Study sets matching "welsh cymraeg gogledd cymru"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "welsh cymraeg gogledd cymru"

44 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 1 (Gogledd Cymru)
aelod
ar wahan i
cymdeithas
dilyn
member
apart from
society
to follow
aelod
member
ar wahan i
apart from
48 terms
Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 10 (Gogledd Cymru)
anghydfod
derbyn
cynnig
brwydro
dispute
to accept
offer
to battle
anghydfod
dispute
derbyn
to accept
53 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 4 (Gogledd Cymru)
arian parod
arwyddo
cwyno
cyf
cash
to sign
to complain
ltd
arian parod
cash
arwyddo
to sign
45 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 16 (Gogledd Cymru)
achlysur
agwedd
blêr
brysio
occasion
attitude
untidy
to hurry
achlysur
occasion
agwedd
attitude
64 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15 (Gogledd Cymru)
aballu
anafu
brathu
budr
and the like
to injure
to bite
dirty
aballu
and the like
anafu
to injure
34 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 17 (Gogledd Cymru)
arferion
cip
derbynneb
gynnau
habits
glance
receipt
just now
arferion
habits
cip
glance
40 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 18 (Gogledd Cymru)
cael hwyl arni
crempog
diwydiant
dymuno
to do well, to be successful
pancake
industry
to wish
cael hwyl arni
to do well, to be successful
crempog
pancake
27 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14 (Gogledd Cymru)
cydweithio
cyfweliad
cymwysterau
cynnig
to co-operate, to work together
interview
qualifications
to apply
cydweithio
to co-operate, to work together
cyfweliad
interview
40 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 19 (Gogledd Cymru)
amrywiol
camarweiniol
cywiro
drysu
various
misleading
to correct
to confuse
amrywiol
various
camarweiniol
misleading
35 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 20 (Gogledd Cymru)
addas
hongian
hunllef
mellten
appropriate
to hang
nightmare
lightning
addas
appropriate
hongian
to hang
31 terms
Cymraeg i ddechreuwyr / Welsh for beginners - Gogledd Cymru / North Wales
Helo
Hwyl
Bore da
P'nawn da
Hello
Goodbye
Good morning
Good afternoon
Helo
Hello
Hwyl
Goodbye
15 terms
Yr 10 Cymru
Cymru
Cymraeg
Cymry
Cymro
Wales
Welsh
Welsh people
Welshman
Cymru
Wales
Cymraeg
Welsh
15 terms
Diwylliant Cymru welsh culture
Barddoniaeth
Dawnsio gwerin
Swyddogol
Ieithoedd
Poetry
Folk dancing
Official
Languages
Barddoniaeth
Poetry
Dawnsio gwerin
Folk dancing
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad dwys y De-orllewin - uned 6
adeiladwr
Albert dych chi?
Caerfyrddin
cant
builder
Are you Albert? (formal/emphatic)
Carmarthen
100
adeiladwr
builder
Albert dych chi?
