How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "svenska avancera ord"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "svenska avancera ord"

25 terms
Avancera ord 10 svenska
en andel
anklaga
avta
avundsjuk
del, bidrag
ge skulden ,beskyller
bli mindre i styrka , minska
missunnsam , avundsam
en andel
del, bidrag
anklaga
ge skulden ,beskyller
25 terms
avancera ord 9 svenska
angelägen (adj)
anteckna (verb)
avlida (verb)
avstå (verb)
ivrig , viktig
skriva upp , notera
låta bli , lämna
angelägen (adj)
ivrig , viktig
anteckna (verb)
skriva upp , notera
25 terms
Avancera Ord 1 (Svenska - Svenska)
anledning
anmäla
avlägsen
avstånd
orsak, motiv, grund, skäl
rapportera, meddela; recensera
fjärran, som är långt borta
distans, sträcka
anledning
orsak, motiv, grund, skäl
anmäla
rapportera, meddela; recensera
25 terms
Avancera Ord 1 (Svenska - Svenska)
anledning
anmäla
avlägsen
avstånd
orsak, motiv, grund, skäl
rapportera, meddela; recensera
fjärran, som är långt borta
distans, sträcka
anledning
orsak, motiv, grund, skäl
anmäla
rapportera, meddela; recensera
35 terms
Avancera ord
en anledning (-ar), ett skäl (-), en o…
att anmäla/anmäla sig (anmäl, anmäler,…
avlägsen (adj.)
ett avstånd (-)
neden, gerekçe
bildirmek, duyurmak, ihbar etmek, kayıt olmak
uzak
uzaklık, ara, aralık
en anledning (-ar), ett skäl (-), en o…
neden, gerekçe
att anmäla/anmäla sig (anmäl, anmäler,…
bildirmek, duyurmak, ihbar etmek, kayıt olmak
89 terms
Avancera ord
avspänd
att bedriva
att besegra
ett beteende
relaxed
to carry
to defeat
a behaviour
avspänd
relaxed
att bedriva
to carry
164 terms
Avancera ord
anledning (till)
anmäla
avlägsna
bedöma
reason
announce
remove
access, judge
anledning (till)
reason
anmäla
announce
126 terms
Avancera Ord 1-5
anmäler
avlägsen
ett avstånd
bedömar
to report
distant
a distance
to estimate
anmäler
to report
avlägsen
distant
124 terms
Avancera Ord 6-10
ange
angående
ett avbrott
bege
to state, to indicate, to mention
concerning, respecting
an interruption, a break, a pause
to proceed, to leave, to depart
ange
to state, to indicate, to mention
angående
concerning, respecting
25 terms
Avancera Ord 2
think, consider
employ, hire
part, department, ward
charge, fee, fare
anse
anställa
avdelning
avgift
think, consider
anse
employ, hire
anställa
25 terms
avancera ord 1
anledning
anmäl
avlägs
avstånd
reason
to report
distant, remote
distance
anledning
reason
anmäl
to report
25 terms
Avancera Ord 1a
anledningen
anmäla, anmäler, anmälde, anmält
avlägsen, avlägset, avlägsna
avståndet
orsaken
inregistrera, rapportera
"i en avlägsen framtid", som är långt borta
"avståndet till grannhuset är tolv meter"
anledningen
orsaken
anmäla, anmäler, anmälde, anmält
inregistrera, rapportera
63 terms
Svenska ord
Jämlikhet
inviga
idrottsplats
underhålla
equality
inaugurate
sports stadium
entertain
Jämlikhet
equality
inviga
inaugurate
123 terms
Svenska ord
genmäle
broiler
läckergom
prekär
Yttrande som följer annat yttrande, t.ex. bemötande i tidning
gödkyckling; kyckling som är mest lämpad för gödning
finsmakare, gastronom
(mkt) bekymmersam
genmäle
Yttrande som följer annat yttrande, t.ex. bemötande i tidning
broiler
gödkyckling; kyckling som är mest lämpad för gödning
53 terms
Avancera ord ch 1
anledning, anledningen anledningar
anmäl, anmäla, anmäler, anmälde, anmält
avlägsen avlägset avlägsna
avstånd, avståndet
reason, cause, occasion
report, register
far distant remote
length distance
anledning, anledningen anledningar
reason, cause, occasion
anmäl, anmäla, anmäler, anmälde, anmält
report, register
13 terms
avancera ord 6
ange
angående
avbrott
bege sig
podawać, wymieniać, wskazywać
odnośnie czegoś
przerwa, zakłócenie, przeciwieństwo
udać się, pójść sobie
ange
podawać, wymieniać, wskazywać
angående
odnośnie czegoś
25 terms
Avancera Ord 4
a responsibility, a liability
to dismiss, to discharge, to fire
to be, to find oneself, to feel
located, situated
ett ansvar
avskeda
befinna sig
belägen
a responsibility, a liability
ett ansvar
to dismiss, to discharge, to fire
avskeda
25 terms
Avancera Ord 8
to strain, to try
an intention, an object, a purpose
an agreement
to ask for, to demand
anstränga... (ansträng/er -de -t)
en avsikt... (-en -er)
ett avtal... (-et -)
begära... (be/gär -gärde -gärt)
to strain, to try
anstränga... (ansträng/er -de -t)
an intention, an object, a purpose
en avsikt... (-en -er)
116 terms
Avancera ord 7-10
Anpassa lämpad
Antal mängd
Avsnitt kapitel
Betrakta se på
Företag har försökt anpassa produkten till konsumenternas beh…
Det kom ett stort antal besökare till utställningen.
