Study sets matching "pharr 4 homeric greek"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "pharr 4 homeric greek"

14 terms
Homeric Greek (Pharr) 4
γάρ
δέ
εἰσί(ν)
ἐστί(ν)
(Post. conj.) for, in fact
(Post. conj.) but, and, so, for
(They) are, there are
(He, she, it) is, there is
γάρ
(Post. conj.) for, in fact
δέ
(Post. conj.) but, and, so, for
15 terms
Homeric Greek (Pharr) 3
βουλή, ῆς, ἡ
δεινή
ἐν(ί), εἰν
ἔχει
plan, will, wish, purpose, counsel, council
fearful, terrible, awful, dread(ful)
+dat in, among, there(in, -on)
(He, she, it) has, holds
βουλή, ῆς, ἡ
plan, will, wish, purpose, counsel, council
δεινή
fearful, terrible, awful, dread(ful)
28 terms
Homeric Greek (Pharr) 1
μῆνις
ἀείδω
θεά
Πηληιάδης
wrath, fury, madness, rage
sing (of), hymn
goddess
Son of Peleus, Achilles
μῆνις
wrath, fury, madness, rage
ἀείδω
sing (of), hymn
Homeric Greek Pharr
(ἐ)κεῖνος, η, ο = κεῖνος
ἑκη βόλος, ου, ὁ
κακῶς
ὀλέκω
that (one), he, she, it
free-shooter, sharp-shooter
evilly, wickedly, harshly, with evil consequences
kill, destroy, ruin
(ἐ)κεῖνος, η, ο = κεῖνος
that (one), he, she, it
ἑκη βόλος, ου, ὁ
free-shooter, sharp-shooter
15 terms
Homeric Greek (Pharr) Lesson 3
βουλή, ῆς, ἡ
δεινή
ἐν(ί), εἰν
ἔχει
plan, will, wish, purpose, counsel, council
fearful, terrible, awful, dread(ful)
+dat in, among, there(in, -on)
(He, she, it) has, holds
βουλή, ῆς, ἡ
plan, will, wish, purpose, counsel, council
δεινή
fearful, terrible, awful, dread(ful)
Homeric Greek Vocab: Week 4
ἐκ, ἐν, εἰς
οἰκος, ου, ὁ
ἀγω, ἀξω, ἠγαγον
δια (+ gen.)
out of (+gen.), in (+dat.), to (+acc.)
house, home
to lead, carry, conduct
through
ἐκ, ἐν, εἰς
out of (+gen.), in (+dat.), to (+acc.)
οἰκος, ου, ὁ
house, home
14 terms
Homeric Greek - les 4
γάρ (post. conj)
δέ (post. conj)
εἰσί(ν)
ἐστί(ν)
want, omdat
maar, en, dus ,want
(zij) zijn, er zijn
(hij, zij, het) is, er is
γάρ (post. conj)
want, omdat
δέ (post. conj)
maar, en, dus ,want
11 terms
Homeric Greek Lesson 10
αἶψα
εἰ
εἰς (+ acc.)
κατά (+ gen.)
quickly, suddenly
if
into, to
down from
αἶψα
quickly, suddenly
εἰ
if
8 terms
Homeric Greek Lesson 7
ἀληθείη, -ης
ἀρετή, -ῆς
βίη, -ης
δίκη, -ης
(f.) truth
(f.) excellence, virtue
(f.) force
(f.) justice; custom
ἀληθείη, -ης
(f.) truth
ἀρετή, -ῆς
(f.) excellence, virtue
10 terms
Homeric Greek Lesson 8
ἀλλά
γαῖα, -ης
δόξα, -ης
ἡδύς, -εῖα, -ύ
but
(f.) earth, land
(f.) opinion; glory
sweet, pleasant
ἀλλά
but
γαῖα, -ης
(f.) earth, land
8 terms
Homeric Greek Lesson 9
ἀγαθός, -ή, -όν
αἰεί
ἀνάγκη, -ης
ἀρχή, -ῆς
good, brave
ever, always, forever
(f.) necessity, need
(f.) beginning
ἀγαθός, -ή, -όν
good, brave
αἰεί
ever, always, forever
12 terms
Homeric Greek Lesson 6
ἀπό (+ gen.)
