How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "welsh geirfa 12"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "welsh geirfa 12"

15 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
ieuenctid (g)
wing
pan
production
youth (dim person)
asgell (b)
wing
padell (b)
pan
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
yn fuan
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
cyn hir
wing
pan
production
yn fuan
cyn hir
asgell (b)
wing
22 terms
Welsh- Geirfa (Vocabulary)
Shop
Bread
With
Key (south)
Siop
Bara
Gyda
Allwedd
Shop
Siop
Bread
Bara
57 terms
Welsh Geirfa Chapter 4
Dyddiau 'ma
Glywest ti fod ... ?
Wedi priodi
Yn ddiweddar
These days
Did you hear that ... ?
Got married
Recently
Dyddiau 'ma
These days
Glywest ti fod ... ?
Did you hear that ... ?
22 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 08
echdoe
wedyn
neu (t.m.)
gêm (b)
the day before yesterday
afterwards
or
game
echdoe
the day before yesterday
wedyn
afterwards
30 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 02
Ble?
mewn
esgusodwch fi
gyda
Where?
in a
excuse me
with
Ble?
Where?
mewn
in a
26 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 01
Pwy?
Sut?
Beth?
diolch
Who?
How?
What?
thanks
Pwy?
Who?
Sut?
How?
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 01
gerllaw
gyda llaw
o bryd i'w gilydd
Llydaw
yn ymyl
by the way
o dro i dro
Brittany
gerllaw
yn ymyl
gyda llaw
by the way
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 09
rhyfaint
genedigaeth (g)
neidr (b)
catalydd (g)
a certain amount
birth
snake
catalyst
rhyfaint
a certain amount
genedigaeth (g)
birth
21 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 13
arfer(ion) (b)
awel(on) (b)
blawd (g)
bwydlen(ni) (b)
custom (habit)
gwynt bach
flour
menu (dych chi'n dewis o hon mewn ty bwyta)
arfer(ion) (b)
custom (habit)
awel(on) (b)
gwynt bach
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 11
bydwraig (b)
carthffosiaeth (b)
dadl (b)
tomen (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
sewage
debate (argument)
tip (pile)
bydwraig (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
carthffosiaeth (b)
sewage
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15
pob hyn a hyn
tridiau
anfantais (b)
creadur(iaid) (g)
every now and then
tri diwrnod
disadvantage
creature (g)
pob hyn a hyn
every now and then
tridiau
tri diwrnod
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 10
tybed
bro (b)
cystadleuaeth (b)
hoelen (b)
I wonder
ardal
competition
nail
tybed
I wonder
bro (b)
ardal
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
21 terms
#12 - Geirfa
clust
braich
troed
dant
ear
arm
foot
tooth
clust
ear
braich
arm
20 terms
Geirfa 12
pauvre
avenir
gagner
une croisière
tlawd
dyfodol
ennill
cruise
pauvre
tlawd
avenir
dyfodol
53 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 4 (Gogledd Cymru)
arian parod
arwyddo
cwyno
cyf
cash
to sign
to complain
ltd
arian parod
cash
arwyddo
to sign
41 terms
Welsh unit 1 year 9 - geirfa
Siop
Siop fara
Siop groser
Siop ddillad
Shop
Bakery
Grocery
Clothes shop
Siop
Shop
Siop fara
Bakery
48 terms
Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 10 (Gogledd Cymru)
anghydfod
derbyn
cynnig
brwydro
dispute
to accept
offer
to battle
anghydfod
dispute
derbyn
to accept
44 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 1 (Gogledd Cymru)
aelod
ar wahan i
cymdeithas
dilyn
member
apart from
society
to follow
aelod
member
ar wahan i
apart from
10 terms
my words in welsh dau deg dau Geirfa.
