How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "term:humahagibis = mabilis na tumatakbo"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "term:humahagibis = mabilis na tumatakbo"

9 terms
Talasalitaan
Kalupi
Ikabuwal
Kawad
Bulyaw
Pitaka
Ikatumba
Tali
Sigawan
Kalupi
Pitaka
Ikabuwal
Ikatumba
61 terms
AP UT2
Partido
Governance
Single-Party System
Multi-Party System
samahan ng mga indibidwal na mayroong iisang ideolohiya, pani…
ang paggamit ng kapangyarihang pampolitika upang pamahalaan a…
ang polisya at ang mga usapin ay natutugunan ng mas mabilis n…
nakasisiguro na halos lahat ng pananaw ukol sa isang mahalaga…
Partido
samahan ng mga indibidwal na mayroong iisang ideolohiya, pani…
Governance
ang paggamit ng kapangyarihang pampolitika upang pamahalaan a…
1 of 1