Tv - serien görs i sex avsnitt.
Han betraktade sig själv i spegeln.
Anpassa lämpad
Företag har försökt anpassa produkten till konsumenternas beh…
Antal mängd
Det kom ett stort antal besökare till utställningen.
25 terms
Avancera Ord (Kapitel 6)
ange
angående
ett avbrott
bege (sig)
podawać (informację) (meddela, uppge, anmälla)
dotyczący (om, beträffande, gällande)
przerwanie (stop, uppehåll)
udawać się (gå, åka, resa, fara)
ange
podawać (informację) (meddela, uppge, anmälla)
angående
dotyczący (om, beträffande, gällande)
100 terms
Avancera Ord 11-14
ett anfall... (-et -)
anhålla... (an/håller -höll -hållit)
avsedd... (av/sett -sedda)
avslöja... (-r -de -t)
an attack
to ask; to take into custody, to arrest
intended, designed
to expose, to give away
ett anfall... (-et -)
an attack
anhålla... (an/håller -höll -hållit)
to ask; to take into custody, to arrest
26 terms
Avancera Ord 5
to criticize, to find fault
to arrange, to organize
to apply for
a number, a quantity
anmärka
anordna
ansöka
ett antal
to criticize, to find fault
anmärka
to arrange, to organize
anordna
25 terms
Avancera Ord (Kapitel 10)
en andel -ar
anklaga -r -de -t
av/ta -tar -tog -tagit
avundsjuk -t -a (på)
część, en del, en bit, en aktie, en part
oskarżyć, zarzucić, beskylla, åtala, ge skulden
zmniejszyć się, bli svagare
zawistny (o), sotis, svartsjuk
en andel -ar
część, en del, en bit, en aktie, en part
anklaga -r -de -t
oskarżyć, zarzucić, beskylla, åtala, ge skulden
36 terms
avancera ord 1-4
he remained unmarried
opłata
wydarzenie zdarzyło się
przeróżne
han förblev ogift
avgiften
händelsen inträffade...
åtskilliga
he remained unmarried
han förblev ogift
opłata
avgiften
26 terms
Avancera Ord #4
ett ansvar/0
avskeda 1
befinna 4
belägen
odpowiedzialność
zwolnić z pracy
znajdować się gdzieś
położony
ett ansvar/0
odpowiedzialność
avskeda 1
zwolnić z pracy
50 terms
Avancera Ord 5 (meningar)
anmärker (/a -er -te -t)
anordnas (-r -de -t)
ansökt (/a -er -te -t; om)
Antalet (-et -)
Du bara ___________ på allting! wytykać (kritisera, tillrättv…
Kursen ___________ på arbetstid. organizować (ordna, organise…
Han ___________ om medborgarskap. ubiegać się (skriftlig begä…
___________ ord i svenska språket är mycket högt. ilość (mängd)
anmärker (/a -er -te -t)
Du bara ___________ på allting! wytykać (kritisera, tillrättv…
anordnas (-r -de -t)
Kursen ___________ på arbetstid. organizować (ordna, organise…
27 terms
Avancera Ord 5
anmärka 2
anordna 1
ansöka 2
ansöka om jobb 2
zrobić krytyczną uwagę, skrytykować
zaaranżować, zorganizować
składać podanie
starać się o pracę
anmärka 2
zrobić krytyczną uwagę, skrytykować
anordna 1
zaaranżować, zorganizować
25 terms
Avancera Ord 14
a supporter
to diverge
existing, available
considerably
en anhängare... (-n -)
avvika... (av/viker -vek -vikit)
befintlig... (-t -a)
betydligt
a supporter
en anhängare... (-n -)
to diverge
avvika... (av/viker -vek -vikit)
24 terms
Avancera Ord 9
angelägen
anteckna 1
avlida 4
avstå från ngt 4
pilny, naglący
notować
umrzeć, skonać
rezygnować z czegoś
angelägen
pilny, naglący
anteckna 1
notować
25 terms
Avancera Ord 13
en anhörig, -a
avspänd
att bedriva, -bedrev, bedrivit
att besegra. -r, -de, -t
relative, hozzátartozó -قريب
relaxed, nyugodt،.هادئ
