Study sets matching "pellach"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "pellach"

19 terms
Pellach uned 4 Geirfa
camlas
Cernyw
dwad â
echdoe
canal
Cornwall
to bring
the day before yesterday
camlas
canal
Cernyw
Cornwall
9 terms
Adolygu Pellach
be gest ti i frecwast?
be gest ti i ginio?
be gest ti i swper?
be gest ti i yfed?
what did you have for breakfast?
what did you have for lunch?
what did you have for supper?
what did you have to drink?
be gest ti i frecwast?
what did you have for breakfast?
be gest ti i ginio?
what did you have for lunch?
25 terms
ymarfer pellach
Pa mor aml dach chi'n edrych ar... y tel…
Pa fath o ffilmiau dach chi'n licio ?
Pa lyfrau da dach chi wedi mwynhau?
Pryd dach chi'n darllen?
a) Dw i'n edrych ar y teledu trwy'r dydd!!... b) Dw i byth yn ed…
Dw i'n licio ffilmiau Disney!
Dw i wedi mwynhau War & Peace a phopeth gan Barbara Cartland
Dw i'n darllen ar y bws
Pa mor aml dach chi'n edrych ar... y tel…
a) Dw i'n edrych ar y teledu trwy'r dydd!!... b) Dw i byth yn ed…
Pa fath o ffilmiau dach chi'n licio ?
Dw i'n licio ffilmiau Disney!
19 terms
#4 Geirfa - Cwrs Pellach Ceredigion
uchelgais
uchelgais fawr
cyfrwng
y gyfrwng
ambition
great ambition
a medium
the medium
uchelgais
ambition
uchelgais fawr
great ambition
18 terms
#2 Geirfa - Cwrs Pellach Ceredigion
tipyn o haden
tipyn o gymeriad
buodd e farw
buodd hi farw
a bit of a character (fem)
a bit of a character (masc/fem)
he died
she died
tipyn o haden
a bit of a character (fem)
tipyn o gymeriad
a bit of a character (masc/fem)
20 terms
#6 Geirfa - Cwrs Pellach Ceredigion
aethpwyd â
olwyn
yr olwyn fawr
olwynion
was taken
wheel
the big wheel
wheels
aethpwyd â
was taken
olwyn
wheel
17 terms
#9 Geirfa - Cwrs Pellach Ceredigion
gwyddbwyll
ymuno â
cael hyd i
egni
chess
to join
to find
energy
gwyddbwyll
chess
ymuno â
to join
23 terms
#1 Geirfa - Cwrs Pellach Ceredigion
yn enedigol
gradd
y radd
graddau
by birth
degree
the degree
degrees
yn enedigol
by birth
gradd
degree
18 terms
#3 Geirfa - Cwrs Pellach Ceredigion
araf
yn araf
prawf
y prawf
slow
slowly
test
the test
araf
slow
yn araf
slowly
35 terms
Pellach Uned 12 geirfa
against
advertise, to
after all
beef
yn erbyn
hysbysebu
wedi'r cyfan
cig eidion (g)
against
yn erbyn
advertise, to
hysbysebu
14 terms
Pellach newydd Darllen 1
cyd-ddigwyddiad
bob tro
siaradus
meddwn i
coincidence
every time
talkative
I said
cyd-ddigwyddiad
coincidence
bob tro
every time
64 terms
Cwrs Pellach Uned 3 Geirfa
gweithgareddau (m)
sylw (m)
moel
barf (f)
activities
attention
bald
beard
gweithgareddau (m)
activities
sylw (m)
attention
Cwrs Pellach 17 A
heini
cof
aml
cystal
Fit
Memory
often
as good, as well
heini
Fit
cof
Memory
Cwrs Pellach 17 B
cystal
cynddrwg
