How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "stein norwegian norsk"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "stein norwegian norsk"

10 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 10(c) Huldra
hulder(a/en)
figur(en
se ut som
forskjell(en)
female creature in Norwegian folk tales
figure
look like
difference
hulder(a/en)
female creature in Norwegian folk tales
figur(en
figure
15 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 9(e) Fakta
konfliktområde(t)
humanitær
grunnlag(et)
menneskelig
area of conflict
humanitarian
basis
human
konfliktområde(t)
area of conflict
humanitær
humanitarian
10 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 10(b) Trollet
troll(et)
riste(et)
diger
massevis
troll
shake
huge
lots
troll(et)
troll
riste(et)
shake
11 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 9(a) På norskkurs
klare (-te)
heldig
asylmottak(et)
trives (tridves - har trivdes)
to manage
lucky
asylum reception center
to enjoy oneself
klare (-te)
to manage
heldig
lucky
28 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 10(a) Eventyrene
eventyr(et)
folketro(en)
fortellingen(en)
overnaturlig
folk tale, story
traditional myths and legends
story, tale
supernatural
eventyr(et)
folk tale, story
folketro(en)
traditional myths and legends
30 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 9(d) Nyere innvandring
kraftig
omkring
periode(n)
behovet
considerably
around
phase, period
need
kraftig
considerably
omkring
around
32 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 11(b) Olav Tryggvason
nyfødt
rømme (-te)
fiende(n)
få tak i
newborn
escape, flee
enemy
get hold of
nyfødt
newborn
rømme (-te)
escape, flee
9 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 12(c) Fakta - Fagforeninger
organisere (-te)
nekte (-et)
medlem
kontingent(en)
organise
refuse
member
(union) due
organisere (-te)
organise
nekte (-et)
refuse
11 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 11(c) Union med Danmark
union(en)
forsvinne (forsvant - har forsvunnet)
dialekt(en)
oppløse (-te)
union
disappear
accent, dialect
dissolve
union(en)
union
forsvinne (forsvant - har forsvunnet)
disappear
33 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 11(g) Norge i nyere tid
Norge i nyere tid
optimisme(n)
samdhold(et)
sammensatt
Norway in more recent times
optimism
feeling of unity, solidarilty
made up of
Norge i nyere tid
Norway in more recent times
optimisme(n)
optimism
30 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 10(f) Norge i krig
sannhet(en)
løgn(en)
ild(en)
dyreflokk(en)
truth
lie
fire
flock of animals
sannhet(en)
truth
løgn(en)
lie
24 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 11(d) Union med Sverige
støtte (-et)
keiser(en)
derimot
motstander(en)
support
emperor
on the other hand, by contrast
opponent
støtte (-et)
support
keiser(en)
emperor
16 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 9(b) Befolkningen i Norge
være vant til
homogen
befolkning(en)
innvandring(en)
be used to
homogenous
population
immigration
være vant til
be used to
homogen
homogenous
18 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 12(b) Bjørg Pedersen, oljearbeider
oljearbeider
oljeplattform(en)
isolert
landby(en)
oil worker
oil platform
isolated
village
oljearbeider
oil worker
oljeplattform(en)
oil platform
26 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 11(a) For tusen år siden
for tusen å siden
inngygger(en)
nordisk
rask
a thousand years ago
inhabitants
Nordic
quick
for tusen å siden
a thousand years ago
inngygger(en)
inhabitants
40 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 11(e) Norge i krig
bryte ut
siden
angripe (-grep - har grepet)
erobre (-et)
break out
since
attack
conquer
bryte ut
break out
siden
since
20 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 9(f) Utvandring fra Norge
1800-tallet
siste halvdel av 1800-tallet
utvandring(en)
emigrere (-te)
the 19th century
the second half of the 19th century
emigration
emigrate
1800-tallet
the 19th century
siste halvdel av 1800-tallet
the second half of the 19th century
38 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 9(g) Litteratur om å være emigrant / immmigrant
glemme (-te)
mislike (-te)
fri moral
tenåring(en)
forget
dislike
free morality
teenager
glemme (-te)
forget
mislike (-te)
dislike
24 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 12(a) Det store oljeeventyret
på midten av 60-tallet
lete etter
delta (-tok - har -tatt)
se mørkt ut
in the moddle of the sixties
look for
participate
look abd
på midten av 60-tallet
in the moddle of the sixties
lete etter
look for
29 terms
Norwegian / Norsk - Stein på stein 10(e) Askeladden some kappåt med trollet
kappåt (av å ete om kapp)
ete (åt - har ett)
høre til
hogge (hogg - hogde - har hogd)
engaged in an eating competition
eat
belong to
chop, cut
kappåt (av å ete om kapp)
engaged in an eating competition
ete (åt - har ett)
eat
88 terms
NORSK - NORWEGIAN
Fjell
klatring
sjokolade
iskrem
mountain
climbing
chocolate
ice cream
Fjell
mountain
klatring
climbing
19 terms
Norwegian (Norsk)
Hello
Goodbye
Thank you very much
Good morning
Hallo
ha det
Tusen takk
god morgen
Hello
Hallo
Goodbye
ha det
78 terms
Norwegian Stein på Stein Cp.1
Være hjemmeværende
Passe på
Viktig
Være ferdig på skolen
Be a housewife
Look after
Important
Come home from school
Være hjemmeværende
Be a housewife
Passe på
Look after
21 terms
Norsk/Norwegian - beginners - basics
Hi
Hello
My name is..