manage, űz, folytat (foglalkozást), foglalkozik .يمارس
defeat, legyőz, leküzd, megver. يهزم
en anhörig, -a
relative, hozzátartozó -قريب
avspänd
relaxed, nyugodt،.هادئ
25 terms
Avancera Ord 9
anxious, eager; urgent, important
to note down
to die, to pass away
to renounce, to refrain, to abstain; t…
angelägen... (angeläg/et -na)
anteckna... (-r -de -t)
avlida... (av/lider -led -lidit)
avstå... (av/står -stod -stått)
anxious, eager; urgent, important
angelägen... (angeläg/et -na)
to note down
anteckna... (-r -de -t)
25 terms
Avancera Ord 6
to state, to indicate, to mention
concerning, respecting
an interruption, a break, a pause
to proceed, to leave, to depart
ange
angående
ett avbrott
bege
to state, to indicate, to mention
ange
concerning, respecting
angående
25 terms
Avancera Ord 3
an attack
to arrive, to reach
to await
to treat, to deal with, to handle, to…
ett angrepp
anlända
avvakta
behandla
an attack
ett angrepp
to arrive, to reach
anlända
25 terms
Avancera ord 10
en andel/ar
anklaga 1
avta 4
avundsjuk
część, udział
oskarżać, obwiniać
zmniejszać, ubywać, stawać się mniejszym
zazdrosny
en andel/ar
część, udział
anklaga 1
oskarżać, obwiniać
25 terms
Avancera Ord 13
close relative
relaxed
to carry on, to pursue
to defeat
anhörig... (-a)
avspänd... (avspän/t -da)
bedriva... (be/driver -drev -drivit)
besegra... (-r -de -t)
close relative
anhörig... (-a)
relaxed
avspänd... (avspän/t -da)
25 terms
Avancera Ord 12
to apply to sb, to engage sb
a claim, a demand
to decline, to refuse
to spare
anlita... (-r -de -t)
ett anspråk... (-et -)
avböja... (avböj/er -de -t)
avvara... (-r -de -t)
to apply to sb, to engage sb
anlita... (-r -de -t)
a claim, a demand
ett anspråk... (-et -)
25 terms
Avancera Ord 7
to suit, to adapt, to adjust
to take, to accept, to assume
a sector, a period, an episode
an answer, information, instructions
anpassa... (-r -de -t)
anta... (an/tar -tog -tagit)
ett avsnitt... (-et -)
ett besked... (-et -)
to suit, to adapt, to adjust
anpassa... (-r -de -t)
to take, to accept, to assume
anta... (an/tar -tog -tagit)
25 terms
Avancera Ord 12
anlita... (-r -de -t)
ett anspråk... (-et -)
avböja... (avböj/er -de -t)
avvara... (-r -de -t)
hire ,يستخدم
claim, demand-مطلب
decline_يرفض
spare- يتخلى عن
anlita... (-r -de -t)
hire ,يستخدم
ett anspråk... (-et -)
claim, demand-مطلب
24 terms
avancera ord 3
angrepp
anlända
avvakta
behandla
attack
to reach, to arrive
to await
to manage, handle, treat
angrepp
attack
anlända
to reach, to arrive
25 terms
Avancera Ord (Kapitel 5)
anmärka (på)
anordna
ansöka (om)
ett antal
wytykać (kritisera, tillrättvisa, förebrå)
organizować (ordna, organisera, arrangera)
ubiegać się (skriftlig begära, anhålla)
ilość (mängd)
anmärka (på)
wytykać (kritisera, tillrättvisa, förebrå)
anordna
organizować (ordna, organisera, arrangera)
25 terms
Avancera Ord (Kapitel 8)
anstränga (sig)
en avsikt (med ngt)
ett avtal
begära
nadwyrężać (trötta ut, pressa, utsätta för ansträngning)
intencja (mening, vilja, syfte)
umowa (överenskommelse, uppgörelse)
ask, request, demand (be om, fordra, kräva, ansöka, fråga eft…
anstränga (sig)
nadwyrężać (trötta ut, pressa, utsätta för ansträngning)
en avsikt (med ngt)
intencja (mening, vilja, syfte)
24 terms
avancera ord 2
anse
anställa
