How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "welsh cymraeg"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "welsh cymraeg"

200 terms
MrGWallCymraeg - Enwau Cymraeg / Welsh Nouns
age
air
anger
animal
oed
awyr
dicter
anifail
age
oed
air
awyr
195 terms
MrGWallCymraeg - Ansoddeiriau Cymraeg / Welsh Adjectives
bad
bald
big
black
drwg
moel
mawr
du
bad
drwg
bald
moel
328 terms
MrGWallCymraeg - Berfau Cymraeg / Welsh Verbs
to accept/receive
to achieve
to act
to adapt
derbyn
cyflawni
actio
addasu
to accept/receive
derbyn
to achieve
cyflawni
15 terms
Welsh Popeth Cymraeg 4
balch
brys (m)
effro
rhyddid (m)
proud
haste
awake
freedom, liberty
balch
proud
brys (m)
haste
17 terms
Welsh Popeth Cymraeg 2
gwydryn (m)
gwydred (f)
swnllyd
dod â
glass with stem
glass, drinking
noisy
to bring
gwydryn (m)
glass with stem
gwydred (f)
glass, drinking
30 terms
Welsh Popeth Cymraeg 1
black
turquoise
green
colour
du
gwyrddlas
gwyrdd
lliw (m)
black
du
turquoise
gwyrddlas
20 terms
Set 1 Welsh - Cymraeg
adeg
dylanwad
cladd
llinell
era
influence
grave
line
adeg
era
dylanwad
influence
23 terms
Welsh Popeth Cymraeg 3
gorllewin (m)
gwaelod (m)
yn bell o
yn ymyl
west
bottom
far from
next to
gorllewin (m)
west
gwaelod (m)
bottom
17 terms
Welsh Popeth Cymraeg 5
bron
i fyny
melys
chwant bwyd (m)
almost
up (North Wales)
sweet
hunger
bron
almost
i fyny
up (North Wales)
63 terms
Ansoddeiriau Cymraeg/ Welsh Adjectives
agos
anghyfforddus
anghywir
anhygoel
close
uncomfortable
wrong
amazing
agos
close
anghyfforddus
uncomfortable
36 terms
Welsh/Cymraeg - exam practise
awyr agored
gweithgareddau
helpi plant ar wyliau
canwio
open air
activities
helping children on holiday
canoeing
awyr agored
open air
gweithgareddau
activities
89 terms
Berfau Cymraeg/Welsh Verbs
adolygu
angen
anghofio
bwyta
To revise
To need
To forget
To eat
adolygu
To revise
angen
To need
30 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 02
Ble?
mewn
esgusodwch fi
gyda
Where?
in a
excuse me
with
Ble?
Where?
mewn
in a
22 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 08
echdoe
wedyn
neu (t.m.)
gêm (b)
the day before yesterday
afterwards
or
game
echdoe
the day before yesterday
wedyn
afterwards
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 01
gerllaw
gyda llaw
o bryd i'w gilydd
Llydaw
yn ymyl
by the way
o dro i dro
Brittany
gerllaw
yn ymyl
gyda llaw
by the way
34 terms
Cymraeg - Welsh - Berf - Bod - Presennol
dw i
wyt ti
mae e
mae hi
I am
you are (familiar)
he is
she is
dw i
I am
wyt ti
you are (familiar)
14 terms
Cymraeg - Welsh - Months
January
February
March
April
Ionawr
Chwefror
Mawrth
Ebrill
January
Ionawr
February
Chwefror
26 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 01
Pwy?
Sut?
Beth?
diolch
Who?
How?
What?
thanks
Pwy?
Who?
Sut?
How?
93 terms
MrGWallCymraeg - Ansoddeiriau Cymraeg / Welsh Adjectives
bad
big
black
blue
drwg
mawr
du
glas
bad
drwg
big
mawr
72 terms
Ansoddeiriau Cymraeg/ Welsh Adjectives - Cowbridge
agos
anghyfforddus
anghywir
anhygoel
close
uncomfortable
wrong
amazing
agos
close
anghyfforddus
uncomfortable
141 terms
MrGWallCymraeg - Ansoddeiriau Cymraeg / Welsh Adjectives
bald
big
black
blue
moel
mawr
du
glas
bald
moel
big
mawr
15 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
ieuenctid (g)
wing
pan
production
youth (dim person)
asgell (b)
wing
padell (b)
pan
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 09
rhyfaint
genedigaeth (g)
neidr (b)
catalydd (g)
a certain amount
birth
snake
catalyst
rhyfaint
a certain amount
genedigaeth (g)
birth
21 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 13
arfer(ion) (b)
awel(on) (b)
blawd (g)
bwydlen(ni) (b)
custom (habit)
gwynt bach
flour
menu (dych chi'n dewis o hon mewn ty bwyta)
arfer(ion) (b)
custom (habit)
awel(on) (b)
gwynt bach
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
yn fuan
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
cyn hir
wing
pan
production
yn fuan
cyn hir
asgell (b)
wing
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 11
bydwraig (b)
carthffosiaeth (b)
dadl (b)
tomen (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
sewage
debate (argument)
tip (pile)
bydwraig (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
carthffosiaeth (b)
sewage
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15
pob hyn a hyn
tridiau
anfantais (b)
creadur(iaid) (g)
every now and then
tri diwrnod
disadvantage
creature (g)
pob hyn a hyn
every now and then
tridiau
tri diwrnod
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 10
tybed
bro (b)
cystadleuaeth (b)
hoelen (b)
I wonder
ardal
competition
nail
tybed
I wonder
bro (b)
ardal
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
44 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 1 (Gogledd Cymru)
aelod
ar wahan i
cymdeithas
dilyn
member
apart from
society
to follow
aelod
member
ar wahan i
apart from
48 terms
Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 10 (Gogledd Cymru)
anghydfod
derbyn
cynnig
brwydro
dispute
to accept
offer
to battle
anghydfod
dispute
derbyn
to accept
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 4
Ble wyt ti'n mynd?