Who?
Hei
Hallo
Jeg heter..
Hvem?
Hi
Hei
Hello
Hallo
64 terms
Norske fraser - Norwegian phrases
Welcome
Good day (general greeting)
Hello
hi
Velkommen
Goddag
hallo
hei
Welcome
Velkommen
Good day (general greeting)
Goddag
105 terms
Norske ord og fagutrykk/Norwegian words and expressions
Kjøleskap
Fryser
Søppelbøtte
Søppelsekk
Fridge
Freezer
Dustbin
Rubbish Sack
Kjøleskap
Fridge
Fryser
Freezer
119 terms
Norske verb (Norwegian verbs)
To have
To die
To work
To bathe
Å ha
Å dø
Å jobbe
Å bade
To have
Å ha
To die
Å dø
31 terms
Norwegian Qualities (Norske kvaliteter)
Bad
Clean
Dark
Difficult
Dårlig
Ren
Mørk
Vanskelig
Bad
Dårlig
Clean
Ren
15 terms
Norwegian Colors (Norske farger)
Black
Blue
Brown
Gray
Svart
Blå
Brun
Grå
Black
Svart
Blue
Blå
8 terms
Norwegian Quantities (Norske mengder)
Few
Little
Many
Much
Lite
Mange
Mye
Few
Little
Lite
70 terms
Norwegian - Stein på Stein 13
en periode: tidsrom
en brutalitet: vold, råhet, villskap
å plyndre - plyndret: å stjele, å rane
et kloster: bolig/samfunn for munker e…
an era
a brutality
to pillage
a monastery
en periode: tidsrom
an era
en brutalitet: vold, råhet, villskap
a brutality
77 terms
Norwegian - Stein på Stein 7
slapp: doven, ikke energisk
å overdrive - overdrev - har overdreve…
Det nytter ikke: Det er ikke nok
en pugging: det å lære utenat
lazy, limp
to exaggerate - exaggerated - have exaggerated
It doesn't help
learning by heart
slapp: doven, ikke energisk
lazy, limp
å overdrive - overdrev - har overdreve…
to exaggerate - exaggerated - have exaggerated
58 terms
Norwegian - Stein på Stein 3
tydeligvis: veldig klart, man ser det…
gal: ikke riktig, ikke klok
å ha råd til: å ha penger til
å planlegge - planla - har planlagt: å…
evidently, clearly
mad, insane
to afford
to plan
tydeligvis: veldig klart, man ser det…
evidently, clearly
gal: ikke riktig, ikke klok
mad, insane
96 terms
Norwegian - Stein på Stein 1
hjemmeværebde
å ta seg av noe
å passe på
å ha ansvar for
stay-at-home mother
to take care of someone
to take care of
to have responsibility for
hjemmeværebde
stay-at-home mother
å ta seg av noe
to take care of someone
96 terms
Norwegian - Stein på Stein 14
en rettighet (menneskerettighet): frih…
respekt for andre: det å ta hensyn til…
å gjelde - gjaldt - har gjeldt: å angå…
å vedta - vedtok - har vedtatt: å best…
a right
respect for others
to apply - applied - have applied
to decide - decided - have decided, to enact - enacted - have…
en rettighet (menneskerettighet): frih…
a right
respekt for andre: det å ta hensyn til…
respect for others
58 terms
Norwegian - Stein på Stein 9
en ytringsfrihet
et personvern
å kritisere - kritiserte: å gi negativ…
å snike seg: å liste seg, å bevege seg…
a freedom of speech
the right to a privacy
to criticise
to sneak around
en ytringsfrihet
a freedom of speech
et personvern
the right to a privacy
62 terms
Norwegian - Stein på Stein 4
en evighet; i en evighet: veldig lenge
å surfe på nettet - surfet: å navigere
utrolig: veldig
kjedelig: uinteressant, monoton, ikke…
an eternity
to surf the net
very, increadibly
boring
en evighet; i en evighet: veldig lenge
an eternity
å surfe på nettet - surfet: å navigere
to surf the net
104 terms
Norwegian - Stein på Stein 2
en frisør: person som vasker og stelle…
å oppdra - oppdro - har oppdratt
nødvendig: som må gjøres
en tatovering: mønster som er risset i…
a hairdresser
to raise - raised - have raised, to educate - educated - have…
necessary
a tattoo
en frisør: person som vasker og stelle…
