How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "welsh cymraeg"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "welsh cymraeg"

37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 19
Ar y ford mae e
Ble ar y ford?
Ble mae'r bag?
credu
On the table it is
Where on the table?
Where's the bag?
to think/believe
Ar y ford mae e
On the table it is
Ble ar y ford?
Where on the table?
42 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 13
bachgen
bechgyn
brawd
carafan
boy
boys
brother
caravan
bachgen
boy
bechgyn
boys
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad dwys y De-orllewin - uned 6
adeiladwr
Albert dych chi?
Caerfyrddin
cant
builder
Are you Albert? (formal/emphatic)
Carmarthen
100
adeiladwr
builder
Albert dych chi?
Are you Albert? (formal/emphatic)
36 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 22
Aeth Bryn yn ôl i'r fflat
Beth wnaeth Bryn neithiwr?
Beth wnaeth e wedyn?
Brynodd hi rywbeth?
Bryn went back to the flat
What did Bryn do last night?
What did he do then?
Did she buy something/anything?
Aeth Bryn yn ôl i'r fflat
Bryn went back to the flat
Beth wnaeth Bryn neithiwr?
What did Bryn do last night?
38 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 25
Beth gaeth Ffred a Sandra?
Beth gaeth Ffred i ginio?
Beth gaethoch chi?
Beth gest ti i frecwast?
What did Ffred and Sandra have?
What did Ffred have for dinner?
What did you have? (plural)
What did you have for breakfast? (singular)
Beth gaeth Ffred a Sandra?
What did Ffred and Sandra have?
Beth gaeth Ffred i ginio?
What did Ffred have for dinner?
33 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 21
Beth ddigwyddodd?
Beth welaist ti?
Beth wnest ti ddoe?
Beth wnest ti wedyn?
What happened?
What did you see?
What did you do yesterday?
What did you do then/afterwards?
Beth ddigwyddodd?
What happened?
Beth welaist ti?
What did you see?
32 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 20
Es i i'r dre
Es i i'r gwaith
Es i ddim i unman
Aeth e i Gaerfyrddin
I went to town
I went to work
I didn't go anywhere
He went to Carmarthen
Es i i'r dre
I went to town
Es i i'r gwaith
I went to work
103 terms
Cymraeg: Useful Welsh Sentence Starters & Phrases
Dw i'n hoffi...
Dw i ddim un hoffi...
Dw i'n mwynhau...
Dw i ddim un mwynhau...
I like...
I don't like...
I enjoy...
I do not enjoy...
Dw i'n hoffi...
I like...
Dw i ddim un hoffi...
I don't like...
11 terms
Cymraeg yn y gweithle - Welsh in the workplace
Wyt ti eisiau...?
Dim o gwbl
Wrth gwrs
Te neu goffi?
Do you want...?
Not at all
Of course
Tea or coffee?
Wyt ti eisiau...?
Do you want...?
Dim o gwbl
Not at all
31 terms
Cymraeg - Welsh - Sylfaen Dwys Uned 13
ardal
argraffydd
cymwynas
cynnig
area
printer
favour
to offer
ardal
area
argraffydd
printer
22 terms
Enwau Lleoedd Cymraeg / Welsh place names
aber
bryn
capel
caer
river mouth
hill
chapel
fort
aber
river mouth
bryn
hill
27 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14 (Gogledd Cymru)
cydweithio
cyfweliad
cymwysterau
cynnig
to co-operate, to work together
interview
qualifications
to apply
cydweithio
to co-operate, to work together
cyfweliad
interview
40 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 19 (Gogledd Cymru)
amrywiol
camarweiniol
cywiro
drysu
various
misleading
to correct
to confuse
amrywiol
various
camarweiniol
misleading
35 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 20 (Gogledd Cymru)
addas
hongian
hunllef
mellten
appropriate
to hang
nightmare
lightning
addas
appropriate
hongian
to hang
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 35
Bydd rhaid i fi 'neud
Bydd rhaid i ti alw heibio 'to
canolbwyntio
cyngor
I'll have to (do)
You'll have to call by/drop in again (ti)
to concentrate
advice / council
Bydd rhaid i fi 'neud
I'll have to (do)
Bydd rhaid i ti alw heibio 'to
You'll have to call by/drop in again (ti)
28 terms
Cymraeg -Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 31
ar ôl bod yn y dre
ar ôl cyrraedd
ar ôl i fi fod yn y dre
ar ôl i ni fynd
after being in town
after arriving
after I've been/went to town
after we go/went
ar ôl bod yn y dre
after being in town
ar ôl cyrraedd
after arriving
34 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 17 (Gogledd Cymru)
arferion
cip
derbynneb
gynnau
habits
glance
receipt
just now
arferion
habits
cip
glance
40 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 18 (Gogledd Cymru)
cael hwyl arni
crempog
diwydiant
dymuno
to do well, to be successful
pancake
industry
to wish
cael hwyl arni
to do well, to be successful
crempog
pancake
64 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15 (Gogledd Cymru)
aballu
anafu
brathu
budr
and the like
to injure
to bite
dirty
aballu
and the like
anafu
to injure
45 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 16 (Gogledd Cymru)
achlysur
agwedd
blêr
brysio
occasion
attitude
untidy
to hurry
achlysur
occasion
agwedd
attitude
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 27
Ga' i botel o ddŵr
Beth dych chi'n moyn i fwyta?
