk prøve"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "norwegian norsk prøve"

19 terms
Norwegian (Norsk)
Hello
Goodbye
Thank you very much
Good morning
Hallo
ha det
Tusen takk
god morgen
Hello
Hallo
Goodbye
ha det
NORSK - NORWEGIAN
Fjell
klatring
sjokolade
iskrem
mountain
climbing
chocolate
ice cream
Fjell
mountain
klatring
climbing
10 terms
norsk prøve
ord som forteller om noe nu gjør gå gå…
navn på dyr mennsker og ting stol stol…
noe som beskriver substantivet rød rød…
ord som du kan sette inn istedenfor su…
verb?
substantiv?
adjektiv?
pronomen?
ord som forteller om noe nu gjør gå gå…
verb?
navn på dyr mennsker og ting stol stol…
substantiv?
28 terms
Norsk prøve
Vet du hva den svenske nasjonal sangen…
Nevn tre forskejeller mellom skrivemåt…
Hvorfor mente knudsen at norge trengte…
Hvor lenge har bokmål vært en av de of…
Du gamla, du fria
Ny norsk har difftonger... Ny norsk har kv istedenfor hv... Ny nors…
Norge ble et selvstendig land så da tenkte de at norge burde…
Siden 1929
Vet du hva den svenske nasjonal sangen…
Du gamla, du fria
Nevn tre forskejeller mellom skrivemåt…
Ny norsk har difftonger... Ny norsk har kv istedenfor hv... Ny nors…
Norsk prøve
Foran øynene mine
Utfordringer
Håndkle
Videregående skole
In front of my eyes
Challenges
Towel
Highschool
Foran øynene mine
In front of my eyes
Utfordringer
Challenges
12 terms
Norsk prøve
Skriftspråk
Skrivehandlinger
Kommunisere
Hensikt
Språket vi skriver
Hvordan vi skriver
Overføre informasjon
Hvorfor det ble skrevet
Skriftspråk
Språket vi skriver
Skrivehandlinger
Hvordan vi skriver
6 terms
Norsk prøve
Determinativ
Preposisjoner
Konjunkskjoner
Subjunkskjoner
Bestemmer subst nærmere ( sykkelen MIN, boka MI )
Sted og retning ( på, over, ved siden av )
Sideordningsord ( og, eller, men, for )
Underordningsord ( da, når, mens, fordi, som, at, å )
Determinativ
Bestemmer subst nærmere ( sykkelen MIN, boka MI )
Preposisjoner
Sted og retning ( på, over, ved siden av )
Norsk prøve
Barokken
Opplysningstiden
Nasjonalromantikken
Realismen
Dorothe Engelbretsdatter og Petter Dass
Johan Nordahl Brun, Johan Herman Wessel, Ludvig Holberg
Bjørnstjerne Bjørnson og Asbjørnson og Moe
Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen
Barokken
Dorothe Engelbretsdatter og Petter Dass
Opplysningstiden
Johan Nordahl Brun, Johan Herman Wessel, Ludvig Holberg
15 terms
Norsk prøve
Norrønt
Islandsk og færøysk
6000år
Seidmannen/trollmannen
Hva het språket til vikingene?
Hvilke språk er norrønt veldig likt på?
Hvor gammel er de eldste helleristningene?
Hvem lagde de eldste helleristningene?
Norrønt
Hva het språket til vikingene?
Islandsk og færøysk
Hvilke språk er norrønt veldig likt på?
8 terms
Norsk prøve
Hva kjennetegner folkeeventyrene våre?
Hva kjennetegner noveller?
Erasmus Montanus ble skrevet..
Når ble karen skrevet?
Folkeventyr er fri dikting, og gir seg ikke ut for å være san…
Er en kort, fortellende prosatekst som ofte avgrenser seg ti…
1723
1882
Hva kjennetegner folkeeventyrene våre?
Folkeventyr er fri dikting, og gir seg ikke ut for å være san…
Hva kjennetegner noveller?
Er en kort, fortellende prosatekst som ofte avgrenser seg ti…
Norsk Prøve
Apokope
Palatalisering
Kløyvd infinitiv
Jamvekt
apokope er når man fjerner vokalet eller konsonantet i slutte…
Det er dobbeltkonsonantene ll, nn, tt og dd som blir uttalt m…
ved kløyvd infinitiv har noen verb ending på -a, mens de fles…
Det er når du legger like mye trykk på begge stavingene i et…
Apokope
apokope er når man fjerner vokalet eller konsonantet i slutte…
Palatalisering
Det er dobbeltkonsonantene ll, nn, tt og dd som blir uttalt m…
21 terms
Norsk/Norwegian - beginners - basics
Hi
Hello
My name is..
Who?
Hei
Hallo
Jeg heter..
Hvem?