γὰρ
ἐκ, ἐξ (+gen.)
καί
away from, from
for (never first word)
out of
and, even, also
ἀπό (+ gen.)
away from, from
γὰρ
for (never first word)
15 terms
Homeric Greek Vocab: Week 2
πολλος, η, ον
τευχω
στρατος, ου, ὁ
πεμπω
much, many
I make, do, perform
army
I send
πολλος, η, ον
much, many
τευχω
I make, do, perform
15 terms
Homeric Greek Lesson 21
ἀθάνατος, -η, -ον
ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἅμαρτον
διδάσκω, διδάξω, δίδαξα
δίς
immortal
I fail of, I miss, I err (often + gen.)
I teach
twice, a second time
ἀθάνατος, -η, -ον
immortal
ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἅμαρτον
I fail of, I miss, I err (often + gen.)
10 terms
Homeric Greek Vocab: Week 3
that (one), he/she/it
but
who, which, what
sharpshooter
ἐκεινος, η, ο
ἀλλα
ὁς, ἡ, ὁ
ἑκηβολος, ου, ὁ
that (one), he/she/it
ἐκεινος, η, ο
but
ἀλλα
16 terms
Homeric Greek Vocab: Week 5 Through 9
ἀγω, ἀξω, ἠγαγον
εἰρω, ἐρεω, εἰπον
πειθω, πεισω, ἐπεισα
βαινω, βησω/βησομαι, ἐβησα/ἐβην
to lead, carry, conduct
to speak, say
to persuade
to walk
ἀγω, ἀξω, ἠγαγον
to lead, carry, conduct
εἰρω, ἐρεω, εἰπον
to speak, say
13 terms
εἰμί ("to be") Homeric Present & Imperfect
εἰμί
ἐσσί (εἰς)
ἐστί(ν)
εἰμέν
I am
you (sg.) are
he, she, it is
we are
εἰμί
I am
ἐσσί (εἰς)
you (sg.) are
16 terms
Pharr Lesson 24
αἰεί, αἰεν
ἀργός, ἀργή, ἀργόν
ἀργύρεος, ἀργυρέη, ἀργύρεον
αὐτάρ
always, ever, continually
bright, swift, flashing
silver(y), of silver
but, moreover, on the other hand
αἰεί, αἰεν
always, ever, continually
ἀργός, ἀργή, ἀργόν
bright, swift, flashing
36 terms
Pharr 13-17
αλγοσ, αλγεοσ
δαισ, δαιτοσ
ηρωσ, ηρωοσ
κυων, κυνοσ
grief, pain, woe, trouble
feast, banquet, portion
hero, protector, savior
dog
αλγοσ, αλγεοσ
grief, pain, woe, trouble
δαισ, δαιτοσ
feast, banquet, portion
26 terms
Pharr 41-42
αταρ
ατιμοσ
αφενοσ
αφυσσω, αφυξω
but, moreover
dishonored, unhonored
wealth, riches
dip up, draw out, collect, heap up
αταρ
but, moreover
ατιμοσ
dishonored, unhonored
28 terms
Pharr 25-26
αγειρω, -, ηγειρα, -, αγηγερμαι
ανιστημι, αναστησω, ανεστησα, ανεστηκα…
εννημαρ
επει
collect, assemble, gather
stand up, set up, raise, rise
nine days
when, since, for
αγειρω, -, ηγειρα, -, αγηγερμαι
collect, assemble, gather
ανιστημι, αναστησω, ανεστησα, ανεστηκα…
stand up, set up, raise, rise
32 terms
Pharr 8-11
διοσ
εκηβολοσ
κακωσ
ουνεκα
heavenly, glorious
sharpshooter (Apollo)
evilly, harshly
because
διοσ
heavenly, glorious
εκηβολοσ
sharpshooter (Apollo)
30 terms
Pharr 21-22
