How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "welsh cymraeg wlpan geirfa"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "welsh cymraeg wlpan geirfa"

30 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 02
Ble?
mewn
esgusodwch fi
gyda
Where?
in a
excuse me
with
Ble?
Where?
mewn
in a
22 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 08
echdoe
wedyn
neu (t.m.)
gêm (b)
the day before yesterday
afterwards
or
game
echdoe
the day before yesterday
wedyn
afterwards
26 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 01
Pwy?
Sut?
Beth?
diolch
Who?
How?
What?
thanks
Pwy?
Who?
Sut?
How?
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 01
gerllaw
gyda llaw
o bryd i'w gilydd
Llydaw
yn ymyl
by the way
o dro i dro
Brittany
gerllaw
yn ymyl
gyda llaw
by the way
15 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
ieuenctid (g)
wing
pan
production
youth (dim person)
asgell (b)
wing
padell (b)
pan
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 09
rhyfaint
genedigaeth (g)
neidr (b)
catalydd (g)
a certain amount
birth
snake
catalyst
rhyfaint
a certain amount
genedigaeth (g)
birth
21 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 13
arfer(ion) (b)
awel(on) (b)
blawd (g)
bwydlen(ni) (b)
custom (habit)
gwynt bach
flour
menu (dych chi'n dewis o hon mewn ty bwyta)
arfer(ion) (b)
custom (habit)
awel(on) (b)
gwynt bach
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
yn fuan
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
cyn hir
wing
pan
production
yn fuan
cyn hir
asgell (b)
wing
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 11
bydwraig (b)
carthffosiaeth (b)
dadl (b)
tomen (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
sewage
debate (argument)
tip (pile)
bydwraig (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
carthffosiaeth (b)
sewage
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15
pob hyn a hyn
tridiau
anfantais (b)
creadur(iaid) (g)
every now and then
tri diwrnod
disadvantage
creature (g)
pob hyn a hyn
every now and then
tridiau
tri diwrnod
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 10
tybed
bro (b)
cystadleuaeth (b)
hoelen (b)
I wonder
ardal
competition
nail
tybed
I wonder
bro (b)
ardal
44 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 1 (Gogledd Cymru)
aelod
ar wahan i
cymdeithas
dilyn
member
apart from
society
to follow
aelod
member
ar wahan i
apart from
48 terms
Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 10 (Gogledd Cymru)
anghydfod
derbyn
cynnig
brwydro
dispute
to accept
offer
to battle
anghydfod
dispute
derbyn
to accept
53 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 4 (Gogledd Cymru)
arian parod
arwyddo
cwyno
cyf
cash
to sign
to complain
ltd
arian parod
cash
arwyddo
to sign
27 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14 (Gogledd Cymru)
cydweithio
cyfweliad
cymwysterau
cynnig
to co-operate, to work together
interview
qualifications
to apply
cydweithio
to co-operate, to work together
cyfweliad
interview
40 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 19 (Gogledd Cymru)
amrywiol
camarweiniol
cywiro
drysu
various
misleading
to correct
to confuse
amrywiol
various
camarweiniol
misleading
35 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 20 (Gogledd Cymru)
addas
hongian
hunllef
mellten
appropriate
to hang
nightmare
lightning
addas
appropriate
hongian
to hang
34 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 17 (Gogledd Cymru)
arferion
cip
derbynneb
gynnau
habits
glance
receipt
just now
arferion
habits
cip
glance
40 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 18 (Gogledd Cymru)
cael hwyl arni
crempog
diwydiant
dymuno
to do well, to be successful
pancake
industry
to wish
cael hwyl arni
to do well, to be successful
crempog
pancake
64 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15 (Gogledd Cymru)
aballu
anafu
brathu
budr
and the like
to injure
to bite
dirty
aballu
and the like
anafu
to injure
45 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 16 (Gogledd Cymru)
achlysur
agwedd
blêr
brysio
occasion
attitude
untidy
to hurry
achlysur
occasion
agwedd
attitude
13 terms
Wlpan A - Geirfa
to live
bye
Welsh (language)
fine, O.K.
