Study sets matching "welsh cymraeg"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "welsh cymraeg"

Cymraeg (Welsh)
Gan
Cymru
Cymraeg
Tan
Song
Wales
Welsh
Fire
Gan
Song
Cymru
Wales
200 terms
MrGWallCymraeg - Enwau Cymraeg / Welsh Nouns
age
air
anger
animal
oed
awyr
dicter
anifail
age
oed
air
awyr
15 terms
Welsh Popeth Cymraeg 4
balch
brys (m)
effro
rhyddid (m)
proud
haste
awake
freedom, liberty
balch
proud
brys (m)
haste
17 terms
Welsh Popeth Cymraeg 2
gwydryn (m)
gwydred (f)
swnllyd
dod â
glass with stem
glass, drinking
noisy
to bring
gwydryn (m)
glass with stem
gwydred (f)
glass, drinking
30 terms
Welsh Popeth Cymraeg 1
black
turquoise
green
colour
du
gwyrddlas
gwyrdd
lliw (m)
black
du
turquoise
gwyrddlas
20 terms
Set 1 Welsh - Cymraeg
adeg
dylanwad
cladd
llinell
era
influence
grave
line
adeg
era
dylanwad
influence
23 terms
Welsh Popeth Cymraeg 3
gorllewin (m)
gwaelod (m)
yn bell o
yn ymyl
west
bottom
far from
next to
gorllewin (m)
west
gwaelod (m)
bottom
17 terms
Welsh Popeth Cymraeg 5
bron
i fyny
melys
chwant bwyd (m)
almost
up (North Wales)
sweet
hunger
bron
almost
i fyny
up (North Wales)
63 terms
Ansoddeiriau Cymraeg/ Welsh Adjectives
agos
anghyfforddus
anghywir
anhygoel
close
uncomfortable
wrong
amazing
agos
close
anghyfforddus
uncomfortable
36 terms
Welsh/Cymraeg - exam practise
awyr agored
gweithgareddau
helpi plant ar wyliau
canwio
open air
activities
helping children on holiday
canoeing
awyr agored
open air
gweithgareddau
activities
89 terms
Berfau Cymraeg/Welsh Verbs
adolygu
angen
anghofio
bwyta
To revise
To need
To forget
To eat
adolygu
To revise
angen
To need
22 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 08
echdoe
wedyn
neu (t.m.)
gêm (b)
the day before yesterday
afterwards
or
game
echdoe
the day before yesterday
wedyn
afterwards
30 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 02
Ble?
mewn
esgusodwch fi
gyda
Where?
in a
excuse me
with
Ble?
Where?
mewn
in a
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 01
gerllaw
gyda llaw
o bryd i'w gilydd
Llydaw
yn ymyl
by the way
o dro i dro
Brittany
gerllaw
yn ymyl
gyda llaw
by the way
Enwau Cymraeg/ Welsh Nouns
afon
amser
afantais
afanteision
River
Time
disadvantage
disadvantages
afon
River
amser
Time
26 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 01
Pwy?
Sut?
Beth?
diolch
Who?
How?
What?
thanks
Pwy?
Who?
Sut?
How?
14 terms
Cymraeg - Welsh - Months
January
February
March
April
Ionawr
Chwefror
Mawrth
Ebrill
January
Ionawr
February
Chwefror
34 terms
Cymraeg - Welsh - Berf - Bod - Presennol
dw i
wyt ti
mae e
mae hi
I am
you are (familiar)
he is
she is
dw i
I am
wyt ti
you are (familiar)
MrGWallCymraeg - Ansoddeiriau Cymraeg / Welsh Adjectives
bad
big
black
blue
drwg
mawr
du
glas
bad
drwg
big
mawr
72 terms
Ansoddeiriau Cymraeg/ Welsh Adjectives - Cowbridge
agos
anghyfforddus
anghywir
anhygoel
close
uncomfortable
wrong
amazing
agos
close
anghyfforddus
uncomfortable
MrGWallCymraeg - Ansoddeiriau Cymraeg / Welsh Adjectives
bald
big
black
blue
moel
mawr
du
glas
bald
moel
big
mawr
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
15 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
ieuenctid (g)
wing
pan
production
youth (dim person)
asgell (b)
wing
padell (b)
pan
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 09
rhyfaint
genedigaeth (g)
neidr (b)
catalydd (g)
a certain amount
birth
snake
catalyst
rhyfaint
a certain amount
genedigaeth (g)
birth
21 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 13
arfer(ion) (b)
awel(on) (b)
blawd (g)
bwydlen(ni) (b)
custom (habit)
gwynt bach
flour
menu (dych chi'n dewis o hon mewn ty bwyta)
arfer(ion) (b)
custom (habit)
awel(on) (b)
gwynt bach
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
yn fuan
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
cyn hir
wing
pan
production
yn fuan
cyn hir
asgell (b)
wing
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 10
tybed
bro (b)
cystadleuaeth (b)
hoelen (b)
I wonder
ardal
competition
nail
tybed
I wonder
bro (b)
ardal
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15
pob hyn a hyn
tridiau
anfantais (b)
creadur(iaid) (g)
every now and then
tri diwrnod
disadvantage
creature (g)
pob hyn a hyn
every now and then
tridiau
tri diwrnod
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 11
bydwraig (b)
carthffosiaeth (b)
dadl (b)
tomen (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
sewage
debate (argument)
tip (pile)
bydwraig (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
carthffosiaeth (b)
sewage
44 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 1 (Gogledd Cymru)
aelod
ar wahan i
cymdeithas
dilyn
member
apart from
society
to follow
aelod
member
ar wahan i
apart from
48 terms
Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 10 (Gogledd Cymru)
anghydfod
derbyn
cynnig
brwydro
dispute
to accept
offer
to battle
anghydfod
dispute
derbyn
to accept
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 4
Ble wyt ti'n mynd?
cael pryd o fwyd
cael
Caerdydd
Where are you going?
have a meal
to have/to get
Cardiff
Ble wyt ti'n mynd?