ακεων, ακεουσα, ακεον
αμφιβαινω, αμφιβησω, αμφεβησα, αμφιβεβ…
απανευθεν
αραομαι, αρησομαι, ηρησαμην
silent, quiet
surround, go round, protect
apart, away
pray, curse, invoke
ακεων, ακεουσα, ακεον
silent, quiet
αμφιβαινω, αμφιβησω, αμφεβησα, αμφιβεβ…
surround, go round, protect
8 terms
Lesson 07: Fill in the blank with nouns & adjs
ἀείδομεν ... _____ ________ ... ([of, about…
οὐκ ἀτιμάζουσι ... _______ (the gods)
βαίνει ἐκ ________... (the encampment)
ἦσαν πολλαὶ θεαὶ ... ἐνὶ _________ (the s…
θαλασσαν καλην (θάλασσαν καλήν)
θεους (θεούς)
στρατου (στρατοῦ)
θαλασσῃ (θαλάσσῃ)
ἀείδομεν ... _____ ________ ... ([of, about…
θαλασσαν καλην (θάλασσαν καλήν)
οὐκ ἀτιμάζουσι ... _______ (the gods)
θεους (θεούς)
33 terms
Pharr 47-48
αντιοσ
αριστευσ
αταρτηροσ
δημοβοροσ
in opposition, opposing
chief, leader
harsh, bitter
devouring the people
αντιοσ
in opposition, opposing
αριστευσ
chief, leader
36 terms
Pharr 53-54
αντιβιην
απιος
βροτος
γεινομαι, -, εγειναμην
antagonistically
far, distant
mortal, man
beget, bear, produce, be born
αντιβιην
antagonistically
απιος
far, distant
24 terms
Pharr 49-50
αμυσσω, αμυξω, ημυξα
ανδροφονοσ
δυναμαι, δυνησομαι, εδυνησαμην, -, δεδ…
ενδοθι
gnaw, tear, bite, scratch
man-slaying, murderous
be able, can, have power
within, inside
αμυσσω, αμυξω, ημυξα
gnaw, tear, bite, scratch
ανδροφονοσ
man-slaying, murderous
29 terms
Pharr 51-52
γενεη
γηθεω, γηθησω, εγηθησα, γεγηθα
ηγαθεοσ
ηδη
generation, family
rejoice
very sacred, holy
already, at this time
γενεη
generation, family
γηθεω, γηθησω, εγηθησα, γεγηθα
rejoice
31 terms
Pharr 45-46
αιγιοχοσ
αυτε
γλαυκωπισ
ινα
aegis-holding
again, in turn, but, however, furthermore
gleaming-eyed
in order that, that, where
αιγιοχοσ
aegis-holding
αυτε
again, in turn, but, however, furthermore
27 terms
Pharr 31-32
αμυμων
αναφαινω, αναφανεω, ανεφηνα, αναπεφηνα…
αυδαω, αυδησω, ηυδησα
βαρυσ
blameless, noble
reveal, show up, manifest
speak, say, declare, shout, cry out
heavy, weighty, violent, severe, grave, serious
αμυμων
blameless, noble
αναφαινω, αναφανεω, ανεφηνα, αναπεφηνα…
reveal, show up, manifest
47 terms
Pharr 18-20
αγορη
αξ, αιγοσ
γερων, γεροντεσ
γηρασ, γηραοσ
assembly, meeting place, gathering
goat
old man
old age
αγορη
assembly, meeting place, gathering
αξ, αιγοσ
goat
63 terms
Pharr 3-6
βουλή, ῆς, ἡ
δεινή
ἐν(ί), εἰν
ἔχει
plan, will, wish, purpose, counsel dolor
fearful, awful, terrible, dreadful
(adv., and prep + dat) in, among, therein, thereon
he, she, it, has, holds