cymaint
cyn lleied
as good
as bad
as big
as small
cystal
as good
cynddrwg
as bad
27 terms
Pellach newydd Uned 4
along
arrangements
to bring
Brittany
ar hyd
trefniadau
dŵad â
Llydaw
along
ar hyd
arrangements
trefniadau
72 terms
Uned 9 Pellach
above
accommodation
activities
all
uwchben
llety
gweithgareddau
holl
above
uwchben
accommodation
llety
28 terms
Uned 4 Pellach
arrangements
to bring
Brittany
canal
trefniadau
dwad â
Llydaw
camlas
arrangements
trefniadau
to bring
dwad â
47 terms
Uned 14 Pellach
character
community
to beat
to bring up (a family)
cymeriad g
cymuned g
curo
magu teulu
character
cymeriad g
community
cymuned g
63 terms
Uned 1 Pellach
accent
against
anything
as usual
acen
yn erbyn
unrhyw beth
fel arfer
accent
acen
against
yn erbyn
28 terms
Pellach 11 Gogledd
anfon
bwydo
cawod *
co' bach
to send
to feed
a shower
memory stick
anfon
to send
bwydo
to feed
72 terms
Uned 7 Pellach
at the time
attitude
awareness
to beat
ar y pryd
agwedd
ymwybyddiaeth
curo
at the time
ar y pryd
attitude
agwedd
48 terms
Uned 6 Pellach
ankle
arm
to borrow
bustle
ffêr
braich
benthyg
prysurdeb
ankle
ffêr
arm
braich
20 terms
Uned 6 Pellach
archebu
bawd
benthyg
braich
to order
thumb
to borrow
arm
archebu
to order
bawd
thumb
80 terms
Uned 8 Pellach
to add
along
application form
audience
ychwanegu
ar hyd
ffurflen gais
cynulleidfa
to add
ychwanegu
along
ar hyd
68 terms
Uned 10 Pellach
advertisements
advice
as soon as possible
best
hysbysebion
cyngor
mor fuan â sy'n bosib
gorau
advertisements
hysbysebion
advice
cyngor
26 terms
Pellach 3 Gogledd y corff
gwallt
trwyn
ceg (f)
gwddw
hair
nose
mouth (f)
neck / throat
gwallt
hair
trwyn
nose
Pellach uned un
Aml
Annifyr
ar werth
blwyddyn
Often
Unpleasant
For sale
Year
Aml
Often
Annifyr
Unpleasant
10 terms
Uned 4 Pellach
trefniadau
dathlu
traed moch
echdoe
arrangements
to celebrate
chaos
day before yesterday
trefniadau
arrangements
dathlu
to celebrate
52 terms
Uned 2 Pellach
above
angry
airport
amazing
uwchben
blin
maes awyr
anhygoel
above
uwchben
angry
blin
65 terms
Uned 3 Pellach
activities
attention
bald
battle
gweithgareddau
sylw
moel
brwydro
activities
gweithgareddau
attention
sylw
32 terms
Uned 5 Pellach
along
according to
to appear
at least
ar hyd
yn ôl
ymddangos
o leia
along
ar hyd
according to
yn ôl
10 terms
Pellach Uned 10, 2
Mi es i
Mi ges i
Mi ddois i
Rôn i
Mi a i
Mi ga i
Mi ddo i
Mi fydda i
Mi es i
Mi a i
Mi ges i
Mi ga i
5 terms
#2 Patrymau - Cwrs Pellach Ceredigion
Sandra yw enw fy ngwraig i
Ffred yw enw fy ngŵr i
Beth yw enw dy frawd di
Buodd hi farw llynedd
Sandra is my wife's name
Fred is my husband's name
What is the name of your brother? (ti)
She died last year
Sandra yw enw fy ngwraig i
Sandra is my wife's name
