psikoloji

1) Fırat boş zamanlarında terzi olan babasına yardım etmektedir. Bu yüzden görsel sanatlar dersinde arkadaşlarına göre makası daha iyi kullanmaktadır.
Buna göre Fırat'ın makası arkadaşlarından daha iyi kullanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanır?
A)Gelişim
B) Fenotip
C) Hazırbulunuşluk
D) Büyüme
E) Olgunlaşma
Click the card to flip 👆
1 / 77
Terms in this set (77)
1) Fırat boş zamanlarında terzi olan babasına yardım etmektedir. Bu yüzden görsel sanatlar dersinde arkadaşlarına göre makası daha iyi kullanmaktadır.
Buna göre Fırat'ın makası arkadaşlarından daha iyi kullanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanır?
A)Gelişim
B) Fenotip
C) Hazırbulunuşluk
D) Büyüme
E) Olgunlaşma
Şehirlerarası bir seyahat sırasında dört yaşındaki Merve ile yan koltukta oturan Hatice Teyze arasında şöyle bir konuşma geçer :
Hatice teyze: nerede oturuyorsunuz?
Merve :Ankara'da
Hatice teyze : Ankara Türkiye'de mi?
Merve:Evet
Hatice teyze : Ankara'da oturanlar, Türkiyeli midir?
Merve : Hayır, Ankaralıdırlar
Hatice teyze :Hiç Türkiyeli tanıdın mı?
Merve : Tanıdım ama çok değil
Hatice teyze :Nerede oturuyorlar?
Merve :Bilmem...
Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre, Hatice teyzenin sorularını Merve'nin yanlış yanıtlaması, aşağıdakilerden hangisinin tam olarak gelişmediğini gösterir?
A)Parça bütün ilişkisini kavrama
B) Toplummerkezci düşünme
C) Canlandırma
D) Odaklanma
E) Özelden özele akıl yürütme
Bir araştırmada; kedi yavruları, hayatlarının üçüncü haftasından on beşinci haftasına kadar süren dönem boyunca sadece dikey çizgiler görebildikleri bir ortamda büyütülmüşlerdir. Daha sonra hem yatay hem de dikey çizgilerin bulunduğu bir ortamda teste tabi tutulan kediler yalnızca dikey çizgileri görebilmişler ancak daha önce hiç karşılaşmadıkları yatay çizgileri görememişlerdir.Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Olgunlaşma
B) Kritik dönem
C) Hazırbulunuşluk
D) Büyüme
E) Transfer
Annesi üç yaşındaki Murat'ın, her zaman giydiği yağmur çizmelerinin içine, daha sıcak tutması için bir kılıf koyarak çizmenin boyun kısmına doğru bu kılıfı kıvırmıştır. Çizmelerin görünümünün kısmen değişmesi üzerine Murat, "Aaa! Bu çizmelerim de çok güzel! Diğerleri nerede anne?" diye sormuştur.
Bu küçük değişiklikten sonra Murat'ın aynı çizmeyi yeni bir çizmeymiş gibi görmesi, Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
A) Benmerkezcilik
B) Yapaycılık
C) Canlandırmacılık
D) Odaklanmacılık
E) Nesne sürekliliği
Üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlaması gerektiğini düşünen, ancak seçeceği bölüm konusunda karar vermede zorluk çeken bir lise 2. sınıf öğrencisidir süre bu konu üzerinde durmamaya karar verir. Bu öğrencinin bölüm seçimi konusunda düşünmeyi erteleme kararı Erikson'un kuramında yer alan aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir?
A) Olumsuz kimlik
B) Aşağılık duygusu
C) Durgunluk dönemi
D) Psikososyal moratoryum
E) Umutsuzluk dönemi
Vygotsky, çocukların bilgi dağarcıklarını etkin bir biçimde kendilerinin yapılandırdıklarına inanmakla birlikte, bilişsel gelişim üzerinde sosyal etkileşim ve kültürel etkisinin Piaget'nin belirttiğinden çok daha fazla olduğunu ileri sürmüştür.