Hi
Hei
Hello
Hallo
64 terms
Norske fraser - Norwegian phrases
Welcome
Good day (general greeting)
Hello
hi
Velkommen
Goddag
hallo
hei
Welcome
Velkommen
Good day (general greeting)
Goddag
dialekt prøve i norsk
dialekter som tilhører et bestemt geog…
dialekt som dekker et større område
en versjon av dialekt som er påvirket…
et sted hvor du snakker en form for no…
dialekter som tilhører et bestemt geografisk område
regional dialekt
sosiolekt.
multietnolekt
dialekter som tilhører et bestemt geog…
dialekter som tilhører et bestemt geografisk område
dialekt som dekker et større område
regional dialekt
105 terms
Norske ord og fagutrykk/Norwegian words and expressions
Kjøleskap
Fryser
Søppelbøtte
Søppelsekk
Fridge
Freezer
Dustbin
Rubbish Sack
Kjøleskap
Fridge
Fryser
Freezer
60 terms
Norsk Prove 2
to nudge (present)
to nudge (past)
to nudge (past participle)
to interview (present)
dytter
dyttet
har dyttet
intervjuer
to nudge (present)
dytter
to nudge (past)
dyttet
6 terms
Norsk Colloquial Norwegian book
Hvordan står det til med deg?
Selv takk
Jeg er nokså dårlig
Det var hyggelig å treffe deg igjen.
How are things with you?
Don't mention it
I am quite ill
It's nice to see you again.
Hvordan står det til med deg?
How are things with you?
Selv takk
Don't mention it
70 terms
Norsk 201 Prove 1
å gifte seg
å tulle
å oppdra barn
å være bekymret
to marry
to joke
to raise children
to be worried
å gifte seg
to marry
å tulle
to joke
23 terms
norsk prøve uke 4
fortettet språk
spenning
ytre spenning
indre spenning
alle ord er valgt med omhu
det som driver handlingen fremver
fokusesrer mest på det hovedpersonen gjør
kan være er problem hovedpersonen har med seg selv eller andr…
fortettet språk
alle ord er valgt med omhu
spenning
det som driver handlingen fremver
Mulla norsk prøve
Hvorfor gikk vi i union med danmark?
Hvem var ivar aasen?
Hvor stammer norsk språket fra?
Hva var romantikken?💦
Fordi vi var fattige og trengte mula
En mann som lagde nynorsk bby
Indoeuropeisk og germansk bror
Noe som framstilte ting bedre enn de egentlig var🏋
Hvorfor gikk vi i union med danmark?
Fordi vi var fattige og trengte mula
Hvem var ivar aasen?
En mann som lagde nynorsk bby
19 terms
Norsk prøve kap.5 begreper
Sakprosa
Sammensatte tekster
Innhold
Form
Skrevne, verbalspråklige tekster
Saktekster som består av både bilde, lyd og verbaltekst
Hva den skal handle om
Sjanger, språk, virkemidler og oppbyggning
Sakprosa
Skrevne, verbalspråklige tekster
Sammensatte tekster
Saktekster som består av både bilde, lyd og verbaltekst
31 terms
Norwegian Qualities (Norske kvaliteter)
Bad
Clean
Dark
Difficult
Dårlig
Ren
Mørk
Vanskelig
Bad
Dårlig
Clean
Ren
8 terms
Norwegian Quantities (Norske mengder)
Few
Little
Many
Much
Lite
Mange
Mye
Few
Little
Lite
15 terms
Norwegian Colors (Norske farger)
Black
Blue
Brown
Gray
Svart
Blå
Brun
Grå
Black
Svart
Blue
Blå
109 terms
Norsk prøve uke 9
Min
Din
Hans
Sin
Eindomsord
Eindomsord
Eindomsord
Eindomsord
Min
Eindomsord
Din
Eindomsord
Norsk prøve kapittel middelalder
tre typer litteratur: religiøs, høvisk…
Eddadiktning
kenning
heiti
Reli: bilder musikk og litteratur som dantes omvisning i døds…
er delt i heltediktning og gudediktning. Heltediktning er om…
fra den yngre edda hvor snorre sturlason uttrykker seg på tre…
poetiske ord som beskriver mennesker eller ting eksempel side…
tre typer litteratur: religiøs, høvisk…
Reli: bilder musikk og litteratur som dantes omvisning i døds…
Eddadiktning
er delt i heltediktning og gudediktning. Heltediktning er om…
26 terms
Norsk prøve 4.12.15
Analyse
Tolke
Sirkelkomposisjon
In medias res
Oppløsning. Tar en tekst, deler den opp i mindre deler, gjør…
Lese tekster og forklare hvordan man selv forstå den. Derfor…
Teksten starter og slutter på samme tid og sted. Skaper helhet.