Ffred yw enw fy ngŵr i
Fred is my husband's name
10 terms
Pellach 17, geirfa gwrando
golwg
meddech chi
cyflymder
wedi cael llond bol
sight
so you say
speed
fed up
golwg
sight
meddech chi
so you say
55 terms
Pellach - Uned 7 & 8
gwasanaeth
llawdriniaeth
gwellhad
profedigaeth
service
surgery
recovery
bereavement
gwasanaeth
service
llawdriniaeth
surgery
49 terms
Pellach - Uned 9
byr fy ngwynt
ymarfer
cynharach
ymddiswyddo
short of breath
to exercise
earlier
to resign
byr fy ngwynt
short of breath
ymarfer
to exercise
43 terms
Pellach - Uned 10
bron
pendant
anghywir
gweddol
almost
definite
wrong
fair, so-so
bron
almost
pendant
definite
Cwrs Pellach 16 B
Dedfrydu
Cyhuddiad
Ysbio
Dilyn
To sentence
Charge
To spy
To follow
Dedfrydu
To sentence
Cyhuddiad
Charge
Cwrs Pellach 16 A
Cyfweliad
Ymgeisydd
Cynnig
Cymwysterau
Interview
Candidate
To apply
Qualifications
Cyfweliad
Interview
Ymgeisydd
Candidate
Pellach 11.1.17
Glin
Gliniadur
Cynulleidfa
Gast
Lap
Lap top
Audience
Bitch
Glin
Lap
Gliniadur
Lap top
58 terms
Pellach 5 Gogledd
along
according to
appear, to
at least
ar hyd
yn ôl
ymddangos
o leia
along
ar hyd
according to
yn ôl
20 terms
Pellach Newydd Uned 13
Mi ddylwn i ddeud
Mi ddylen nhw fod yma
Mae o'n gweithio
Roedd o'n gweithio
Ddylwn i ddim deud
Ddylen nhw ddim bod yma
Dydy o ddim yn gweithio
Doedd o ddim yn gweithio
Mi ddylwn i ddeud
Ddylwn i ddim deud
Mi ddylen nhw fod yma
Ddylen nhw ddim bod yma
57 terms
Cwrs Pellach Uned 06 Geirfa
ankle (fem)
arm (fem)
to borrow
bustle (mas)
ffêr (ben)
braich (ben)
benthyg
prysurdeb (gwr)
ankle (fem)
ffêr (ben)
arm (fem)
braich (ben)
Pellach uned 2
Uwchben
Maes awyr
Anhygoel
Blin
Above
Airport
Amazing
Angry
Uwchben
Above
Maes awyr
Airport
Cwrs Pellach 17 C2
diffodd
sefyllfa
dwyrain
diflannu
to extinguish
situation
east
to disappear
diffodd
to extinguish
sefyllfa
situation
15 terms
Gofyn ffafr - Pellach
Mae hi'n oer yma, wnewch chi...
Sgen i ddim car, wnewch chi...
Mae 'na rywun wrth y drws, wnewch chi...
Mae hi'n boeth yma, wnewch chi....
...
...
...
...
Mae hi'n oer yma, wnewch chi...
...
Sgen i ddim car, wnewch chi...
...
Pellach Uned 1
Acen
Yn erbyn
Gwarchod
Mainc
Accent
Against
Babysit
Bench
Acen
Accent
Yn erbyn
Against
63 terms
Cwrs Pellach Uned 01 Geirfa
accent (fem)
against
to agree
all
acen (ben)
yn erbyn
cytuno
i gyd
accent (fem)
acen (ben)
against
yn erbyn
60 terms
Cwrs Pellach Uned 03 Geirfa
activities (mas)
attention (mas)
bald
beard (mas)
gweithgareddau (gwr)
sylw (gwr)
moel
locsyn (gwr)
activities (mas)
gweithgareddau (gwr)
attention (mas)
sylw (gwr)
60 terms
Pellach Uned 2
ar y pryd
clen
ar y cyfan
traeth
then, at the time
nice, friendly
on the whole
beach
ar y pryd
then, at the time
clen
nice, friendly
1 of 5