Are you Albert? (formal/emphatic)
20 terms
Cymru
city
county
town
village
dinas
sir
tref
pentref
city
dinas
county
sir
11 terms
Cymraeg
Cymru
Cymraeg
pwy
draig
Wales
Welsh
who
dragon
Cymru
Wales
Cymraeg
Welsh
English to Welsh
Mai
cymraeg
y
Caerdydd
May
Welsh
the
Cardiff
Mai
May
cymraeg
Welsh
Cymraeg (Welsh)
Gan
Cymru
Cymraeg
Tan
Song
Wales
Welsh
Fire
Gan
Song
Cymru
Wales
10 terms
Diwylliant Cymru/Siarad Cymraeg
Mae Cymru yn enwog am golygfeydd, iait…
Dw i wedi bod dysgu Cymraeg ers roeddw…
Mae fy mamgu yn siarad Cymraeg yn rhugl
Mae rhaid i hi dysgu
Wales is famous for scenery, language and historical castles
I have been learning Welsh since I was eight years old in pri…
My gran speaks Welsh fluently
She needs to learn
Mae Cymru yn enwog am golygfeydd, iait…
Wales is famous for scenery, language and historical castles
Dw i wedi bod dysgu Cymraeg ers roeddw…
I have been learning Welsh since I was eight years old in pri…
TGAU: Ser Cymru
seren
sêr
seren o Gymru
enwog
celeb
celebs
Welsh celeb
famous
seren
celeb
sêr
celebs
16 terms
Meddiant (Possession) - Mynediad/Wlpan - Gogledd Cymru (North Wales)
Mae gen i gar
Sgen i ddim car
Mae gan John frawd
Sgan John ddim brawd
I have got a car
I have not got a car
John has got a brother
John has not got a brother
Mae gen i gar
I have got a car
Sgen i ddim car
I have not got a car
20 terms
Gorffennol Cryno (Short Past Tense) Wlpan Gogledd Cymru
Mi wnes i siarad efo John
Mi wnes i weithio yn y swyddfa
Mi wnes i weld damwain ar y ffordd
Mi wnes i glywed y newyddion
Mi siarades i efo John
Mi weithies i yn y swyddfa
Mi weles i ddamwain ar y ffordd
Mi glywes i'r newyddion
Mi wnes i siarad efo John
Mi siarades i efo John
Mi wnes i weithio yn y swyddfa
Mi weithies i yn y swyddfa
13 terms
Uwch Dwys Cymru
Cymru
Cymreig
Cymraeg
Cymraes
Wales
belonging to wales
Welsh language
Welsh woman
Cymru
Wales
Cymreig
belonging to wales
19 terms
TGAU: Diwylliant Cymru
mae'r Gymraeg yn iaith...
hardd
gerddorol
hanesyddol
Welsh is a ... language
beautiful
musical
historical
mae'r Gymraeg yn iaith...
Welsh is a ... language
hardd
beautiful
21 terms
TGAU: Cymru
Cymru
Cymraeg
Mae Cymru yn wlad ...
Mae'r bobl yn...
Wales
Welsh
Wales is a ... country
The people are ...
Cymru
Wales
Cymraeg
Welsh
286 terms
Welsh
Because
Though
Having said that
Furthermore
Oherwydd
Er
Seron hynny
Ymhellach
Because
Oherwydd
Though
Er
10 terms
Welsh Words
Bore Da
Croeso
Os gwelwch yn dda
Sut mae?
Good morning
Welcome
Please
How are you?
Bore Da
Good morning
Croeso
Welcome
19 terms
TGAU: Diwylliant Cymru
mae'r Gymraeg yn iaith...
hardd
gerddorol
hanesyddol
Welsh is a ... language
beautiful
musical
historical
mae'r Gymraeg yn iaith...
