How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "thai"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "thai"

38 terms
Thai
mi khaow jai
maa jaak
pra-ted
tii-nhai
I don't understand
come from
country
which
mi khaow jai
I don't understand
maa jaak
come from
58 terms
Thai
Day
Sunday
Monday
Tuesday
Wan
Wan A-tit
Wan Jan
Wan Ang-khaan
Day
Wan
Sunday
Wan A-tit
508 terms
Thai
You
Window
Weather
Happy
คุณ
หน้าต่าง
อากาศ
ดีใจ
You
คุณ
Window
หน้าต่าง
Thai
Náam
Chaa
gaa-fee
Nám-dtaan
Water
tea
coffee
sugar
Náam
Water
Chaa
tea
thai
basalt
rhyolite
pumice
gabbro
basalt
rhyolite
20 terms
thai
dog
science
cat
math
maa
witiasart
maew
leg
dog
maa
science
witiasart
41 terms
Thai
Chi
Michi
Khxbkhun
Pord
Yes
No
Thank you
Please
Chi
Yes
Michi
No
Thai
นักพูด
นักขียน
นักธุรกิจ
นักกีฬา
Speecher
Writer
Businessman
Sporter
นักพูด
Speecher
นักขียน
Writer
508 terms
Thai
You
Window
Weather
Happy
คุณ
หน้าต่าง
อากาศ
ดีใจ
You
คุณ
Window
หน้าต่าง
58 terms
Thai
Day
Sunday
Monday
Tuesday
วัน
วันอาทิตย์
Wan Jan
Wan Ang-khaan
Day
วัน
Sunday
วันอาทิตย์
281 terms
THAI
is it tasty?
I speak a little bit thai
don't put spicy
are you drunk?
aroi mai?
(phom) puut thai nidnoi (krab)
mai sai phet
(khun) mao mai?
is it tasty?
aroi mai?
I speak a little bit thai
(phom) puut thai nidnoi (krab)
62 terms
Thai
Person
Which
Talk
To be (where)
Cone
Nye
Poot
You
Person
Cone
Which
Nye
22 terms
Thai
Nèung
Sång
Saam
Si
Ett
Två
Tre
Fyra
Nèung
Ett
Sång
Två
5 terms
Thai
Hello
My name is
How are you
Welcome
S̄wạs̄dī
Chụ̄̀x k̄hxng c̄hạn khụ̄x
S̄bāy dī h̄ịm
Yindī t̂xnrạb
Hello
S̄wạs̄dī
My name is
Chụ̄̀x k̄hxng c̄hạn khụ̄x
18 terms
thái
advance
amount
campus
course
n., v. /əd'vɑ:ns/ sự tiến bộ, tiến lên; đưa lên, đề xuất
n., v. /ə'maunt/ số lượng, số nhiều; lên tới (money)
/ˈkæmpəs/ khu trường học
n. /kɔrs/ khóa học
advance
n., v. /əd'vɑ:ns/ sự tiến bộ, tiến lên; đưa lên, đề xuất
amount
n., v. /ə'maunt/ số lượng, số nhiều; lên tới (money)
150 terms
Thai
I/me
You
Name
Nickname
Chan
Chun
Shooe
Chu len
I/me
Chan
You
Chun
40 terms
Thai
Family
dad's grandpa
dad's grandma
mom's grandpa
crab crewa
boo
yeah
thaa
Family
crab crewa
dad's grandpa
boo
10 terms
Thai
bpen yang ngai baan (falling)
Bpai tiao (falling) place
rian paa-saa (rising)-tai
saa(L)-nuk(L) maak(F)
How are you?
trip to place
learn thai
it was really fun
bpen yang ngai baan (falling)
How are you?
