Study sets matching "swedish avancera ord 11"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "swedish avancera ord 11"

25 terms
Avancera Ord 2 (Swedish - Swedish)
anse
anställa
avdelning
avgift
tycka, betrakta
ge arbete åt
avsnitt, avskild del inom företag eller sjukhus eller ämbetsv…
betalning, pris, ersättning (för en rättighet)
anse
tycka, betrakta
anställa
ge arbete åt
25 terms
Avancera Ord 1 (Swedish - English)
anledning
anmäla
avlägsen
avstånd
reason
report
distant, remote
distance
anledning
reason
anmäla
report
25 terms
Avancera Ord 3 (Swedish - English)
angrepp
anlända
avvakta
behandla
attack
arrive
await
treat
angrepp
attack
anlända
arrive
25 terms
Avancera Ord 2 (Swedish - English)
anse
anställa
avdelning
avgift
think, consider
employ, hire
part, department, ward
charge, fee, fare
anse
think, consider
anställa
employ, hire
100 terms
Avancera Ord 11-14
ett anfall... (-et -)
anhålla... (an/håller -höll -hållit)
avsedd... (av/sett -sedda)
avslöja... (-r -de -t)
an attack
to ask; to take into custody, to arrest
intended, designed
to expose, to give away
ett anfall... (-et -)
an attack
anhålla... (an/håller -höll -hållit)
to ask; to take into custody, to arrest
25 terms
Avancera Ord 11
ett anfall... (-et -)
anhålla... (an/håller -höll -hållit)
avsedd... (av/sett -sedda)
avslöja... (-r -de -t)
an attack, un attacco
to demand, to take into custody, to arrest, richiedere, arres…
intended, destinato
to expose, to give away, svelare
ett anfall... (-et -)
an attack, un attacco
anhålla... (an/håller -höll -hållit)
to demand, to take into custody, to arrest, richiedere, arres…
25 terms
Avancera ord 11
anlita 1
anhålla 4
avsedd
avslöja 1
zwracać się do kogoś
aresztować
zamierzać
ujawnić
anlita 1
zwracać się do kogoś
anhålla 4
aresztować
25 terms
Avancera Ord 11 (meningar)
anfall (anfall -et -, subst)
anhöll (an/hålla -håller -höll -hållit…
avsedd (av/sedd -sett -sedda, perf. pa…
Avslöja (avslöja -r -de -t, verb)
De gjorde en attack mot basen. De gjorde ett __________ mot b…
Han bad att få vara tjänstledig. Han __________ tjänstledighe…
Man har tänkt att barn ska använda den. Den är __________ för…
Berätta inte vår hemlighet! __________ inte vår hemlighet! od…
anfall (anfall -et -, subst)
De gjorde en attack mot basen. De gjorde ett __________ mot b…
anhöll (an/hålla -håller -höll -hållit…
Han bad att få vara tjänstledig. Han __________ tjänstledighe…
25 terms
Avancera Ord (Kapitel 11)
anfall
anhålla (om, ngn)
avsedd (för)
avslöja (1)
atak... angrep
aresztować, zatrzymać, prosić, ubiegać się... griper, ber, begär
przeznaczony, zamierzony... ämnad för, lämpad för
odkryć, zdemaskować... talar om (något hemligt), röjer
anfall
atak... angrep
anhålla (om, ngn)
aresztować, zatrzymać, prosić, ubiegać się... griper, ber, begär
Avancera ord 9-11
angelägen
anteckna
avlida
avstå
ivrig; mån; viktig
skriva; notera
låta bli; lämna (___ från + ngt/att VERB)
angelägen
ivrig; mån; viktig
anteckna
skriva; notera
25 terms
Avancera Ord 11
an attack
to ask; to take into custody, to arrest
intended, designed
to expose, to give away
ett anfall... (-et -)
anhålla... (an/håller -höll -hållit)
avsedd... (av/sett -sedda)
avslöja... (-r -de -t)
an attack
ett anfall... (-et -)
to ask; to take into custody, to arrest
anhålla... (an/håller -höll -hållit)
Avancera ord 11-14
ett anfall
anhålla
avsedd
avslöja
angrepp + atak
hekta + aresztować
syfta, ämna + zamierzony
demaskera, blotta, röja + odsłonić, zdemaskować
ett anfall
angrepp + atak
anhålla
hekta + aresztować
25 terms
Avancera Ord 11
anfall
anhålla (om, ngn)
avsedd (för)
avslöja (1)
atak... angrep
aresztować, zatrzymać, prosić, ubiegać się... griper, ber, begär
przeznaczony, zamierzony... ämnad för, lämpad för
odkryć, zdemaskować... talar om (något hemligt), röjer
anfall
atak... angrep
anhålla (om, ngn)
aresztować, zatrzymać, prosić, ubiegać się... griper, ber, begär
25 terms
Avancera Ord 11
an attack
to ask; to take into custody, to arrest
intended, designed
to expose, to give away
ett anfall... (-et -)
anhålla... (an/håller -höll -hållit)
avsedd... (av/sett -sedda)
avslöja... (-r -de -t)
an attack
ett anfall... (-et -)
to ask; to take into custody, to arrest