Welsh is a ... language
hardd
beautiful
17 terms
welsh holidays
sbaen
cymru
groeg
yr almaen
Spain
wales
Greece
Germany
sbaen
Spain
cymru
wales
8 terms
Welsh- celebrities
Ser
Dod o
Enwog am
Dros y byd
Celebrity
Comes from
Famous for
All over the world
Ser
Celebrity
Dod o
Comes from
10 terms
Welsh places
Sir Benfro
Dinbych Y Pysgod
Gorllewin Cymru
Gogledd Cymru
Pembrokeshire
Tenby
N.Wales
W.Wales
Sir Benfro
Pembrokeshire
Dinbych Y Pysgod
Tenby
10 terms
Bl.8 test1 gwledydd/countries
Cymru
Yr Alban
Iwerddon
Lloegr
Wales
Scotland
Ireland
England
Cymru
Wales
Yr Alban
Scotland
36 terms
Welsh Geography/ Daearyddiaeth
Yr Alban
Yr Almaen
America
Awstralia
Scotland
Germany
America
Australia
Yr Alban
Scotland
Yr Almaen
Germany
17 terms
Miss Llewelyn Welsh Facts about Wales
population
capital city
government
flag
poblogaeth
prifddinas
llywodraeth
baner
population
poblogaeth
capital city
prifddinas
16 terms
TGAU: Diwylliant Cymru
Mae Cymru yn enwog am
Mae'r iaith Gymraeg yn iaith
Wahanol
Gerddorol
Wales is famous for
The Welsh language is a ... language
Different/ unusual
Musical
Mae Cymru yn enwog am
Wales is famous for
Mae'r iaith Gymraeg yn iaith
The Welsh language is a ... language
56 terms
Welsh
Soft mutation: C
Soft mutation: P
Soft mutation: T
Soft mutation: G
G
B
D
Deleted
Soft mutation: C
G
Soft mutation: P
B
10 terms
Sylfaen: Uned 18 - Future tense of 'mynd'
Mi a i i'r gwaith
Mi ei di i'r swyddfa
Mi ewch chi i'r capel
Mi eith hi i'r gwely
I will go to work
You'll go to the office
You'll go to the chapel
She'll go to bed
Mi a i i'r gwaith
I will go to work
Mi ei di i'r swyddfa
You'll go to the office
31 terms
TGAU: Ser Cymru
seren
sêr
seren o Gymru
enwog
celeb
celebs
Welsh celeb
famous
seren
celeb
sêr
celebs
12 terms
Geiriau tebyg set 2
Cau
Cae
Cymraeg
Cymreig
To shut
Field
Welsh language
Welsh culture
Cau
To shut
Cae
Field
10 terms
Geiriau tebyg
adnabod
gwybod
bai
bae
to know a person
to know a thing/fact
blame
bay
adnabod
to know a person
gwybod
to know a thing/fact
Geiriau Tebyg - set 2
cau
cae
Cymraeg
Cymreig
to shut
field
Welsh language
Welsh culture
cau
to shut
cae
field
96 terms
Welsh (All Basic Terms)
Cymraeg
Cymru
Cymro
Dw i
Welsh
Wales
A person from Wales
I am
Cymraeg
Welsh
Cymru
Wales
258 terms
Welsh Exam || YEAR 8
Un ystod y gwyliau
Dros yr haf
Ym mis rhagfr
Dros hanner tymor
During the holidays
Over the summer
In december
Over half term
Un ystod y gwyliau
During the holidays
Dros yr haf
Over the summer
Welsh GCSE - Dwyieithrwydd
Rhesymau dros ddygu Cymraeg
Rydyn ni'n byw yng Nghymru
Cymraeg ydy iaith Cymru
Mae dwy iaith gyda ni -Cymraeg a Saesneg
Reasons for learning Welsh
We live in Wales
Welsh is the language of Wales
We have two languages - Welsh and English
Rhesymau dros ddygu Cymraeg
Reasons for learning Welsh
Rydyn ni'n byw yng Nghymru
We live in Wales
14 terms
Pynciau ysgol📚✏️
Saesneg
Cymraeg
TGCh
Gwyddoniaeth
English
Welsh
ICT
Science
Saesneg
English
Cymraeg
Welsh
20 terms
Noson agored
bore da
shw mae
sut wyt ti?
Cymru
good morning
hello
how are you
Wales
bore da
good morning
shw mae
hello
Geiriau Tebyg- Set 2
cau
cae
cymraeg
cymreig
To shut
Field
Welsh language
Welsh culture
cau
To shut
cae
Field
12 terms
Geirau Tebyg - Set 2
cau
cae
cymraeg
cymreig
to shut
field
welsh
welsh culture
cau
to shut
cae
field
12 terms
Set2
Cau
Cae
Cymraeg
Cymreig
To shut
Field
Welsh language
Welsh culture
Cau
To shut
Cae
Field
12 terms
Geiriau Tebyg
cau
cae
Cymraeg
Cymreig
to shut
field
Welsh language
Welsh culture
cau
to shut
cae
field
1 of 3