Beth wyt ti'n moyn i yfed?
can punt
I'll have a bottle of water
What do you want to eat?(form./plur.)
What do you want to drink?(inf./sing.)
100 pounds
Ga' i botel o ddŵr
I'll have a bottle of water
Beth dych chi'n moyn i fwyta?
What do you want to eat?(form./plur.)
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 34
Beth o'ch chi'n arfer 'neud?
Ble o'ch chi'n byw 'te?
bob nos
cadw
What did you used to do? (chi)
Where did you live then? (chi)
every night
to keep
Beth o'ch chi'n arfer 'neud?
What did you used to do? (chi)
Ble o'ch chi'n byw 'te?
Where did you live then? (chi)
42 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 53
agor
anghyfeillgar
brwnt
Bues i yng Nghaeredin
to open
unfriendly
dirty
I was in/I have been to Edinburgh
agor
to open
anghyfeillgar
unfriendly
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad dwys y De-orllewin - uned 29
afal
Beth oedd lliw ei char hi?
Beth yw enw ei fam e?
Beth yw enw ei gi e?
apple
What was the colour of her car?
What is his mother's name?
What's his dog's name?
afal
apple
Beth oedd lliw ei char hi?
What was the colour of her car?
27 terms
Enwau Lleoedd Cymraeg (Welsh place names)
aber
bryn
capel
castell
river mouth
hill
chapel
castle
aber
river mouth
bryn
hill
31 terms
Cymraeg i ddechreuwyr / Welsh for beginners - Gogledd Cymru / North Wales
Helo
Hwyl
Bore da
P'nawn da
Hello
Goodbye
Good morning
Good afternoon
Helo
Hello
Hwyl
Goodbye
30 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 52
Alli di agor hwn i fi?
Alli di'i ddiffodd e?
Alli di fynd â hwn?
Alli di'i gywiro fe?
Can you open this for me? (ti)
Can you turn it off? (ti)
Can you take this? (ti)
Can you repair it? (ti)
Alli di agor hwn i fi?
Can you open this for me? (ti)
Alli di'i ddiffodd e?
Can you turn it off? (ti)
29 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 32
'Na beth yw enw ein ci ni
'Na chi enw rhyfedd
amdano fe
asgwrn
That's what our dog's name is
That's a strange name
about it
bone
'Na beth yw enw ein ci ni
That's what our dog's name is
'Na chi enw rhyfedd
That's a strange name
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 55
becso am
Beth am Sandra?
Beth am y plant?
Beth amdana i?
to worry about
What about Sandra?
What about the children?
What about me?
becso am
to worry about
Beth am Sandra?
What about Sandra?
55 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 51
ar y deunawfed o fis Chwefror
Dydd Ffŵl Ebrill
Dydd Gŵyl Dewi
dyddiad
on the 18th of February
April Fools Day
Saint David's Day
date
ar y deunawfed o fis Chwefror
on the 18th of February
Dydd Ffŵl Ebrill
April Fools Day
40 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 28
benthyg
byth
Caiff 'sbo
Cân
to borrow
ever/never
Yes (he may) I suppose
Yes (they may)
benthyg
to borrow
byth
ever/never
46 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 39
ac mae e o'ch blaen chi
ail
ar hyd
calon
and it's in front of you (chi)
second
along
heart
ac mae e o'ch blaen chi
and it's in front of you (chi)
ail
second
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 33
Ble o't ti'n byw?
byd bach
cyn symud 'ma
D)o'n i ddim yn byw 'na
Where did you live/were you living? (ti)
small world
before moving
I didn't live/wasn't living there
Ble o't ti'n byw?