anhålla... (an/håller -höll -hållit)
25 terms
Avancera Ord 1
anledning (en ar)
anmäl/a (er de t)
avlägs/en (et na)
avstånd (et -)
reason
to report
distant, remote
distance
anledning (en ar)
reason
anmäl/a (er de t)
to report
avancera ord 1
anledning
anmäl
avlägs
avstånd
reason
to report
distant, remote
distance
anledning
reason
anmäl
to report
25 terms
Avancera Ord 4
a responsibility, a liability
to dismiss, to discharge, to fire
to be, to find oneself, to feel
located, situated
ett ansvar
avskeda
befinna sig
belägen
a responsibility, a liability
ett ansvar
to dismiss, to discharge, to fire
avskeda
25 terms
Avancera Ord 1 (Svenska - Svenska)
anledning
anmäla
avlägsen
avstånd
orsak, motiv, grund, skäl
rapportera, meddela; recensera
fjärran, som är långt borta
distans, sträcka
anledning
orsak, motiv, grund, skäl
anmäla
rapportera, meddela; recensera
25 terms
avancera ord 9 svenska
angelägen (adj)
anteckna (verb)
avlida (verb)
avstå (verb)
ivrig , viktig
skriva upp , notera
låta bli , lämna
angelägen (adj)
ivrig , viktig
anteckna (verb)
skriva upp , notera
25 terms
Avancera Ord 5 (Incomplete, full sentences)
ett antal, -et, -, -en... Antalet ord i s…
ett belopp, -et, -, -en... Det rör sig om…
ett föremål, -et, -, en... Bli föremål fö…
ett förhör, -et, -, -en... Ta ngn i förhör
number... The number of words in the Swedish language is very hi…
amount, sum... In the case of large amounts
article, object, item... bet the subject of the interest
examination, interrogation... interrogate somebody
ett antal, -et, -, -en... Antalet ord i s…
number... The number of words in the Swedish language is very hi…
ett belopp, -et, -, -en... Det rör sig om…
amount, sum... In the case of large amounts
48 terms
Common Swedish adverbs
absolut
egentligen
kanske
slutligen
absolutely
really
perhaps
finally
absolut
absolutely
egentligen
really
25 terms
Swedish Adjectives
big
small
quick
early
stor
liten
snabb
tidig
big
stor
small
liten
35 terms
Swedish prepositions
i
under
över
in
on
under
over
i
in
on
2,000 terms
Fahmy 2017 -= bible -= day 6 -= Swedish 6
19 Ve mig, jag är sönderkrossad! Oläkl…
21 Ty herdarna voro oförnuftiga, de fr…
23 Jag vet det, HERRE: människans väg…
25 Utgjut din förtörnelse över hedning…
20 Mitt tält är förstört, och mina tältstreck äro alla avslit…
22 Lyssna, något höres! Se, det nalkas! Ett stort dån kommer…
24 Så tukta mig, HERRE likväl med måtta; icke i din vrede, på…
Kapitel
19 Ve mig, jag är sönderkrossad! Oläkl…
20 Mitt tält är förstört, och mina tältstreck äro alla avslit…
21 Ty herdarna voro oförnuftiga, de fr…
22 Lyssna, något höres! Se, det nalkas! Ett stort dån kommer…
1,200 terms
Fahmy 2017 -= bible -= day 6 -= Swedish 7
11 Och när detta nu på den dagen blev…
13 Då sade HERREN till mig: »Kasta det…
15 Och HERREN sade till mig: »Tag dig…
17 Ve över denne ovärdige herde, som ö…
12 Därefter sade jag till dem: »Om I så finnen för gott, så g…
14 Därefter bröt jag sönder min andra stav, Endräkt, till att…
16 ty se, jag vill låta en herde uppstå i landet, som icke vå…
Kapitel
11 Och när detta nu på den dagen blev…
12 Därefter sade jag till dem: »Om I så finnen för gott, så g…
13 Då sade HERREN till mig: »Kasta det…
14 Därefter bröt jag sönder min andra stav, Endräkt, till att…
1,998 terms
Fahmy 2017 -= bible -= day 6 -= Swedish 8
13 Och när de hade kommit dit, gingo d…
15 En av de dagarna stod Petrus upp oc…
17 Han var ju räknad bland oss och had…
19 Detta blev bekant för alla Jerusale…
14 Alla dessa höllo endräktigt ut i bön tillika med Maria, Je…
16 »Mina bröder, det skriftens ord skulle fullbordas, som den…
18 Och med de penningar han hade fått såsom lön för sin ogärn…
20 Så är ju skrivet i Psalmernas bok: 'Hans gård blive öde, o…
13 Och när de hade kommit dit, gingo d…
14 Alla dessa höllo endräktigt ut i bön tillika med Maria, Je…
15 En av de dagarna stod Petrus upp oc…
16 »Mina bröder, det skriftens ord skulle fullbordas, som den…
60 terms
Reflex. Kpl 1 Här är mitt liv: Hänt på tåget
ett ansvar, ansvaret
ett batteri, batteriet, batterier, bat…
bli färdig
en dator, datorn, datorer, datorerna
vastuu
akku
valmistua
tietokone
ett ansvar, ansvaret
vastuu
ett batteri, batteriet, batterier, bat…
akku
1 of 1