Study sets matching "norwegian stein 5"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "norwegian stein 5"

87 terms
Norwegian - Stein på Stein 5
å slå seg ned: å ta plass, å sitte ned
å slå - slo - har slått
forgårs: dagen før i går
relevant: betydningsfull, som vedkomme…
to sit down
to hit - hit - have hit
the day before yesterday
relevant
å slå seg ned: å ta plass, å sitte ned
to sit down
å slå - slo - har slått
to hit - hit - have hit
78 terms
Norwegian Stein på Stein Cp.1
Være hjemmeværende
Passe på
Viktig
Være ferdig på skolen
Be a housewife
Look after
Important
Come home from school
Være hjemmeværende
Be a housewife
Passe på
Look after
70 terms
Norwegian - Stein på Stein 13
en periode: tidsrom
en brutalitet: vold, råhet, villskap
å plyndre - plyndret: å stjele, å rane
et kloster: bolig/samfunn for munker e…
an era
a brutality
to pillage
a monastery
en periode: tidsrom
an era
en brutalitet: vold, råhet, villskap
a brutality
77 terms
Norwegian - Stein på Stein 7
slapp: doven, ikke energisk
å overdrive - overdrev - har overdreve…
Det nytter ikke: Det er ikke nok
en pugging: det å lære utenat
lazy, limp
to exaggerate - exaggerated - have exaggerated
It doesn't help
learning by heart
slapp: doven, ikke energisk
lazy, limp
å overdrive - overdrev - har overdreve…
to exaggerate - exaggerated - have exaggerated
58 terms
Norwegian - Stein på Stein 3
tydeligvis: veldig klart, man ser det…
gal: ikke riktig, ikke klok
å ha råd til: å ha penger til
å planlegge - planla - har planlagt: å…
evidently, clearly
mad, insane
to afford
to plan
tydeligvis: veldig klart, man ser det…
evidently, clearly
gal: ikke riktig, ikke klok
mad, insane
96 terms
Norwegian - Stein på Stein 1
hjemmeværebde
å ta seg av noe
å passe på
å ha ansvar for
stay-at-home mother
to take care of someone
to take care of
to have responsibility for
hjemmeværebde
stay-at-home mother
å ta seg av noe
to take care of someone
52 terms
Norwegian - Stein på Stein 10
et jordbruk
et skogbruk
et husdyr
å dyrke - dyrket
an agriculture
a forestry
a livestock
to grow
et jordbruk
an agriculture
et skogbruk
a forestry
96 terms
Norwegian - Stein på Stein 14
en rettighet (menneskerettighet): frih…
respekt for andre: det å ta hensyn til…
å gjelde - gjaldt - har gjeldt: å angå…
å vedta - vedtok - har vedtatt: å best…
a right
respect for others
to apply - applied - have applied
to decide - decided - have decided, to enact - enacted - have…
en rettighet (menneskerettighet): frih…
a right
respekt for andre: det å ta hensyn til…
respect for others
58 terms
Norwegian - Stein på Stein 9
en ytringsfrihet
et personvern
å kritisere - kritiserte: å gi negativ…
å snike seg: å liste seg, å bevege seg…
a freedom of speech
the right to a privacy
to criticise
to sneak around
en ytringsfrihet
a freedom of speech
et personvern
the right to a privacy
62 terms
Norwegian - Stein på Stein 4
en evighet; i en evighet: veldig lenge
å surfe på nettet - surfet: å navigere
utrolig: veldig
kjedelig: uinteressant, monoton, ikke…
an eternity
to surf the net
very, increadibly
boring
en evighet; i en evighet: veldig lenge
an eternity
å surfe på nettet - surfet: å navigere
to surf the net
104 terms
Norwegian - Stein på Stein 2
en frisør: person som vasker og stelle…
å oppdra - oppdro - har oppdratt
nødvendig: som må gjøres
en tatovering: mønster som er risset i…
a hairdresser
to raise - raised - have raised, to educate - educated - have…
necessary
a tattoo
en frisør: person som vasker og stelle…
a hairdresser
å oppdra - oppdro - har oppdratt
to raise - raised - have raised, to educate - educated - have…
68 terms
Norwegian - Stein på Stein 8
å bli kjent med: å lære å kjenne
å ta tid: å kreve tid, å gå sent
å tabbe seg ut - tabbet: å gjøre noe d…
å sette fra seg: å plassere et sted
to get know
to take time
to make a gaffe, to make a mistake
to put down
å bli kjent med: å lære å kjenne
to get know
å ta tid: å kreve tid, å gå sent
to take time
52 terms
Norwegian - Stein på Stein 11
ille: ikke bra, dårlig
Nei, vet du hva!: Nå må du gi deg!, Du…
Det kan være: Det er mulig
kortsiktig: som gjelder for kort tod
bad
No, seriously!