Where are you going?
cael pryd o fwyd
have a meal
46 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 5
Wyt ti'n lico nofio?
Dych chi'n lico canu?
Dw i'n lico Pobol y Cwm
Dw i'n lico garddio'n fawr
Do you like swimming? (informal/singular)
Do you like singing? (formal/plural)
I like Pobol y Cwm
I like gardening a lot
Wyt ti'n lico nofio?
Do you like swimming? (informal/singular)
Dych chi'n lico canu?
Do you like singing? (formal/plural)
32 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 1
a chi?
a ti?
bore da
chwech
and you? (formal/plural)
and you? (infrormal/singular)
good morning
six
a chi?
and you? (formal/plural)
a ti?
and you? (infrormal/singular)
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 15
ar bwys Castell-nedd
ar y ffordd i Bontardawe
Beth yw enw'r lle?
Ble dych chi'n byw?
near Neath
on the way to Pontardawe
What's the name of the place?
Where do you live? (formal)
ar bwys Castell-nedd
near Neath
ar y ffordd i Bontardawe
on the way to Pontardawe
34 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 7
braf
bwrw
bwrw cesair
bwrw eira
fine
to cast/hit/strike
to hail
to snow
braf
fine
bwrw
to cast/hit/strike
29 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 2
ar fferm
Beth dych chi'n 'neud?
Beth yw'ch enw chi?
Ble dych chi'n byw?
on a farm
What do you do?
What's your name?
Where do you live?
ar fferm
on a farm
Beth dych chi'n 'neud?
What do you do?
53 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 4 (Gogledd Cymru)
arian parod
arwyddo
cwyno
cyf
cash
to sign
to complain
ltd
arian parod
cash
arwyddo
to sign
44 terms
Cymraeg - Welsh -Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 8
am
amserlen
awr
awyren
at (time)
timetable
hour
aeroplane
am
at (time)
amserlen
timetable
38 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 14
Mae e'n dal
Mae hi'n fyr
Ydy e'n dew?
Ydy hi'n denau?
He is tall
She is short
Is he fat?
Is she thin?
Mae e'n dal
He is tall
Mae hi'n fyr
She is short
45 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 9
aros
Beth am ddydd Mawrth?
brechdan
brecwast
to wait/stay
What about Tuesday?
sandwich
breakfast
aros
to wait/stay
Beth am ddydd Mawrth?
What about Tuesday?
35 terms
Cymraeg - Welsh -Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 16
Beth yw enw dy gi di?
Ble mae dy ffôn di?
Ble mae e'n byw?
Cefin yw enw fy nghi i
What is your dog's name?
Where's your phone?
Where does he live?
Cefin is my dog's name
Beth yw enw dy gi di?
What is your dog's name?
Ble mae dy ffôn di?
Where's your phone?
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 17
bant
barod?
Ble dych chi wedi bod?
cuddio
off/away
ready?
Where have you been? (formal/plural)
to hide
bant
off/away
barod?
ready?
34 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 3
Aberhonddu
athrawes
athro
Beth yw ei enw e?
Brecon
teacher (f)
teacher (m)
What is his name?
Aberhonddu
Brecon
athrawes
teacher (f)
43 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 10
annwyl
benywaidd
Beth yw oedran y ferch?
Beth yw oedran y mab?
dear/cute
feminine
What is your daughter's age?
What is your son's age?
annwyl
dear/cute
benywaidd
feminine
36 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 22
Aeth Bryn yn ôl i'r fflat
Beth wnaeth Bryn neithiwr?
Beth wnaeth e wedyn?
Brynodd hi rywbeth?
Bryn went back to the flat
What did Bryn do last night?
What did he do then?
Did she buy something/anything?
Aeth Bryn yn ôl i'r fflat
Bryn went back to the flat
Beth wnaeth Bryn neithiwr?
What did Bryn do last night?
42 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 13
bachgen
bechgyn
brawd
carafan
boy
boys
brother
caravan
bachgen
boy
bechgyn
boys
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 19
Ar y ford mae e
Ble ar y ford?
Ble mae'r bag?
credu
On the table it is
Where on the table?
Where's the bag?
to think/believe
Ar y ford mae e
On the table it is
Ble ar y ford?
Where on the table?
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad dwys y De-orllewin - uned 6
adeiladwr
Albert dych chi?
Caerfyrddin
cant
builder
Are you Albert? (formal/emphatic)
Carmarthen
100
adeiladwr
builder
Albert dych chi?
Are you Albert? (formal/emphatic)
1 of 10