Handlinga starter uten at personer, sted eller tid er represe…
Analyse
Oppløsning. Tar en tekst, deler den opp i mindre deler, gjør…
Tolke
Lese tekster og forklare hvordan man selv forstå den. Derfor…
18 terms
Norsk prøve 05.03.15
Morsmål
Førstespråk
Andrespråk
Flerspråklig
Det språket vi lærer i barndommen
Det vi kaller et morsmål der folk vokser opp i miljøer der de…
Det eller de språkene man lærer i tillegg til førstespråket
En person som kan mer enn ett språk
Morsmål
Det språket vi lærer i barndommen
Førstespråk
Det vi kaller et morsmål der folk vokser opp i miljøer der de…
Norsk grammatikk prøve 09.09.16
Kor mange ordklassar er det?
Nemn alle ordklassane:
Substantiv
Særnamn
8
substantiv, adjektiv, subjunksjonar/konjunksjonar, pronomen,…
ord for levande vesen, ting og fenomen
Vikafjellet
Kor mange ordklassar er det?
8
Nemn alle ordklassane:
substantiv, adjektiv, subjunksjonar/konjunksjonar, pronomen,…
11 terms
Norsk lyrikk prøve
Kontrast
Metafor
Sammenligning
Besjeling
Motsetning mellom to ting - svart og hvit
Er n sammenligning uten ordet som
Sammenligner noe/ noen md bruk av ordet som
Menneskeliggjøre gjenstander eller noe i naturen
Kontrast
Motsetning mellom to ting - svart og hvit
Metafor
Er n sammenligning uten ordet som
11 terms
Norsk prøve om språk
Wergeland
Indoeuropeisk
Germansk
Norrønt
Han sto for å fornorske det danske. Han var dikter og da forn…
Felles urspråk ( der hvor alt språk starta ) det var for 3000…
Gruppen som dro nordover utviklet språker germansk språk. Her…
Felles språk i skandinavia og områder rundt i tiden 750-1350…
Wergeland
Han sto for å fornorske det danske. Han var dikter og da forn…
Indoeuropeisk
Felles urspråk ( der hvor alt språk starta ) det var for 3000…
16 terms
Norsk prøve lese forståelse
Hva er hensikten med å lese?
Refleksjonsnotat
Tankerkart
Nærlesing
Det kan du finne ut av ved å spørre deg selv om hvorfor skal…
Er å skrive litt om hva du tror teksten kommer til å handle o…
Er en måte å organisere tankene sine på. Du kan sette opp hov…
Det er å lese nøye og lede for å huske.
Hva er hensikten med å lese?
Det kan du finne ut av ved å spørre deg selv om hvorfor skal…
Refleksjonsnotat
Er å skrive litt om hva du tror teksten kommer til å handle o…
15 terms
Norsk Prøve Uke 2
Dialog
Monolog
Drama
Manus/manuskript
All teksten som blir talt eller sunget
Når kune én person snakker for seg selv eller til publikum
Er gresk og betyr "handling". Kan også brukes om noe spennend…
Består av replikker og sceneanvisninger
Dialog
All teksten som blir talt eller sunget
Monolog
Når kune én person snakker for seg selv eller til publikum
104 terms
Norsk 231 Prøve II
yndlingsforfatter
spenningsromaner
skjønnlitterære
kjærlighetsromaner
favorite author
thrillers
fiction
romance novels
yndlingsforfatter
favorite author
spenningsromaner
thrillers
597 terms
Norsk Verbs- Norwegian verb list
å adlyde
å ake
å anbefale
å angre
Obey adlyder adlød har adlydt
Ride o tobaggan aker akte har akt
Recommend anbefaler anbefalte har anbefalt
Regret angrer angret har angret
å adlyde
Obey adlyder adlød har adlydt
å ake
Ride o tobaggan aker akte har akt
Norsk Prøve uke 11
naturalimsen
realismen
amalie Skram
akt
I Norge 1880 - åra ... Hoved forskjell fra realismen er skjebnes…
Ca. 1870-1890... Virkeligheten skildres så realistisk som mulig…
Amalie Skram (født 22. august 1846 i Bergen, som Berthe Amali…
i første akt blir vi kjent med personene, miljøet og tiden. E…
naturalimsen
I Norge 1880 - åra ... Hoved forskjell fra realismen er skjebnes…
realismen
Ca. 1870-1890... Virkeligheten skildres så realistisk som mulig…
21 terms
Norwegian phrases ch 15 norsk
Jeg ville spise alt
Jeg måtte spise alt
Har du fått mange brev?
Jeg venter på deg
I wanted to eat everything.
I had to eat everythin
Have you received many letters?
I'm waiting for you
Jeg ville spise alt
I wanted to eat everything.