It may be.
short-term
ille: ikke bra, dårlig
bad
Nei, vet du hva!: Nå må du gi deg!, Du…
No, seriously!
42 terms
Norwegian - Stein på Stein 12
en velferdsstat
en helsesektor
en helsetjeneste
en post: punkt, del, avdeling
a welfare state
a health sector
a health service
a section, a heading
en velferdsstat
a welfare state
en helsesektor
a health sector
118 terms
Norwegian - Stein på Stein 6
en kultur
en kollega: en som jobber på samme arv…
å true - truet: å presse, å skremme
en eller annen: en person jeg ikke hus…
a culture
a colleague, a co-worker
to threaten
someone
en kultur
a culture
en kollega: en som jobber på samme arv…
a colleague, a co-worker
10 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 10(c) Huldra
hulder(a/en)
figur(en
se ut som
forskjell(en)
female creature in Norwegian folk tales
figure
look like
difference
hulder(a/en)
female creature in Norwegian folk tales
figur(en
figure
5 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 10(d) To eventyr
to eventyr
gi opp
bagassje(n)
kjempe (-et)
two tales
give up
luggage
fight
to eventyr
two tales
gi opp
give up
28 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 10(a) Eventyrene
eventyr(et)
folketro(en)
fortellingen(en)
overnaturlig
folk tale, story
traditional myths and legends
story, tale
supernatural
eventyr(et)
folk tale, story
folketro(en)
traditional myths and legends
10 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 10(b) Trollet
troll(et)
riste(et)
diger
massevis
troll
shake
huge
lots
troll(et)
troll
riste(et)
shake
15 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 9(e) Fakta
konfliktområde(t)
humanitær
grunnlag(et)
menneskelig
area of conflict
humanitarian
basis
human
konfliktområde(t)
area of conflict
humanitær
humanitarian
11 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 9(a) På norskkurs
klare (-te)
heldig
asylmottak(et)
trives (tridves - har trivdes)
to manage
lucky
asylum reception center
to enjoy oneself
klare (-te)
to manage
heldig
lucky
180 terms
Norwegian Stein på Stein Chp 2
samboer
Er du oppe allerede?
allerede
Gjespe (-et)
Cohabitant, live-in partner
Are you up already?
Already
yawn
samboer
Cohabitant, live-in partner
Er du oppe allerede?
Are you up already?
30 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 9(d) Nyere innvandring
kraftig
omkring
periode(n)
behovet
considerably
around
phase, period
need
kraftig
considerably
omkring
around
32 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 11(b) Olav Tryggvason
nyfødt
rømme (-te)
fiende(n)
få tak i
newborn
escape, flee
enemy
get hold of
nyfødt
newborn
rømme (-te)
escape, flee
Stein på stein 5
i forgårs
å undertrykke
å bevare
en forhold
przedwczoraj
to oppress, suppress, repress
protect, save
relationship
i forgårs
przedwczoraj
å undertrykke
to oppress, suppress, repress
51 terms
Stein 5
Slå seg ned
Slå slo har slått
Forgårs
Relevant
Usiasc zajac miejsce
Bić uderzyć pp
Przedwczoraj
Istotny
Slå seg ned
Usiasc zajac miejsce
Slå slo har slått
Bić uderzyć pp
12 terms
Drugs -Stein 5
Depressant
Stimulant
Dependence
Withdrawal
Drugs (such as alcohol, barbiturates, and opiates) that reduc…
Drugs (such as caffeine, nicotine, and the more powerful amph…
A state in which there is a compulsive or chronic need, as fo…
The discomfort and distress that follow discontinuing the use…
Depressant
Drugs (such as alcohol, barbiturates, and opiates) that reduc…
Stimulant
Drugs (such as caffeine, nicotine, and the more powerful amph…
982 terms
Norwegian - Stein på Stein - All Chapter
hjemmeværebde
å ta seg av noe: å passe på, å ha ansv…
å ta - tok - har tatt
Det er viktig: Det betyr mye
stay-at-home mother
to take care of someone
to take - took - have taken
It is important
hjemmeværebde
stay-at-home mother
å ta seg av noe: å passe på, å ha ansv…
to take care of someone
59 terms
Norwegian 5
En Sanger
Daglig
Hardt
Lite
Singer
Daily
Hard
Little
En Sanger
Singer
Daglig
Daily
11 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 11(c) Union med Danmark
union(en)
forsvinne (forsvant - har forsvunnet)
dialekt(en)
oppløse (-te)
union
disappear
accent, dialect
dissolve
union(en)
union
forsvinne (forsvant - har forsvunnet)
disappear
9 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 12(c) Fakta - Fagforeninger
organisere (-te)