βουλή, ῆς, ἡ
plan, will, wish, purpose, counsel dolor
δεινή
fearful, awful, terrible, dreadful
16 terms
Lesson 09 (b) Vocab
ἀλλῃ (ἄλλῃ)
Ἀργειος (Ἀργεῖος, ου, ὁ)
δε (suffix)
δια (διά)
elsewhere
Argive (Greek)
to (as suffix of a noun)
through (on account of, by means of, between, among, during)
ἀλλῃ (ἄλλῃ)
elsewhere
Ἀργειος (Ἀργεῖος, ου, ὁ)
Argive (Greek)
12 terms
Lesson 08 Vocab
ἀλλα (ἀλλά)
ἀλλος ( ἄλλος, -η, -ο)
αὐτος (αὐτός, -ή, -ό)
διος (δῖος -α, -ον)
but (moreover)
other (another)
self (himself, herself, itself) (same)
divine (heavenly, glorious)
ἀλλα (ἀλλά)
but (moreover)
ἀλλος ( ἄλλος, -η, -ο)
other (another)
31 terms
Pharr 23-24
αμφηρεφησ
εικο, ειρξω, -, εοικα
ευχομαι, ευξαμην, -, ευγμαι
καρηνον
covered at both ends
be like, resemble, be fitting, seem likely
pray, talk loud, boast, exult
peak, summit, headland, citadel
αμφηρεφησ
covered at both ends
εικο, ειρξω, -, εοικα
be like, resemble, be fitting, seem likely
25 terms
Lesson 13, 15-16 prin. pts
διιστημι (διίστημι)
ἐριζω (ἐρίζω)
μαχομαι (μάχομαι)
ξυνιημι (ξυνίημι)
I stand apart (separate)
I quarrel
I fight
I bring together
διιστημι (διίστημι)
I stand apart (separate)
ἐριζω (ἐρίζω)
I quarrel
28 terms
Pharr 55-56
αντιβιος
ανωγω, ανωξω, ηνωξα, ανωγα
απολυμαινομαι
εεικοσι
opposing, hostile
command, order, bid
purify oneself, cleanse
twenty
αντιβιος
opposing, hostile
ανωγω, ανωξω, ηνωξα, ανωγα
command, order, bid
28 terms
Pharr 27-28
αι
αμυνω, αμυνεω, ημυνα
αρην
βουλομαι, βουλησομαι, -, βεβουλα, βεβο…
if, whether
ward off, defend, protect, avert
lamb
wish, desire, be willing, prefer
αι
if, whether
αμυνω, αμυνεω, ημυνα
ward off, defend, protect, avert
31 terms
Pharr 35-36
αγεραστοσ
αμειβω, αμειψω, ημειψα, -, -, ημειφθην
αυτικα
γερασ
without a prize of honor
answer, reply
immediately, forthwith
prize of honor
αγεραστοσ
without a prize of honor
αμειβω, αμειψω, ημειψα, -, -, ημειφθην
answer, reply
17 terms
Lesson 21: vocab
ἀκεων (ἀκέων,-ουσα, -ον)
ἀμφιβαινω (ἀμφιβαίνω)
ἀπανευθε (ἀπάνευθε, ἀπάνευθεν)
ἀραομαι (ἀράομαι)
silent (silently,quiet, being quiet)
I surround (go round, protect)
apart (away)
I pray (curse, invoke)
ἀκεων (ἀκέων,-ουσα, -ον)
silent (silently,quiet, being quiet)
ἀμφιβαινω (ἀμφιβαίνω)
I surround (go round, protect)
21 terms
Lesson 22: Vocab
βελος (βέλος, βέλεος, τό)
δακρυ (δακρύ, δακρύος, τό)
ἐελδωρ (ἐέλδωρ, τό [indecl])
εἰ (αἰ)
dart (arrow, shaft, missile)
tear
desire (wish)
if (whether)
βελος (βέλος, βέλεος, τό)
dart (arrow, shaft, missile)
