Farmakoloji - 4. Kurul

Term
1 / 13
Duyarlı mantarların plazma membranında ergosterole bağlanarak por açarak etki gösteren ve sistemik mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilen antifungal ilaç nedir?
Click the card to flip 👆
Terms in this set (13)
Antibiyotiklerin etki mekanizmalarından 4 tanesini sayınız.1.Bakteri hücre duvarının sentezini inhibe etmek 2. Sitoplazma membranının permeabilitesini arttırmak 3. Bakteri ribozomlarında protein sentezini inhibe etmek 4. DNA ve DNA kontrolünde yapılan mRNA sentezini inhibe etmek 5. Bakterinin folik asit metabolizmasını bozanlarSefalosporinlerin etki mekanizmasını söyleyinizBakteri hücre duvarının sentezini inhibe ve litik enzimleri aktive eden antibiyotiklerdirKinolon grubu antibiyotiklerin etki mekanizmasını söyleyiniz.DNA giraz ve topo izomeraz IV enzimlerini inhibe eder Böylece DNA süper sarmal yapıda kalamaz