Jeg måtte spise alt
I had to eat everythin
8 terms
Norwegian adverbs of frequency (Norske tidsadverb)
always
frequently
usually
sometimes
alltid
ofte
vanligvis
noen ganger
always
alltid
frequently
ofte
105 terms
Norsk med Olga prøve 4
uvirkelig
en ektemann
å motta
et budskap
nierealny
małżonek
przyjmować / odbierać
wiadomość
uvirkelig
nierealny
en ektemann
małżonek
23 terms
Norwegian / Norsk 11(c) Unnskyld, hvor ligger . . . ?
Unnskyld, hvor ligger . . . ?
et torg
hos ham
å spørre om veien
Excuse me, where is . . . ?
a city/town square
from him
to ask for directions
Unnskyld, hvor ligger . . . ?
Excuse me, where is . . . ?
et torg
a city/town square
35 terms
Norsk 231 Prøve 1: Kultur
Ishavskatedralen i Tromsø i Nord-Norge
Sametinget i Karasjok i Nord-Norge
Helleristninger i Alta i Nord-Norge
Nidarosdomen i Trondheim i Trøndelag
En katedral med flotte glassmalerier
Senter for samisk politikk i Norge
Figurer hugget inn i stein fra bronsealderen
En fantastisk katedral med skumle steinfigurer
Ishavskatedralen i Tromsø i Nord-Norge
En katedral med flotte glassmalerier
Sametinget i Karasjok i Nord-Norge
Senter for samisk politikk i Norge
29 terms
A few useful questions (and answers) - Norwegian/Norsk
Who's that?
Where's the bathroom?
How far is it?
How much is this?
Hvem er det?
Hvor er toalettet?
Hvor langt er det?
Hvor mye koster dette?
Who's that?
Hvem er det?
Where's the bathroom?
Hvor er toalettet?
8 terms
Personal Pronouns in Norwegians (Personlige pronomen i norsk)
I
You (informal)
He
She
Jeg
du/De
Han
Hun
I
Jeg
You (informal)
du/De
18 terms
Norwegian / Norsk 11(d) Godt å vite
en innbygger
kvadratkilometer
en person
en hovedstad
an inhabitant, resident
square kilometer
a person
a capital
en innbygger
an inhabitant, resident
kvadratkilometer
square kilometer
9 terms
Norwegian adverbs of place (Norske adverb sted)
here
there
over there
everywhere
her
der
der borte
overalt
here
her
there
der
10 terms
Norwegian Tastes and Shapes (Norske smaker og figurer)
Bitter
Fresh
Salty
Sour
Bitter
Fersk
Salt
Sur
Bitter
Bitter
Fresh
Fersk
19 terms
Norwegian adverbs of time (Norske adverb tid)
yesterday
today
tomorrow
now
i går
i dag
i morgen
yesterday
i går
today
i dag
Norsk prøve kap. 1 - 1MEA
Hva er kommunikasjonsmodellen?
Hvilke elementer har kommunikasjonsmod…
Hva er enveiskommunikasjon?
Hva er toveiskommunikasjon?
Et budskap overføres fra en sender til en mottaker.
Sender -> tekst -> mottaker -> tolkning
Kommunikasjonen går hovedsaklig én vei. Muligheten for tilbak…
Kommunikasjon hvor vi bytter på å være sendere og mottakere,…
Hva er kommunikasjonsmodellen?
Et budskap overføres fra en sender til en mottaker.
Hvilke elementer har kommunikasjonsmod…
Sender -> tekst -> mottaker -> tolkning
Norsk prøve uke 50 kap.5 - 1MEA
Hva kjennetegner saktekster?
Hva betyr kontekst?
Hva betyr situasjonskontekst?
Hva betyr kulturkontekst?
Saktekster forsøker å beskrive virkeligheten, slik den er ell…
Saktekster blir til i og fungerer i en bestemt sammenheng (ko…
Situasjonskonteksten er den umiddelbare her-og-nå situasjonen…
Kulturkontekst handler om en større sammenheng, om normer og…
Hva kjennetegner saktekster?
Saktekster forsøker å beskrive virkeligheten, slik den er ell…
Hva betyr kontekst?
Saktekster blir til i og fungerer i en bestemt sammenheng (ko…
Norsk prøve uke 50 kap.4 - 1MEA
Hva er en episk tekst?
Hva er en roman?
Hva er en novelle?
Hva er en film?
En episk tekst er en tekst med handling.
En roman er en lengre oppdiktet fortelling. Den kan skildre m…
En novelle er en kortere oppdiktet fortelling. Handlingen kon…
Film er også en fortellende fiksjonstekst, en sammensatt teks…
Hva er en episk tekst?
En episk tekst er en tekst med handling.
Hva er en roman?
En roman er en lengre oppdiktet fortelling. Den kan skildre m…
1 of 10