δακρυ (δακρύ, δακρύος, τό)
tear
27 terms
Pharr 29-30
αρηγω, αρηξω, ηρηξα
εποσ
η
κρατεω
(+dat.) help, assist, succor
word, saying, command, speech
surely, indeed, truly
(+gen.) rule, bear sway
αρηγω, αρηξω, ηρηξα
(+dat.) help, assist, succor
εποσ
word, saying, command, speech
29 terms
Pharr 33-34
αμφιμελασ
αχνυμαι
εσθλοσ
ευρυσ, εια
black all around
be grieved, be vexed, be enraged
good, noble, brave, true, helpful, virile
broad, wide, large
αμφιμελασ
black all around
αχνυμαι
be grieved, be vexed, be enraged
31 terms
Pharr 43-44
αντην
αχοσ
διανδιχα
εναριζω, εναριξω, ηναριξα
openly, before the face, in the presence
woe, pain, grief
in two ways, differently
strip of armor, spoil, stay
αντην
openly, before the face, in the presence
αχοσ
woe, pain, grief
32 terms
Pharr 39-40
αιτιοσ
αιχμητησ
βουσ
βωτιανειρα
blameable, guilty, at fault, accountable, responsible
spearman, warrior
cow, bull
man-nourishing, nurturing heroes
αιτιοσ
blameable, guilty, at fault, accountable, responsible
αιχμητησ
spearman, warrior
26 terms
Pharr 37-38
αιρεω, αιρησω, εελον, ηρηκα, ηρημαι, η…
αλσ, αλοσ
ανταξιοσ
αποδιδωμι, αποδωσω, απεδωκα, αποδεδωκα…
take, seize, deprive, choose
sea, brine
equivalent
give back, return, give away, pay
αιρεω, αιρησω, εελον, ηρηκα, ηρημαι, η…
take, seize, deprive, choose
αλσ, αλοσ
sea, brine
18 terms
Lesson 06 b (Give first word of Greek entry.)
ἀγλαος (ἀγλαός, -ή, -όν)
ἀνα (ἀνά, ἄν)
ἀπερεισιος (ἀπερείσιος, -η, -ον)
ἀποινα (ἄποινα, ἀποίνων, τά)
bright, shining, splendid, glorious
(up)on, along, up through; ... (adv.) (up)on, thereon; (w. dat.…
boundless, countless, immeasurable
ransom(s)
ἀγλαος (ἀγλαός, -ή, -όν)
bright, shining, splendid, glorious
ἀνα (ἀνά, ἄν)
(up)on, along, up through; ... (adv.) (up)on, thereon; (w. dat.…
13 terms
Lesson 17: vocab (no accents)
ἁζομαι (ἅζομαι)
δεχομαι (δέχομαι)
διδωμι (δίδωμι)
ἐγω (ἐγώ)
I reverence (revere)
I accept (receive)
I give (grant, allow)
I
ἁζομαι (ἅζομαι)
I reverence (revere)
δεχομαι (δέχομαι)
I accept (receive)
28 terms
Lesson 15 to 16: vocab
ἀναξ (ἄναξ, ἄνακτος, ὁ)
ἀνηρ (ἀνήρ, ἀνέρος, ὁ)
ἀρ (ἄρ, ἄρα, ῥά)
βασιλευς (βασιλεύς, βασιλῆος, ὁ)
king (lord, protector)
man (a real man)
naturally (of course, as you know, as you might expect, that…
king (ruler)
ἀναξ (ἄναξ, ἄνακτος, ὁ)
king (lord, protector)
ἀνηρ (ἀνήρ, ἀνέρος, ὁ)
man (a real man)
47 terms
Lesson 12: Princ. Parts (3 to12)
ἀγω
ἀξω
ἠγαγον
ἀειδω
I lead
I will lead
I led
I sing
ἀγω
I lead
ἀξω
I will lead
1 of 10