byw
hwyl
Cymraeg
iawn
to live
byw
bye
hwyl
12 terms
Geirfa Wlpan Uned A
byw
Cymraeg
diolch
dysgu
live
Welsh
thanks
to learn
byw
live
Cymraeg
Welsh
18 terms
Geirfa Wlpan Uned B
bach
be'
bisgeden
cacen
little
what
biscuit
cake
bach
little
be'
what
14 terms
Geirfa Wlpan Uned C
chwarae
dosbarth
dydd
ddoe
to play
class
day
yesterday
chwarae
to play
dosbarth
class
30 terms
Wlpan B - Geirfa
and
small, little
what
biscuit
a/ac
bach
be'-
bisgeden
and
a/ac
small, little
bach
14 terms
Wlpan C - Geirfa
to play
class
day
yesterday
chwarae
dosbarth
dydd
ddoe
to play
chwarae
class
dosbarth
20 terms
Geirfa Wlpan Uned CH
araf
bendigedig
bore da
braf
slow
wonderful
good morning
fine
araf
slow
bendigedig
wonderful
19 terms
Wlpan 38 - Geirfa
to remind
all
song
robbers
atgoffa
i gyd
cân
lladron
to remind
atgoffa
all
i gyd
19 terms
Wlpan 1 - Geirfa
very good, very well
where
unemployed
to do, to make
da iawn
lle
di-waith
neud
very good, very well
da iawn
where
lle
21 terms
Wlpan Ch - Geirfa
slow
wonderful
good morning
fine
araf
bendigedig
bore da
braf
slow
araf
wonderful
bendigedig
18 terms
Wlpan 9 - Geirfa
available
lion
kitchen
in
ar gael
llew
cegin
i mewn
available
ar gael
lion
llew
9 terms
Lliwiau - Colours
arian
coch
aur
du
silver
red
gold
black
arian
silver
coch
red
13 terms
Wlpan Geirfa Uned Ragarweiniol A
Byw
Cymraeg
Diolch
Dysgu
To live
Welsh (language)
Thanks
To learn (+ to teach)
Byw
To live
Cymraeg
Welsh (language)
19 terms
Uned 1
da iawn
di-waith
dŵad
efo
very good/well
unemployed
to come
with
da iawn
very good/well
di-waith
unemployed
18 terms
#1 - Geirfa
gwlad
tre
gweithio
slawer dydd
country
town
to work
for ages
gwlad
country
tre
town
14 terms
Wlpan Geirfa Uned Ragarweiniol C
Chwarae
Dosbarth
Dydd
Ddoe
To play
Class
Day
Yesterday
Chwarae
To play
Dosbarth
Class
9 terms
#28 - Geirfa
dweud wrth
taith
y daith
i ffwrdd
to tell to
a journey
the journey
away
dweud wrth
to tell to
taith
a journey
22 terms
#3 - Geirfa
ma's
adre
gartre
mynd
out
home(ward)
(at) home
to go
ma's
out
adre
home(ward)
20 terms
Wlpan Geirfa Uned Ragarweiniol Ch
Araf
Bendigedig
Bore da
Braf
Slow
Wonderful
Good morning
Fine
Araf
Slow
Bendigedig
Wonderful
10 terms
Wlpan Rh A
Helo, s'mae?
Sut dach chi heddiw?
Sut dach chi heno?
Iawn diolch
Hello, hi?
How are you today?
How are you tonight?
Fine /o.k thanks
Helo, s'mae?
Hello, hi?
Sut dach chi heddiw?
How are you today?
18 terms
#19 - Geirfa
ers
wythnos
dwys
cariad
since
week
intensive
love
ers
since
wythnos
week
31 terms
Cymraeg i ddechreuwyr / Welsh for beginners - Gogledd Cymru / North Wales
Helo
Hwyl
Bore da
P'nawn da
Hello
Goodbye
Good morning
Good afternoon
Helo
Hello
Hwyl
Goodbye
20 terms
Wlpan Geirfa Uned Ragarweiniol B
a/ac
Bach
Be'
Bisgeden
And
Small, little
What
Biscuit
a/ac
And
Bach
Small, little
21 terms
#4 - Geirfa
mynd
gweld
neithiwr
ci
to go
to see
last night
dog
mynd
to go
gweld
to see
11 terms
Uned 5
amser
anifeiliaid
brawd
cath
time
animals
brother
cat
amser
time
anifeiliaid
animals
8 terms
Uned 8
bobl bach!
cyfeiriad
lliw
mam
goodness me!
address
colour
mother
bobl bach!
goodness me!
cyfeiriad
address
12 terms
#20 - Geirfa
teithio
cerdded
cyfarfod
gwers
to travel
to walk
meeting
lesson
teithio
to travel
cerdded
to walk
1 of 5