tflesch

4 HIGH SCORES

tflesch has created 13 sets

In December 2011

italian 8 50 terms

by tflesch

italian 7 10 terms

by tflesch

Italian 6 10 terms

by tflesch

Italian 5 10 terms

by tflesch

Italian 4 10 terms

by tflesch

Italian 3 10 terms

by tflesch

Italian 2 10 terms

by tflesch

Italian 1 10 terms

by tflesch

Italian Vocab 33 terms

by tflesch
In April 2011

verb plus infinitive 53 terms

by tflesch

Italian Chapter 15 Vocab 58 terms

by tflesch
In March 2011

Italian Vocab Ch.14 60 terms

by tflesch
In December 2010

Italian 154 terms

by tflesch
tflesch made no sets matching