blodyn
cap
cloc
grwp
flower
Cap
clock
group
blodyn
flower
cap
Cap
28 terms
Geirfa Barddoniaeth Bl 12
barddoniaeth
bardd
mesur
y mesur rhydd
poetry
poet
metre
free metre
barddoniaeth
poetry
bardd
poet
27 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14 (Gogledd Cymru)
cydweithio
cyfweliad
cymwysterau
cynnig
to co-operate, to work together
interview
qualifications
to apply
cydweithio
to co-operate, to work together
cyfweliad
interview
40 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 19 (Gogledd Cymru)
amrywiol
camarweiniol
cywiro
drysu
various
misleading
to correct
to confuse
amrywiol
various
camarweiniol
misleading
35 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 20 (Gogledd Cymru)
addas
hongian
hunllef
mellten
appropriate
to hang
nightmare
lightning
addas
appropriate
hongian
to hang
64 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15 (Gogledd Cymru)
aballu
anafu
brathu
budr
and the like
to injure
to bite
dirty
aballu
and the like
anafu
to injure
45 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 16 (Gogledd Cymru)
achlysur
agwedd
blêr
brysio
occasion
attitude
untidy
to hurry
achlysur
occasion
agwedd
attitude
34 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 17 (Gogledd Cymru)
arferion
cip
derbynneb
gynnau
habits
glance
receipt
just now
arferion
habits
cip
glance
40 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 18 (Gogledd Cymru)
cael hwyl arni
crempog
diwydiant
dymuno
to do well, to be successful
pancake
industry
to wish
cael hwyl arni
to do well, to be successful
crempog
pancake
14 terms
Geirfa traethawd bl 12
Il y a ceux qui pensent que
Il y a d'autres qui croient que
Ceux qui font du sport
Ceux qui ne participent pas à un sport…
Mae yna rheini sy'n meddwl bod
Mae yna eraill sy'n credu bod
Mae rheini sy'n gwneud chwaraeon
Mae rheini nad ydynt yn cymryd rhan mewn "team sport"
Il y a ceux qui pensent que
Mae yna rheini sy'n meddwl bod
Il y a d'autres qui croient que
Mae yna eraill sy'n credu bod
6 terms
Wlpan 12 - Geirfa
ever, never
herself / himself
interesting
hotel
byth
ei hun
diddorol
gwesty
ever, never
byth
herself / himself
ei hun
28 terms
Geirfa Barddoniaeth Bl 12
barddoniaeth
bardd
mesur
y mesur rhydd
poetry
poet
metre
free metre
barddoniaeth
poetry
bardd
poet
10 terms
Welsh 12 :]
Nyrs
Ond
Plismon
Siopwr
Nurse
But
Policeman
Shopkeeper
Nyrs
Nurse
Ond
But
35 terms
Pellach Uned 12 geirfa
against
advertise, to
after all
beef
yn erbyn
hysbysebu
wedi'r cyfan
cig eidion (g)
against
yn erbyn
advertise, to
hysbysebu
35 terms
Pellach Uned 12 geirfa
against
advertise, to
after all
beef
yn erbyn
hysbysebu
wedi'r cyfan
cig eidion (g)
against
yn erbyn
advertise, to
hysbysebu
69 terms
Sylfaen Geirfa Unedau 9-12
ailgylchu
bargeinio
cwyno
cymharu
to recycle
to bargain
to complain
to compare
ailgylchu
to recycle
bargeinio
to bargain
20 terms
#12 - Geirfa - Canolradd Abertawe
adloniant
aelod
am y tro
cadeirio
entertainment
member
for the time being
to chair
adloniant
entertainment
aelod
member
16 terms
Welsh words #12
Dilliad
Bwyd
Parti
Yfed
Clothes
Food
Party
Drink
Dilliad
Clothes
Bwyd
Food
21 terms
Sylfaen: Uned 12 Amser - geirfa
canol dydd
canol nos
newydd droi
tua
midday
midnight
just turned
around
canol dydd
midday
canol nos
midnight
62 terms
12. School the Welsh way
break
lunch break
subject
maths
välitunti
ruokatunti
oppiaine
matematiikka
break
välitunti
lunch break
ruokatunti
15 terms
Welsh Super 12
Rydw i'n
Dw i ddim yn
Mae e'n/hi'n
Roeddwn i'n
I am
I am not
He is/she is
I was
Rydw i'n
I am
Dw i ddim yn
I am not
16 terms
Super 12-15 Welsh
Rydw i'n
Dw i ddim yn
Mae e'n/hi'n
Roeddwn i'n
I am
I'm not
She/he is
I was
Rydw i'n
I am
Dw i ddim yn
I'm not
50 terms
Middle Welsh 12
brenhines f.
ars
hun, hunan pl. hunein pro.
gallu or gallel vn.
queen
on, upon
self, own; used with a possessive pronoun, e.g. y gi y hun "h…
being able to, having power to
brenhines f.
queen
ars
on, upon
39 terms
Geirfa 12 Gwerthu tŷ
Asiant (aeth) tai
Cyfreithiwr
Dan bysau
Morgais
Estate agent (cy)
Solicitor
Under stress
Mortgage
Asiant (aeth) tai
Estate agent (cy)
Cyfreithiwr
Solicitor
102 terms
De-Orllewin Cymru Geirfa Gymysg 12
arglwydd
arglwyddi
tywys
tywysydd
lord
lords
to lead
guide
arglwydd
lord
arglwyddi
lords
20 terms
Welsh words 12
Dillad
Bwyd
Parti
Yfed
Clothes
Food
Party
Drink
Dillad
Clothes
Bwyd
Food
20 terms
Welsh vocabulary 12
Clothes
Food
Party
Drink
Dillad
Bwyd
Parti
Yfed
Clothes
Dillad
Food
Bwyd
71 terms
Cwrs Pellach Uned 12 Geirfa
to advertise
after all
against
beef (mas)
hysbysebu
wedi'r cyfan
yn erbyn
cig eidion (gwr)
to advertise
hysbysebu
after all
wedi'r cyfan
30 terms
welsh verbs - list 12
profi
(e)hangu
dwlu
toddi
to prove (to taste)
to expand
to dote (to love)
to melt
profi
to prove (to taste)
(e)hangu
to expand
1 of 10