Aşağıdaki çocuk tepkilerinden hangisi Vygotsky'nin bilişsel gelişimle ilgili bu görüşlerini destekleyen bir örnektir?
A) Dört aylık bebeğin 'ce-e' oyunundan keyif alması ve gülmesi
B) Üç yaşındaki çocuğun 'bir çuval pamuk bir avuç bozuk paraya göre daha ağırdır' demesi
C) İki yaşındaki çocuğun bütün dört ayaklı hayvanlara 'pisi' diye seslenmesi
D) Üç aylık bebeğin bileğindeki oyuncağı salladığında ses çıktığını fark etmesi ve tekrarlaması
E) Annesinin beş yaşındaki çocuğuna dizlerini kırarak zıplamasını söylemesiyle çocuğun engeli atlaması
Altı yaşındaki Tuna yaşıtlarına göre zayıf bir çocuktur. O yıl okula başlayan Tuna, yazı yazarken bileklerinin çok ağrıdığını söyleyerek sık sık ağlamaktadır. Ayrıca okula başlamasının üzerinden dört ay geçmesine rağmen hala annesinden ayrılırken ağlamakta ve okula gitmek istememektedir.
Tuna'nın yaşadığı bu sıkıntılar, aşağıdaki gelişim kavramlarından hangi ikisindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır?
A) Olgunlaşma- Hazırbulunuşluk
B) Büyüme- Olgunlaşma
C) Hazırbulunuşluk- Kritik dönem
D) Kritik dönem- Büyüme
E) Hazırbulunuşluk- Büyüme
Dört yaşındaki Levent, hayvan resimlerinin olduğu bir kitabı incelerken hayvanlardan birini tanıyamaz. Sayfaları kendisine dönük olarak tuttuğu kitaptaki resme işaret ederek "Bunun adı ne anne?" diye sorar. Annesi göremediğini söyleyince resmin üzerine parmağıyla vurarak "Bunu soruyorum işte! Adı ne bu hayvanın?" diyerek sorusunu tekrarlamıştır. Piaget'nin Bilişsel Gelişim Kuramı'na göre, Levent'in bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A) Benmerkezcilik B) Nesne korunumu C) Özdeşleşme D) Tersine çevirememe E) İşlevsel değişmezlikBenmerkezcilikBabasıyla birlikte oyun oynamaktan keyif alan Kuzey, babası gibi tıraş olmayı ve onun arabasını sürmeyi istemektedir. Kuzey'in babası, oynadıkları oyunlarda Kuzey'e bilerek yenilmektedir. Bu yüzden Kuzey, babasından daha güçlü olduğunu düşünmekte, galibiyetini annesiyle paylaştığında annesinin ona gösterdiği ilgiden oldukça mutlu olmaktadır. Freud'un Psikoseksüel Gelişim Kuram'ına göre, Kuzey'in içinde bulunduğu gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Oral B) Falik C) Anal D) Genital E) GizilFalikBir okulun rehberlik servisince yapılması planlanan çalışmalarda öncelikle okul-aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın doğrudan ekolojik görüşün katmanlarından hangisine yönelik olduğu söylenebilir? A) Mikrosistem B) Makrosistem C) Mesosistem D) Ekosistem E ) KronosistemMesosistemKemal Bey çok disiplinli, otoriter bir babadır. Evdeki herkesi sürekli kendi koyduğu kurallara uymaya zorlayan ve koyduğu kuralların tartışılmasına kesinlikle izin vermeyen birisidir. Örneğin, hafta sonlarında, tatillerde bile evdeki herkesin en geç 07.00'de kalkmasını ve kahvaltıda hazır olmasını ister. Kemal Bey'in katı, kuralcı ve kurallarından taviz vermeyen kişiliği, hangi gelişim dönemindeki olumsuz ve yanlış ana baba tutumu sonucunda oluşmuş olabilir? A) Genital B) Oral C) Fallik D) Latent E) AnalE) AnalVygotsky, sosyokültürel kuramında yakınsak gelişim alanını: etkili sosyla destekle gelişmeye açık, uygun kültürel ce çevresel koşullarda tomurcuktan meyveye dönüşebilecek bir potansiyel olarak açıklamaltadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çocuğun bilişsel gelişimini destekleyici uygun kültürel-çevresel koşulları yansıtmaktadır ? A) Plajda kum, çakıl ve suyla oynamasına olanak sağlama B) Düşüp kalkarak yürümeyi başarmasına fırsat verme C) Ödev yaparken zorlandığı durumlarda ebeveyninden ipuçları alması D) Yüzme deneyimlerini artıracak sıklıkta havuza gitmesini sağlama E) Ebeveyninin nelere izin verip vermediğini gözlemleyerek kararlar almasıÖdev yaparken zorlandığı durumlarda ebeveyninden ipuçları almasıFatma Hanım, çocukluk döneminde okula gidemediğinden okuma yazma bilmemektedir. Yetişkinlik döneminde fırsat bulup okuma yazma kursuna gitmeye başlamıştır. Ancak Fatma Hanım tüm çabasına rağmen öğrenmede zorluk yaşamaktadır. Fatma Hanım'ım öğrenmede zorlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır ? A) Hazırbulunuşluk B) Büyüme C) Olgunlaşma D) Tarihsel Zaman E) Kritik DönemE) Kritik Dönemİki buçuk yaşında ki Göktuğ'un anne ve babasının kaygı düzeyi yüksektir. Anne babası düşüp yaralanmasından ve hasta olmasından endişe ettikleri için onun davranışlarını kısıtlamaktadırlar. Bu durumda Erikson'un psiko-sosyal gelişim kuramına göre Göktuğ'un aşağıdaki özelliklerden hangisini geliştirmesi beklenir ? A) Kuşku ve utanç B) Temel güvensizlik C) Kimlik karmaşası D) Suçluluk E Aşağılık duygusuKuşku ve utançİlköğretim okuluna yeni başlayan Mehmet önlüğünü kendisi giyebilmekte, ancak annesi defalarca göstermesine rağmen, önlüğünün yakasını bir türlü ilikleyememektedir. Mehmet'in önlük yakasını bir türlü ilikleyememesi, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir ? A-Yaka kullanmaya yeni başladığı için Mehmet deneyim eksikliği yaşamaktadır B-Annesinin aşırı koruyucu tutumu nedeniyle Mehmet iliklemeyi öğrenememiştir C-Mehmet yakasının düğmelerini ilikleyebileceği kritik döneme henüz ulaşmamıştır D-Mehmet'in el kasları yakasını ilikleyebilecek olgunluğa erişmemiştir E-Mehmet'in parmakları yakasını ilerleyebilecek kadar büyümemiştirMehmet'in el kasları yakasını ilikleyebilecek olgunluğa erişmemiştir5 yaşındaki Ayşe, oyuncak bebeğiyle oynarken bebeğinin kolunu kırmış ve ondan defalarca özür dilemiştir. Ayşe'nin bu davranışı Piaget'nin bilişsel gelişim kuramında yer alan hangi bilişsel özelliğe bir örnektir? A) Korunum B) Yapaycılık C) Canlandırmacılık D) Gerçekçilik E) Tersine çevrilebilirlikC) CanlandırmacılıkBir hemşirenin kendisine iğne yapmasından sonra hemşirelerin kötü olduğuna inanan bir çocuk, yanağının başka bir hemşire tarafından okşanmasını canını yakmaya yönelik bir davranış olarak yorumlar. Çocuğun, yanağının okşanmasını bu şekilde yorumlaması Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? A) Genelleme B) Benmerkezcilik C) Uyum kurma (akomodasyon) D) Psikolojik stres E) Özümleme (asimilasyon)E) Özümleme (asimilasyon)Emekli olduktan sonra yaşamını değerlendiren ve o güne kadar yaptıklarını anlamlı, hedeflerine ulaşmış bularak kendini mutlu hisseden 65 yaşlarındaki bir yetişkin, Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre olgunluk yıllarına özgü aşağıdaki gelişim özelliklerinden hangisini göstermektedir? A) Özerklik ve bağımsızlık B) Üretkenlik C) Kimlik kazanma D) Temel güven duygusu E) Benlik bütünlüğüE) Benlik bütünlüğüBir sınıf öğretmeni, öğrencilerin görsel sanatlar dersinde bazı araç ve gereçleri kullanarak bir şeyler oluşturma girişimlerini desteklemektedir. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre,öğretmenin bu desteği aşağıdaki gelişimsel çatışmalardan hangisinin olumlu sonuçlanmasına yardımcı olur? A) Girişkenliğe karşı suçluluk B) Özerkliğe karşı utanç ve kuşku C) Temel güvene karşı güvensizlik D) Başarıya karşı aşağılık duygusu E) Kimliğe karşı rol karmaşasıD) Başarıya karşı aşağılık duygusuLise son sınıfta okuyan Ayşe, küçük yaştan beri mühendis olmayı istemekte ve üniversite planlarını buna göre yapmaktadır. Ancak, babası mühendisliğin kadınlara uygun bir meslek olmadığını öne sürerek Ayşe'yi, kadınlara daha uygun olduğunu düşündüğü öğretmenlik gibi bir meslek seçmeye teşvik etmektedir. Mühendis olma isteğini babasının desteklememesi nedeniyle, Ayşe ne tür bir meslek seçeceği konusunda kararsızlığa düşer. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre, Ayşe'nin meslek seçimi konusunda kararsızlığa düşmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? A) Güvensizlik B) Psikososyal moratoryum C) Ego bütünlüğü D) Rol karmaşası E) DurgunlukD) Rol karmaşasıUkrayna'da bir evin bahçesinde köpeklerle birlikte yaşayan 15 yaşında Oksana isimli bir kız bulunmuştur. Oksana'nın madde bağımlısı olan anne ve babası onu çok ağlıyor diye bahçelerindeki köpeklerle birlikte yaşamaya terk etmişlerdir. Bulunduğunda, Oksana'nın sosyal ve dil gelişimi açısından akranlarının çok gerisinde olduğu gözlenmiştir. Uzun süreli rehabilitasyon desteği almasına rağmen Oksana, akranlarının düzeyine ulaşamamıştır. Oksana'nın, aldığı rehabilitasyon desteğine rağmen akranlarından geri kalması aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır? A) Kritik dönem B) Öğrenme C) İlk yaşantılar D) Olgunlaşma E) Yaşantı zenginliğiKritik dönemAilesiyle alışverişe çıkan dört yaşındaki Emre çikolata ve şekerlemelerin olduğu reyonda en sevdiği çikolatayı görür. Rafa uzanıp bir tane alarak paketini açmaya çalışır. Bunu gören annesi "Emre henüz o çikolatanın parasını vermedik. O yüzden sana ait değil ve sana ait olmayan bir şeyi yememelisin." der. Annesinin kendisini engellemesine kızan Emre ağlayarak "Ama bu benim en sevdiğim çikolata, ben bunu şimdi yemek istiyorum." diye cevap verir. Bunun üzerine babası Emre'nin çikolatayı yiyebileceğini, ödeme yapacakları kasada çikolata paketini göstererek parasını ödeyebileceklerini söyleyip ortamı yatıştırmaya çalışır. Freud'un kişilik kuramına göre; Emre'nin, annesinin ve babasının temsil ettiği kişilik bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir? A)İd-Ego-Süperego B)İd-Süperego-Ego C)İd-Süperego-Süperego D)Ego-İd-Süperego E)Ego-Süperego-İdB)İd-Süperego-EgoAna sınıfına devam eden Neşe'nin ilköğretim beşinci sınıfa giden abisinin kullandığı materyallere göre daha büyük materyallerle çalışması, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A)Küçük kas gelişimini tamamlamamış olması B)Sahip olduğu bilişsel şema sayısının az olması C)Nesne devamlılığı ilkesini kazanmamış olması D)Sembolik oyunlarla iç dünyasını yansıtması E)Miktar korunumunun kazanılmamış olmasıA)Küçük kas gelişimini tamamlamamış olmasıGözünde