Bpai tiao (falling) place
trip to place
75 terms
Thai
Maak
Sawadee
sabaai dee
sabaai dee mai
Very
Hello
fine
how are you
Maak
Very
Sawadee
Hello
108 terms
Thai
ผม
ดิฉัน / ดิชั้น / ฉัน
คุณ
ชื่อ
I or me (male speaker)
I or me (female speaker)
you
name
ผม
I or me (male speaker)
ดิฉัน / ดิชั้น / ฉัน
I or me (female speaker)
262 terms
Thai
bpai
maa
kwan maa
pag
gehen
kommen
Gesundheit!
pausieren/kurzer Aufenthalt/übernachten
bpai
gehen
maa
kommen
32 terms
Thai
tua
phom
hua
naa
body
hair
head
face
tua
body
phom
hair
Thai
ga-kai
ka-kai
ka-koat
ka-kwai
ga-kai
ka-kai
67 terms
Thai
sawàtdii khráp
pen yaŋ ŋay bâaŋ khráp
sa baay dii lə̌ə khráp
lɛ́ɛw khun lâ khráp
Hello
How are you?
How are you?
What about you?
sawàtdii khráp
Hello
pen yaŋ ŋay bâaŋ khráp
How are you?
188 terms
Thai
เฟะ
เหง
เทพ
เช็ค
Fae, rotton
Heng, lucky
Thep, angel
Chek, check
เฟะ
Fae, rotton
เหง
Heng, lucky
41 terms
thai
ยืนหยัด
สิ้นหวัง
ลังเล
ดี
persist
despair
hesitate
benign
ยืนหยัด
persist
สิ้นหวัง
despair
52 terms
Thai
To go
To come
Slow
A child
ไป
มา
ช้า
เด็ก
To go
ไป
To come
มา
173 terms
Thai
sa wat dee ka
sa baai dee mai
sa baai dee ka khob khun
khob khun ka
hi
how are you?
Im fine thank you
thank you
sa wat dee ka
hi
sa baai dee mai
how are you?
47 terms
Thai
สวัสดีค่ะ (sa-wad-dee-ka)
คุณสบายดีมั้ยคะ? (khun-sa-bai-dee-mai-…
ฉันสบายดีค่ะ (chan-sa-bai-dee-ka)
คุณชื่ออะไรค่ะ? (khun-chue-arai-ka)
Hello
How are you?
I'm fine
What's your name?
สวัสดีค่ะ (sa-wad-dee-ka)
Hello
คุณสบายดีมั้ยคะ? (khun-sa-bai-dee-mai-…
How are you?
115 terms
Thai
ดี
คน
ใจ
อาย
good
person
heart
to be shy
ดี
good
คน
person
38 terms
Thai
Hello
Goodbye
How are you?
Excuse me...
Sawatdi Kha (f.)... Sawatdi Khrap (m.)
La Kon Kha (f.)... La Kon Khrap (m.)
khun sà-bai di rŭe khráp
Dai Prot Kha, Karuna Duay Kha... (f.)... Dai Prot Kharp, Karuna…
Hello
Sawatdi Kha (f.)... Sawatdi Khrap (m.)
Goodbye
La Kon Kha (f.)... La Kon Khrap (m.)
101 terms
Thai
งานอดิเรก
พยาบาล
ทั้งหมด
ส่วน
Hobby
Nurse
All
As for〜
งานอดิเรก
Hobby
พยาบาล
Nurse
Thai
Sa wat dii khup
Pom chu Cameron khup
Sa bai dii mai khup?
Sa bai dii khup (reaponse)
Hello
My name is cameron
How are you?