nekte (-et)
medlem
kontingent(en)
organise
refuse
member
(union) due
organisere (-te)
organise
nekte (-et)
refuse
33 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 11(g) Norge i nyere tid
Norge i nyere tid
optimisme(n)
samdhold(et)
sammensatt
Norway in more recent times
optimism
feeling of unity, solidarilty
made up of
Norge i nyere tid
Norway in more recent times
optimisme(n)
optimism
24 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 11(d) Union med Sverige
støtte (-et)
keiser(en)
derimot
motstander(en)
support
emperor
on the other hand, by contrast
opponent
støtte (-et)
support
keiser(en)
emperor
30 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 10(f) Norge i krig
sannhet(en)
løgn(en)
ild(en)
dyreflokk(en)
truth
lie
fire
flock of animals
sannhet(en)
truth
løgn(en)
lie
26 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 11(a) For tusen år siden
for tusen å siden
inngygger(en)
nordisk
rask
a thousand years ago
inhabitants
Nordic
quick
for tusen å siden
a thousand years ago
inngygger(en)
inhabitants
29 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 10(e) Askeladden some kappåt med trollet
kappåt (av å ete om kapp)
ete (åt - har ett)
høre til
hogge (hogg - hogde - har hogd)
engaged in an eating competition
eat
belong to
chop, cut
kappåt (av å ete om kapp)
engaged in an eating competition
ete (åt - har ett)
eat
18 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 12(b) Bjørg Pedersen, oljearbeider
oljearbeider
oljeplattform(en)
isolert
landby(en)
oil worker
oil platform
isolated
village
oljearbeider
oil worker
oljeplattform(en)
oil platform
16 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 9(b) Befolkningen i Norge
være vant til
homogen
befolkning(en)
innvandring(en)
be used to
homogenous
population
immigration
være vant til
be used to
homogen
homogenous
38 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 9(g) Litteratur om å være emigrant / immmigrant
glemme (-te)
mislike (-te)
fri moral
tenåring(en)
forget
dislike
free morality
teenager
glemme (-te)
forget
mislike (-te)
dislike
20 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 9(f) Utvandring fra Norge
1800-tallet
siste halvdel av 1800-tallet
utvandring(en)
emigrere (-te)
the 19th century
the second half of the 19th century
emigration
emigrate
1800-tallet
the 19th century
siste halvdel av 1800-tallet
the second half of the 19th century
24 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 12(a) Det store oljeeventyret
på midten av 60-tallet
lete etter
delta (-tok - har -tatt)
se mørkt ut
in the moddle of the sixties
look for
participate
look abd
på midten av 60-tallet
in the moddle of the sixties
lete etter
look for
40 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 11(e) Norge i krig
bryte ut
siden
angripe (-grep - har grepet)
erobre (-et)
break out
since
attack
conquer
bryte ut
break out
siden
since
Norwegian 5
holde
møte
have to/must
hold
meet
get
have to/must
holde
hold
34 terms
Norwegian 5
etter
ei stue
en familie
ei mor
after
a living room
a family
a mother
etter
after
ei stue
a living room
Norwegian 5
Stor
Høy
Den/ det
De
Big
Tall
That
Those
Stor
Big
Høy
Tall
Norwegian Nouns 5
a stomach
a moon
a month
a man
en mage
en måne
en måned
en mann
a stomach
en mage
a moon
en måne
13 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 12(f) Satser på egen business
Satser på egen business
satse på
etablere (-te)
varehandel (en)
concentrating on one's own business
to concentrate on, invest in
to establish
trade, retailing
Satser på egen business
concentrating on one's own business
satse på
to concentrate on, invest in
12 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 12(g) Fakta - Næringsstrukturen
næringsstuktur (en)
primærnæring (en)
utnytte (-et)
energi (en)
industrial structure
primary industry
to exploit, use
energy
næringsstuktur (en)
industrial structure
primærnæring (en)
primary industry
20 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 12(d) Fisk og turisme
turisme (en)
eksportnæring (en)
tørrfisk (en)
oppdrettsanlegg (et)
tourism
export industry
stockfish
fish farm
turisme (en)
tourism
eksportnæring (en)
export industry
Stein på stein - kapittel 5
Å bringe
Hule
Hovedkarakter
Forfatter
Doneti
Pecina
Glavni lik
Pisac
Å bringe
Doneti
Hule
Pecina
1 of 10