cael pryd o fwyd
cael
Caerdydd
Where are you going?
have a meal
to have/to get
Cardiff
Ble wyt ti'n mynd?
Where are you going?
cael pryd o fwyd
have a meal
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 15
ar bwys Castell-nedd
ar y ffordd i Bontardawe
Beth yw enw'r lle?
Ble dych chi'n byw?
near Neath
on the way to Pontardawe
What's the name of the place?
Where do you live? (formal)
ar bwys Castell-nedd
near Neath
ar y ffordd i Bontardawe
on the way to Pontardawe
46 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 5
Wyt ti'n lico nofio?
Dych chi'n lico canu?
Dw i'n lico Pobol y Cwm
Dw i'n lico garddio'n fawr
Do you like swimming? (informal/singular)
Do you like singing? (formal/plural)
I like Pobol y Cwm
I like gardening a lot
Wyt ti'n lico nofio?
Do you like swimming? (informal/singular)
Dych chi'n lico canu?
Do you like singing? (formal/plural)
44 terms
Cymraeg - Welsh -Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 8
am
amserlen
awr
awyren
at (time)
timetable
hour
aeroplane
am
at (time)
amserlen
timetable
32 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 1
a chi?
a ti?
bore da
chwech
and you? (formal/plural)
and you? (infrormal/singular)
good morning
six
a chi?
and you? (formal/plural)
a ti?
and you? (infrormal/singular)
29 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 2
ar fferm
Beth dych chi'n 'neud?
Beth yw'ch enw chi?
Ble dych chi'n byw?
on a farm
What do you do?
What's your name?
Where do you live?
ar fferm
on a farm
Beth dych chi'n 'neud?
What do you do?
34 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 3
Aberhonddu
athrawes
athro
Beth yw ei enw e?
Brecon
teacher (f)
teacher (m)
What is his name?
Aberhonddu
Brecon
athrawes
teacher (f)
53 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 4 (Gogledd Cymru)
arian parod
arwyddo
cwyno
cyf
cash
to sign
to complain
ltd
arian parod
cash
arwyddo
to sign
34 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 7
braf
bwrw
bwrw cesair
bwrw eira
fine
to cast/hit/strike
to hail
to snow
braf
fine
bwrw
to cast/hit/strike
45 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 9
aros
Beth am ddydd Mawrth?
brechdan
brecwast
to wait/stay
What about Tuesday?
sandwich
breakfast
aros
to wait/stay
Beth am ddydd Mawrth?
What about Tuesday?
38 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 14
Mae e'n dal
Mae hi'n fyr
Ydy e'n dew?
Ydy hi'n denau?
He is tall
She is short
Is he fat?
Is she thin?
Mae e'n dal
He is tall
Mae hi'n fyr
She is short
129 terms
@MrGWallCymraeg Rhyw 100 Gair Cymraeg Mwyaf Cyffredin / Around 100 Most Common Welsh Words
in
in
in
to; me
yn
ym
yng
i
in
yn
in
ym
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 11
allwedd
allweddi
anifail
anifeiliaid
key
keys
animal
animals
allwedd
key
allweddi
keys
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 26
ar y beic
ar y bws
ar y trên
bagiau
on the bike
on the bus
on the train
bags/luggage
ar y beic
on the bike
ar y bws
on the bus
31 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 23
Aethon nhw i weld ffrindiau
Aethon ni i'r Aifft
Arhoson ni mewn gwesty
Beth wnaeth y plant?
They went to see friends
We went to Egypt
We stayed in a hotel.
What did the children do?
Aethon nhw i weld ffrindiau
They went to see friends
Aethon ni i'r Aifft
We went to Egypt
35 terms
Cymraeg - Welsh -Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 16
Beth yw enw dy gi di?
Ble mae dy ffôn di?
Ble mae e'n byw?
Cefin yw enw fy nghi i
What is your dog's name?
Where's your phone?
Where does he live?
Cefin is my dog's name
Beth yw enw dy gi di?
What is your dog's name?
Ble mae dy ffôn di?
Where's your phone?
43 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 10
annwyl
benywaidd
Beth yw oedran y ferch?
Beth yw oedran y mab?
dear/cute
feminine
What is your daughter's age?
What is your son's age?
annwyl
dear/cute
benywaidd
feminine
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 19
Ar y ford mae e
Ble ar y ford?
Ble mae'r bag?
credu
On the table it is
Where on the table?
Where's the bag?
to think/believe
Ar y ford mae e
On the table it is
Ble ar y ford?
Where on the table?
1 of 10