Fine
Sa wat dii khup
Hello
Pom chu Cameron khup
My name is cameron
37 terms
THAI
Sawatdi Khrap
La Kon Khrap
Diao Phop Kan Khrap
Dai Prot Kharp, Karuna Duay Khrap
Hello/Good Evening
Goodbye
See you later
Excuse me
Sawatdi Khrap
Hello/Good Evening
La Kon Khrap
Goodbye
131 terms
Thai
Telephone
TV
Eyeglasses
Money
tolrasap
Twee
Whentah
ngun
Telephone
tolrasap
TV
Twee
9 terms
Thai
คุณ คิด ยังไง กับ ผม ... kun kít yang nga…
คุณ คิด อะไร อยู่... kun kít a-rai yòo
ผม อยาก กอด คุน... pŏm yàak gòt kun
ผม ต้องการ คุย กับ คุณ... pŏm dtông gaan…
คุณ คิด ยังไง กับ ผม ... kun kít yang ngai gàp pŏm... What do you t…
คุณ คิด อะไร อยู่... kun kít a-rai yòo ... What are you thinking?... y…
ผม อยาก กอด คุน... pŏm yàak gòt kun ... I want to embrace you
ผม ต้องการ คุย กับ คุณ... pŏm dtông gaan kui gàp kun ... I want to…
คุณ คิด ยังไง กับ ผม ... kun kít yang nga…
คุณ คิด ยังไง กับ ผม ... kun kít yang ngai gàp pŏm... What do you t…
คุณ คิด อะไร อยู่... kun kít a-rai yòo
คุณ คิด อะไร อยู่... kun kít a-rai yòo ... What are you thinking?... y…
22 terms
Thai
Tam ngaan
Nák sùk saa
Riian
Mor
Work
College Student
Study
University
Tam ngaan
Work
Nák sùk saa
College Student
65 terms
Thai
Hello.
How are you?
I am fine.
I am not doing fine.
Sawasdee.
Sabai dee mai?
Sabai dee.
Mai sabai.
Hello.
Sawasdee.
How are you?
Sabai dee mai?
44 terms
Thai Alphabet
ก ก ไก่... gaw gai (chicken)
ข ข ไข่... khaw khai (egg)
ฃ ฃ ขวด... khaw khuat (bottle) [obsolete]
ค ควาย... khaw khwai (water buffalo)
ก ก ไก่... gaw gai (chicken)
ข ข ไข่... khaw khai (egg)
17 terms
Thai
sa-wat-dii kha
Chan chue Lindsey
Sa-baay-dii mai
Gai
Hello
My name is Lindsey
How are you?
chicken
sa-wat-dii kha
Hello
Chan chue Lindsey
My name is Lindsey
15 terms
Thai
มา
นา
นาน
งาน
To come (maaw) (mid tone)
Rice field (naaw) (mid tone)
Long time (naan) (mid tone)
Work (ngaan) (mid tone)
มา
To come (maaw) (mid tone)
นา
Rice field (naaw) (mid tone)
221 terms
Thai
Can I have a menu?
I'd like
I am full
It is very delicious
Kaw menu noi?
Chan kaw
Chan im laew
Aroy mak
Can I have a menu?
Kaw menu noi?
I'd like
Chan kaw
115 terms
Thai
ดี
คน
ใจ
อาย
good
person
heart
to be shy
ดี
good
คน
person
101 terms
Thai
งานอดิเรก
พยาบาล
ทั้งหมด
ส่วน
Hobby
Nurse
All
As for〜
งานอดิเรก
Hobby
พยาบาล
Nurse
16 terms
Thai
ผม
ฉัน
คุณ
ชื่อ
I(male)
I(female)
You
Name
ผม
I(male)
ฉัน
I(female)
55 terms
Thai
Sugar
Chili.
Fish sauce.
Milk
Nam taan
Phrik
Nam plaa
Nom
Sugar
Nam taan
Chili.
Phrik
5 terms
Thai
Dog
Cat
Horse
Snake
หมา
แมว
ม้า
Dog
หมา
Cat
แมว
15 terms
thai
lets go
by yang
mare
nu kittung mah-mah
by
are we ready to go
mum
i missed you
lets go
by
by yang
are we ready to go
12 terms
thai
i
ii
-u-
-uu-
...
...
...
...
i
...
ii
...
5 terms
Thai
กระโดด
สระผม
กระโปรง
มะละกอ
Jump
Washing hair
Skirt
Papaya
กระโดด
Jump
สระผม
Washing hair
1 of 10