Study sets matching "welsh pellach gc"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "welsh pellach gc"

48 terms
Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 10 (Gogledd Cymru)
anghydfod
derbyn
cynnig
brwydro
dispute
to accept
offer
to battle
anghydfod
dispute
derbyn
to accept
19 terms
#4 Geirfa - Cwrs Pellach Ceredigion
uchelgais
uchelgais fawr
cyfrwng
y gyfrwng
ambition
great ambition
a medium
the medium
uchelgais
ambition
uchelgais fawr
great ambition
17 terms
#9 Geirfa - Cwrs Pellach Ceredigion
gwyddbwyll
ymuno â
cael hyd i
egni
chess
to join
to find
energy
gwyddbwyll
chess
ymuno â
to join
20 terms
#6 Geirfa - Cwrs Pellach Ceredigion
aethpwyd â
olwyn
yr olwyn fawr
olwynion
was taken
wheel
the big wheel
wheels
aethpwyd â
was taken
olwyn
wheel
18 terms
#2 Geirfa - Cwrs Pellach Ceredigion
tipyn o haden
tipyn o gymeriad
buodd e farw
buodd hi farw
a bit of a character (fem)
a bit of a character (masc/fem)
he died
she died
tipyn o haden
a bit of a character (fem)
tipyn o gymeriad
a bit of a character (masc/fem)
18 terms
#3 Geirfa - Cwrs Pellach Ceredigion
araf
yn araf
prawf
y prawf
slow
slowly
test
the test
araf
slow
yn araf
slowly
23 terms
#1 Geirfa - Cwrs Pellach Ceredigion
yn enedigol
gradd
y radd
graddau
by birth
degree
the degree
degrees
yn enedigol
by birth
gradd
degree
21 terms
Cwrs Pellach Ceredigion - Geirfa Uned 26
ifancaf
gorymdaith
achlysur
di-rif
youngest
procession
occasion
countless
ifancaf
youngest
gorymdaith
procession
47 terms
Uned 14 Pellach
character
community
to beat
to bring up (a family)
cymeriad g
cymuned g
curo
magu teulu
character
cymeriad g
community
cymuned g
13 terms
Y Blynyddoedd
Blwyddyn
Blynyddoedd
Dwy fil
Un naw naw dim
A year
Years
2000
1990
Blwyddyn
A year
Blynyddoedd
Years
44 terms
Geirfa Uned 6 Cwrs Pellach Mk2 dudalen 114
ankle
arm
to borrow
bustle
ffêr
braich
benthyg
prysurdeb
ankle
ffêr
arm
braich
CP uned 10.1
arwydd
benthyg
cacennau cri
cyn bo hir
sign
borrow, to
Welsh cakes
soon, before long
arwydd
sign
benthyg
borrow, to
French vocabulary (Nationality) G7 GCS
Je suis / Il est français
Je suis / Elle est française
Anglais / Anglaise
Écossais / écossaise
I'm / He's French
I'm / She's French
English
Scottish
Je suis / Il est français
I'm / He's French
Je suis / Elle est française
I'm / She's French
89 terms
Enwau Lluosog 1 - 20
cyfarfod
gwers
siec
awr
cyfarfodydd
gwersi
sieciau
oriau
cyfarfod
cyfarfodydd
gwers
gwersi
Anableddau - geirfa
darlithydd
darlithwyr
anabledd
anabl
lecturer
lecturers
disability
disabled
darlithydd
lecturer
darlithwyr
lecturers
47 terms
Mynd, Cael, Dod a Gwneud yn y dyfodol
A i
Ei di
Eith e
Eith hi
I'll go
You'll go (ti)
He'll go
She'll go
A i
I'll go
Ei di
You'll go (ti)
72 terms
Canolradd: Prepositions
aros am
chwilio am
edrych am
siarad am
wait for
search for
look for (to visit)
talk about
aros am
wait for
chwilio am
search for
27 terms
Globalization Exam #1: Terms
Globalization Eras
What is globalization?
Olive Tree and Lexus Forces
Three Democratizations (Friedman)
1.0 --> transportation costs ... (steam engine and cotton gin)…
-broadening and deepening ... -of interdependence... -between state…
-In Harmony: Tribe in Brazil selling gold... -Lexus Wins: Welsh…
-Led to the fall of the Berlin Wall... 1) Spread of technology... 2…
Globalization Eras
1.0 --> transportation costs ... (steam engine and cotton gin)…
What is globalization?
-broadening and deepening ... -of interdependence... -between state…
1 of 1