Where did you live/were you living? (ti)
byd bach
small world
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 56
Does dim syniad 'da fi
caled
crwn
dyfalu
I haven't got any idea
hard
round
to guess
Does dim syniad 'da fi
I haven't got any idea
caled
hard
39 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 38
Anghofia am y peth
Anghofiwch am y peth
Barod?
Bwyt dy fwyd
Forget about it (ti)
Forget about it (chi)
Ready?
Eat your food (ti)
Anghofia am y peth
Forget about it (ti)
Anghofiwch am y peth
Forget about it (chi)
48 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 43
anafu
Beth sy'n bod arni hi?
Beth sy'n bod arno fe?
Beth sy'n bod?
to injure/hurt
What's wrong with her?
What's the matter with him?
What's the matter?
anafu
to injure/hurt
Beth sy'n bod arni hi?
What's wrong with her?
33 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 44
Bues i'n siarad â rhywun
caled
Chi sy'n hala'r arian
Cwrddais i â rhywun
I was talking to someone...
hard
(It's) you who spends the money
I met someone...
Bues i'n siarad â rhywun
I was talking to someone...
caled
hard
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 37
amyneddgar
bron â
Bydd yn dawel
Bydd yn ofalus
patient
almost/nearly
Be quiet (ti)
Be careful (ti)
amyneddgar
patient
bron â
almost/nearly
42 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 50
aros
blwyddyn
blynedd
diwrnod
to stay/to wait
a year/one year
years (with numbers)
days (with numbers)
aros
to stay/to wait
blwyddyn
a year/one year
31 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 45
A' i i nôl hi
Alla i adael neges iddo fe?
Alla i gael gair â Siân?
Alla i gymryd neges?
I'll go and get her
Can I leave him a message?
Can I have a word with Siân?
Can I take a message?
A' i i nôl hi
I'll go and get her
Alla i adael neges iddo fe?
Can I leave him a message?
30 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 57
anfon at
Beth sy'n bod?
Cofia fi at y teulu
Cofia fi ato fe hefyd
send to (standard)
What's the matter?
Remember me to the family (ti)
Remember me to him as well (ti)
anfon at
send to (standard)
Beth sy'n bod?
What's the matter?
30 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 40
am awr a hanner
am
bore 'fory
Bydd hi'n dechrau am ddau
for an hour and a half
at (time)
tomorrow morning
It will be starting at two
am awr a hanner
for an hour and a half
am
at (time)
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 46
amdanyn nhw
benywaidd
cadair
chwilio am
for/about them
feminine
chair
to look for
amdanyn nhw
for/about them
benywaidd
feminine
31 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 47
afiechyd
annwyd
ar
Beth sy'n bod ar Sandra?
illness
(a) cold
on
What's wrong with Sandra?
afiechyd
illness
annwyd
(a) cold
24 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 58
a dweud y gwir
aml
bob dydd
bob hyn a hyn
to tell (you) the truth
often
every day
every now and then
a dweud y gwir
to tell (you) the truth
aml
often
25 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 59
Beth oedd dy enw di 'to?
caru
Dw i'n dy garu di
Dw i'n dy gofio di
What was your name again?
to love
I love you (ti)
I remember you (ti)
Beth oedd dy enw di 'to?
What was your name again?
caru
to love
30 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 49
Bydd pump ohonon ni
Bydd saith, cofia
dau ohonyn nhw
digon
There will be five of us
There will be seven, mind/remember
two of them
enough
Bydd pump ohonon ni
There will be five of us
Bydd saith, cofia
There will be seven, mind/remember
38 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 41
ar wyliau
Ble byddan nhw'n mynd?
Ble byddwch chi'n aros?
Ble byddwch chi'n mynd eleni?
on holidays
Where will they be going?
Where will you be staying? (chi)
Where will you be going? (chi)
ar wyliau
on holidays
Ble byddan nhw'n mynd?
Where will they be going?
28 terms
@MrGWallCymraeg ac @StMartins_Welsh - Questions Galore!
What do you like about
What don't you like about
When do you
With whom do you
Beth wyt ti'n hoffi am
Beth dwyt ti ddim yn hoffi am
Pryd wyt ti'n
Gyda pwy wyt ti'n
What do you like about
Beth wyt ti'n hoffi am
What don't you like about
Beth dwyt ti ddim yn hoffi am
32 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 1
a ti?
bore da
chwech
da bo
and you? (infrormal/singular)
good morning
six
goodbye
a ti?
and you? (infrormal/singular)
bore da
good morning
2 of 10