How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "pellach"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "pellach"

19 terms
Pellach uned 4 Geirfa
camlas
Cernyw
dwad â
echdoe
canal
Cornwall
to bring
the day before yesterday
camlas
canal
Cernyw
Cornwall
9 terms
Adolygu Pellach
be gest ti i frecwast?
be gest ti i ginio?
be gest ti i swper?
be gest ti i yfed?
what did you have for breakfast?
what did you have for lunch?
what did you have for supper?
what did you have to drink?
be gest ti i frecwast?
what did you have for breakfast?
be gest ti i ginio?
what did you have for lunch?
25 terms
ymarfer pellach
Pa mor aml dach chi'n edrych ar... y tel…
Pa fath o ffilmiau dach chi'n licio ?
Pa lyfrau da dach chi wedi mwynhau?
Pryd dach chi'n darllen?
a) Dw i'n edrych ar y teledu trwy'r dydd!!... b) Dw i byth yn ed…
Dw i'n licio ffilmiau Disney!
Dw i wedi mwynhau War & Peace a phopeth gan Barbara Cartland
Dw i'n darllen ar y bws
Pa mor aml dach chi'n edrych ar... y tel…
a) Dw i'n edrych ar y teledu trwy'r dydd!!... b) Dw i byth yn ed…
Pa fath o ffilmiau dach chi'n licio ?
Dw i'n licio ffilmiau Disney!
35 terms
Pellach Uned 12 geirfa
against
advertise, to
after all
beef
yn erbyn
hysbysebu
wedi'r cyfan
cig eidion (g)
against
yn erbyn
advertise, to
hysbysebu
27 terms
Pellach newydd Uned 4
along
arrangements
to bring
Brittany
ar hyd
trefniadau
dŵad â
Llydaw
along
ar hyd
arrangements
trefniadau
47 terms
Uned 14 Pellach
character
community
to beat
to bring up (a family)
cymeriad g
cymuned g
curo
magu teulu
character
cymeriad g
community
cymuned g
72 terms
Uned 9 Pellach
above
accommodation
activities
all
uwchben
llety
gweithgareddau
holl
above
uwchben
accommodation
llety
28 terms
Uned 4 Pellach
arrangements
to bring
Brittany
canal
trefniadau
dwad â
Llydaw
camlas
arrangements
trefniadau
to bring
dwad â
63 terms
Uned 1 Pellach
accent
against
anything
as usual
acen
yn erbyn
unrhyw beth
fel arfer
accent
acen
against
yn erbyn
72 terms
Uned 7 Pellach
at the time
attitude
awareness
to beat
ar y pryd
agwedd
ymwybyddiaeth
curo
at the time
ar y pryd
attitude
agwedd
48 terms
Uned 6 Pellach
ankle
arm
to borrow
bustle
ffêr
braich
benthyg
prysurdeb
ankle
ffêr
arm
braich
80 terms
Uned 8 Pellach
to add
along
application form
audience
ychwanegu
ar hyd
ffurflen gais
cynulleidfa
to add
ychwanegu
along
ar hyd
68 terms
Uned 10 Pellach
advertisements
advice
as soon as possible
best
hysbysebion
cyngor
mor fuan â sy'n bosib
gorau
advertisements
hysbysebion
advice
cyngor
32 terms
Uned 5 Pellach
along
according to
to appear
at least
ar hyd
yn ôl
ymddangos
o leia
along
ar hyd
according to
yn ôl
65 terms
Uned 3 Pellach
activities
attention
bald
battle
gweithgareddau
sylw
moel
brwydro
activities
gweithgareddau
attention
sylw
52 terms
Uned 2 Pellach
above
angry
airport
amazing
uwchben
blin
maes awyr
anhygoel
above
uwchben
angry
blin
57 terms
Cwrs Pellach Uned 06 Geirfa
ankle (fem)
arm (fem)
to borrow
bustle (mas)
ffêr (ben)
braich (ben)
benthyg
prysurdeb (gwr)