avdelning
avgift
to consider
to employ
department, division
charge, fee
anse
to consider
anställa
to employ
25 terms
Avancera Ord (Kapitel 9)
angeläg/en -et -na
anteckna -r -de -t
av/lida -lider -led -lidit
avstå -står -stod -stått (från)
eager, important, anxious... (ivrig, viktig)
notować... (notera, skriva ned)
umrzeć... (dö, gå bort)
rezygnować, zrzekać się... (lämna, tacka nej)
angeläg/en -et -na
eager, important, anxious... (ivrig, viktig)
anteckna -r -de -t
notować... (notera, skriva ned)
25 terms
Avancera Ord 6 (meningar)
ange (an/ge -ger -gav -gett, verb )
angående (angående, prep )
avbrott (avbrott -et -, subst )
bege er (be/ge -ger -gav -gett sig, ve…
Man ska ___________ sitt födelseår. podawać (informację) (med…
Vi ska ha en diskussion ___________ prognosen. dotyczący (om,…
Det blev ett ___________ i programmet. przerwanie (stop, uppe…
Vart tänker ni ___________ ?udawać się (gå, åka, resa, fara)
ange (an/ge -ger -gav -gett, verb )
Man ska ___________ sitt födelseår. podawać (informację) (med…
angående (angående, prep )
Vi ska ha en diskussion ___________ prognosen. dotyczący (om,…
25 terms
Avancera Ord 12 (meningar)
anlita (anlita -r -de -t, verb)
anspråk (anspråk -et -, subst)
avböja (avböj/a -er -de -t, verb)
avvara (avvara -r -de -t, verb)
Vi tänker rådfråga en expert. Vi tänker __________ en expert.…
De hade stora krav. De hade stora __________ . roszczenie, żą…
Vi måste tacka nej. Vi måste __________ . odrzucić, odmówić (…
Jag klarar mig inte utan bidragspengarna. Jag kan inte ______…
anlita (anlita -r -de -t, verb)
Vi tänker rådfråga en expert. Vi tänker __________ en expert.…
anspråk (anspråk -et -, subst)
De hade stora krav. De hade stora __________ . roszczenie, żą…
100 terms
Avancera ord 1-4
powód
zgłosić się
oddalony
odległość
en anledning, ar
anmäler
avlägsen
ett avstånd
powód
en anledning, ar
zgłosić się
anmäler
25 terms
Avancera Ord 2 (meningar)
ansåg (/se -ser -såg -sett som)
anställa (/a -er -de -t )
avdelning (-en -ar )
Avgiften (-en -er )
Han ___________ att det verkade svårt, men han tänkte i alla…
I semestertider brukar de ___________ extra personal. (zatrud…
Han är intagen på sjukhus, men jag vet inte vilken __________…
___________ är 20 kronor för vuxna och 10 kronor för barn. (o…
ansåg (/se -ser -såg -sett som)
Han ___________ att det verkade svårt, men han tänkte i alla…
anställa (/a -er -de -t )
I semestertider brukar de ___________ extra personal. (zatrud…
25 terms
Avancera ord 11
anlita 1
anhålla 4
avsedd
avslöja 1
zwracać się do kogoś
aresztować
zamierzać
ujawnić
anlita 1
zwracać się do kogoś
anhålla 4
aresztować
30 terms
Avancera Ord 1
en anledning
med anledning av ngt
anmäla 2
avlägsen
powód
z powodu czegoś
stawiać się, zgłosić się
odległy
en anledning
powód
med anledning av ngt
z powodu czegoś
26 terms
Avancera Ord (Kapitel 18)
anmoda (1) ngn att
ansluta (slöt, slutit) till
i avsaknad av
avsevärd
ber, uppmanar... prosić, wzywać do
förbinder, kopplar samman, ... przyłączyć, dołączyć, podłączyć
det att något fattas, ... brak, niedostatek, tęsknota
betydande, ansenlig, ... znaczny, pokaźny
anmoda (1) ngn att
ber, uppmanar... prosić, wzywać do
ansluta (slöt, slutit) till
förbinder, kopplar samman, ... przyłączyć, dołączyć, podłączyć
1 of 10