a hairdresser
å oppdra - oppdro - har oppdratt
to raise - raised - have raised, to educate - educated - have…
52 terms
Norwegian - Stein på Stein 10
et jordbruk
et skogbruk
et husdyr
å dyrke - dyrket
an agriculture
a forestry
a livestock
to grow
et jordbruk
an agriculture
et skogbruk
a forestry
68 terms
Norwegian - Stein på Stein 8
å bli kjent med: å lære å kjenne
å ta tid: å kreve tid, å gå sent
å tabbe seg ut - tabbet: å gjøre noe d…
å sette fra seg: å plassere et sted
to get know
to take time
to make a gaffe, to make a mistake
to put down
å bli kjent med: å lære å kjenne
to get know
å ta tid: å kreve tid, å gå sent
to take time
87 terms
Norwegian - Stein på Stein 5
å slå seg ned: å ta plass, å sitte ned
å slå - slo - har slått
forgårs: dagen før i går
relevant: betydningsfull, som vedkomme…
to sit down
to hit - hit - have hit
the day before yesterday
relevant
å slå seg ned: å ta plass, å sitte ned
to sit down
å slå - slo - har slått
to hit - hit - have hit
42 terms
Norwegian - Stein på Stein 12
en velferdsstat
en helsesektor
en helsetjeneste
en post: punkt, del, avdeling
a welfare state
a health sector
a health service
a section, a heading
en velferdsstat
a welfare state
en helsesektor
a health sector
118 terms
Norwegian - Stein på Stein 6
en kultur
en kollega: en som jobber på samme arv…
å true - truet: å presse, å skremme
en eller annen: en person jeg ikke hus…
a culture
a colleague, a co-worker
to threaten
someone
en kultur
a culture
en kollega: en som jobber på samme arv…
a colleague, a co-worker
52 terms
Norwegian - Stein på Stein 11
ille: ikke bra, dårlig
Nei, vet du hva!: Nå må du gi deg!, Du…
Det kan være: Det er mulig
kortsiktig: som gjelder for kort tod
bad
No, seriously!
It may be.
short-term
ille: ikke bra, dårlig
bad
Nei, vet du hva!: Nå må du gi deg!, Du…
No, seriously!
180 terms
Norwegian Stein på Stein Chp 2
samboer
Er du oppe allerede?
allerede
Gjespe (-et)
Cohabitant, live-in partner
Are you up already?
Already
yawn
samboer
Cohabitant, live-in partner
Er du oppe allerede?
Are you up already?
597 terms
Norsk Verbs- Norwegian verb list
å adlyde
å ake
å anbefale
å angre
Obey adlyder adlød har adlydt
Ride o tobaggan aker akte har akt
Recommend anbefaler anbefalte har anbefalt
Regret angrer angret har angret
å adlyde
Obey adlyder adlød har adlydt
å ake
Ride o tobaggan aker akte har akt
21 terms
Norwegian phrases ch 15 norsk
Jeg ville spise alt
Jeg måtte spise alt
Har du fått mange brev?
Jeg venter på deg
I wanted to eat everything.
I had to eat everythin
Have you received many letters?
I'm waiting for you
Jeg ville spise alt
I wanted to eat everything.
Jeg måtte spise alt
I had to eat everythin
8 terms
Norwegian adverbs of frequency (Norske tidsadverb)
always
frequently
usually
sometimes
alltid
ofte
vanligvis
noen ganger
always
alltid
frequently
ofte
23 terms
Norwegian / Norsk 11(c) Unnskyld, hvor ligger . . . ?
Unnskyld, hvor ligger . . . ?
et torg
hos ham
å spørre om veien
Excuse me, where is . . . ?
a city/town square
from him
to ask for directions
Unnskyld, hvor ligger . . . ?
Excuse me, where is . . . ?
et torg
a city/town square
982 terms
Norwegian - Stein på Stein - All Chapter
hjemmeværebde
å ta seg av noe: å passe på, å ha ansv…
å ta - tok - har tatt
Det er viktig: Det betyr mye
stay-at-home mother
to take care of someone
to take - took - have taken
It is important
hjemmeværebde
stay-at-home mother
å ta seg av noe: å passe på, å ha ansv…
to take care of someone
1 of 10