ankle (fem)
ffêr (ben)
arm (fem)
braich (ben)
79 terms
Cwrs Pellach Uned 14 Geirfa
after all
air (fem)
although
to announce
wedi'r cyfan
awyr (ben)
er
cyhoeddi
after all
wedi'r cyfan
air (fem)
awyr (ben)
63 terms
Cwrs Pellach Uned 01 Geirfa
accent (fem)
against
to agree
all
acen (ben)
yn erbyn
cytuno
i gyd
accent (fem)
acen (ben)
against
yn erbyn
60 terms
Cwrs Pellach Uned 03 Geirfa
activities (mas)
attention (mas)
bald
beard (mas)
gweithgareddau (gwr)
sylw (gwr)
moel
locsyn (gwr)
activities (mas)
gweithgareddau (gwr)
attention (mas)
sylw (gwr)
88 terms
Cwrs Pellach Uned 15 Geirfa
according to
to announce
as big / as much / as many
as good / so good
yn ôl
cyhoeddi
cymaint
cystal
according to
yn ôl
to announce
cyhoeddi
60 terms
Cwrs Pellach Uned 05 Geirfa
along
according to
to appear
at least
ar hyd
yn ôl
ymddangos
o leia
along
ar hyd
according to
yn ôl
26 terms
Pellach 3 Gogledd y corff
gwallt
trwyn
ceg (f)
gwddw
hair
nose
mouth (f)
neck / throat
gwallt
hair
trwyn
nose
60 terms
Cwrs Pellach Uned 07 Geirfa
at the time
attitude (fem)
awareness (fem)
to beat
ar y pryd
agwedd (ben)
ymwybyddiaeth (ben)
curo
at the time
ar y pryd
attitude (fem)
agwedd (ben)
71 terms
Cwrs Pellach Uned 12 Geirfa
to advertise
after all
against
beef (mas)
hysbysebu
wedi'r cyfan
yn erbyn
cig eidion (gwr)
to advertise
hysbysebu
after all
wedi'r cyfan
9 terms
Cwrs Pellach 16 B
Dedfrydu
Cyhuddiad
Ysbio
Dilyn
To sentence
Charge
To spy
To follow
Dedfrydu
To sentence
Cyhuddiad
Charge
59 terms
Cwrs Pellach Uned 02 Geirfa
above
airport (mas)
amazing
angry /... cross
uwchben
maes awyr (gwr)
anhygoel
blin
above
uwchben
airport (mas)
maes awyr (gwr)
76 terms
Cwrs Pellach Uned 08 Geirfa
to add
along
application form (fem)
audience (fem)
ychwanegu
ar hyd
ffurflen gais (ben)
cynlleidfa (ben)
to add
ychwanegu
along
ar hyd
77 terms
Cwrs Pellach Uned 17 Geirfa
to appear
at the time
author [male]
author [female]
ymddangos
ar y pryd
awdur
awdures
to appear
ymddangos
at the time
ar y pryd
67 terms
Cwrs Pellach Uned 10 Geirfa
advertisements (fem)
advice (mas)
as soon as possible
best
hysbysebion (ben)
cyngor (gwr)
mor fuan â sy'n bosib
gorau
advertisements (fem)
hysbysebion (ben)
advice (mas)
cyngor (gwr)
79 terms
Cwrs Pellach Uned 18 Geirfa
advice (mas)
to be allowed to
always
anxious
cyngor (gwr)
cael
o hyd
pryderus
advice (mas)
cyngor (gwr)
to be allowed to
cael
70 terms
Cwrs Pellach Uned 13 Geirfa
according to
adults
advice / council (mas)
to afford
yn ôl
oedolion
cyngor (gwr)
fforddio
according to
yn ôl
adults
oedolion
28 terms
Pellach 11 Gogledd
anfon
bwydo
cawod *
co' bach
to send
to feed
a shower
memory stick
anfon
to send
bwydo
to feed
18 terms
Cwrs Pellach 16 A
Cyfweliad
Ymgeisydd
Cynnig
Cymwysterau
Interview
Candidate
To apply
Qualifications
Cyfweliad
Interview
Ymgeisydd
Candidate
57 terms
Pellach uned 2
Uwchben
Maes awyr
Anhygoel
Blin
Above
Airport
Amazing
Angry
Uwchben
Above
Maes awyr
Airport
15 terms
Gofyn ffafr - Pellach
Mae hi'n oer yma, wnewch chi...
Sgen i ddim car, wnewch chi...
Mae 'na rywun wrth y drws, wnewch chi...
Mae hi'n boeth yma, wnewch chi....
...
...
...
...
Mae hi'n oer yma, wnewch chi...
...
Sgen i ddim car, wnewch chi...
...
10 terms
Uned 4 Pellach
trefniadau
dathlu
traed moch
echdoe
arrangements
to celebrate
chaos
day before yesterday
trefniadau
arrangements
dathlu
to celebrate
11 terms
Cwrs Pellach 17 A
heini
cof
aml
cystal
Fit
Memory
often
as good, as well
heini
Fit
cof
Memory
70 terms
Cwrs Pellach Uned 16 Geirfa
apparently
atmosphere (mas)
attraction (mas)
background (mas)
mae'n debyg
awyrgylch (gwr)
atyniad (gwr)
cefndir (gwr)
apparently
mae'n debyg
atmosphere (mas)
awyrgylch (gwr)
61 terms
Cwrs Pellach Uned 11 Geirfa
across
to apologise
army (fem)
as
ar draws
ymddiheuro
byddin (ben)
wrth
across
ar draws
to apologise
ymddiheuro
16 terms
Cwrs Pellach 17 B
cystal
cynddrwg
cymaint
cyn lleied
as good
as bad
as big
as small
cystal
as good
cynddrwg
as bad
20 terms
Uned 6 Pellach
archebu
bawd
benthyg
braich
to order
thumb
to borrow
arm
archebu
to order
bawd
thumb
56 terms
Pellach uned un
Aml
Annifyr
ar werth
blwyddyn
Often
Unpleasant
For sale
Year
Aml
Often
Annifyr
Unpleasant
58 terms
Pellach 5 Gogledd
along
according to
appear, to
at least
ar hyd
yn ôl
ymddangos
o leia
along
ar hyd
according to
yn ôl
69 terms
Cwrs Pellach Uned 09 Geirfa
above
accommodation (mas)
activities (mas)
all
uwchben
llety (gwr)
gweithgareddau (gwr)
holl
above
uwchben
accommodation (mas)
llety (gwr)
28 terms
Cwrs Pellach Uned 04 Geirfa
along
arrangements
to bring
Brittany
ar hyd
trefniadau
dŵad â
Llydaw
along
ar hyd
arrangements
trefniadau
14 terms
Pellach newydd Darllen 1
cyd-ddigwyddiad
bob tro
siaradus
meddwn i
coincidence
every time
talkative
I said
cyd-ddigwyddiad
coincidence
bob tro
every time
35 terms
Pellach Uned 12 geirfa
against
advertise, to
after all
beef
yn erbyn
hysbysebu
wedi'r cyfan
cig eidion (g)
against
yn erbyn
advertise, to
hysbysebu
19 terms
#4 Geirfa - Cwrs Pellach Ceredigion
uchelgais
uchelgais fawr
cyfrwng
y gyfrwng
ambition
great ambition
a medium
the medium
uchelgais
ambition
uchelgais fawr
great ambition
18 terms
#2 Geirfa - Cwrs Pellach Ceredigion
tipyn o haden
tipyn o gymeriad
buodd e farw
buodd hi farw
a bit of a character (fem)
a bit of a character (masc/fem)
he died
she died
tipyn o haden
a bit of a character (fem)
tipyn o gymeriad
a bit of a character (masc/fem)
1 of 5