kataraktla doğan ve 7 yaşına kadar tedavi olamayan çocuklar, daha sonra tedavi olsalar bile görme sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda, yaşamın ilk 7 yılı görme duyusu açısından aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? A)Duyusal motor dönem B)Olgunlaşma düzeyi C)Hiyerarşik düzey D)Kritik dönem E)Gelişme dönemiD)Kritik dönemI. Aslı elindeki bütün çikolatayı üç parçaya bölüp artık daha fazla çikolatasının olduğunu söyleyen babasına çikolatasının çoğalmadığını hala aynı miktarda çikolataya sahip olduğunu söylemiştir. II. Güngör, oyuncak sepetindeki çeşitli renk ve boyutlardaki blokları sınıflandırması istendiğinde blokları yalnızca renklerine göre sınıflandırabilmiştir. III. Murat, mama sandalyesinde peluş oyuncağıyla oynarken yere düşen oyuncağı arama girişiminde bulunmamış, oyuncağa olan ilgisini hemen kaybetmiştir. IV. Ünal, kendisine mutfaktan cam kase getirmesini söyleyen annesine "Büyük olanı mı küçük olanı mı istiyorsun?" diye sormuştur. Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre, yaşantıları verilen bu çocukların hangileri somut işlemler dönemindedir? A)I ve II B)I ve IV C)III ve IV D)I, II ve III E)II, III ve IVB)I ve IVAhmet Bey, ailesiyle Bursa'dan Ankara'ya giderken dört yaşındaki oğlu Halil'e Ankara'ya vardıklarında onları lokanta ya götüreceğini söyler. Yolculuğun yarısında, Ahmet Bey kendini yorgun hisseder ve hem bir şeyler yemek hem de dinlenmek için mola verir. Bu durum karşısında Halil'in ilk tepkisi "Baba! Ankara'ya mı geldik?" olur. Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre, Halil'in tepkisi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A) Özelden özele akıl yürütme B) Özümseme C) Sembolleştirme D) Örgütleme E) UymaA) Özelden özele akıl yürütmeDört yaşındaki Ayça, annesiyle gittigi bir oyuncakçıda gördüğü bebeği almak ister. Annesi, bebeği istiyorsa kendi parasıyla alabileceğini söyleyince Ayça eve gidince kumbarasından ödemek Üzere annesinden borç ister. Eve döndüklerinde Ayça, bebek için ödenen 14 lirayı kumbarasından çıkardığı 1'er liralık demir paralarla annesine verirken annesi kumbaradakd kağıt 10 lirayı görüp, "Ayça ben bu 1O lirayı ve 4 tane de demir parayı alsam olur mu?" diye sorar. Bunun üzerine Ayça "Yaşasın! Olur tabi, böylece kumbaramdan daha az param gider." diyerek sevinir. Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre, Ayça'nın bu sevinci aşağıdaki bilişsel gelişim özelliklerinden hangisini henüz kazanamadığını gösterir? A) Benmerkezcilik B) Nesne sürekliliği C) Korunum D) Tersine çevirme E) Hipotetik düşünmeC) KorunumÜç yaşındaki Can, annesinden kendisine omlet yapmasını ister. Annesi Can'a omlet hazırlarken Can da mutfak tezgahının önüne çektiği taburenin üstüne çıkar. Annesine "Sana yardım etmek istiyorum. Yumurtaları ben kıracağım." der. Can'ın bu isteği, Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A) Üretkenlik B) Girişimcilik C) Kendine güven D)Özerklik E) ÇalışkanlıkD)ÖzerklikÜniversiteye yeni başlayan Mine, üst sınıfta okuyan arkadaşlarından duydukları üzere eğitim psikolojisi dersinde başarılı olamayacağını düşünmeye başlar. Bu düşüncenin yarattığı endişe ve korkuyla ikinci dönem almaya başlayacağı derse karşı olumsuz bir tutum geliştirir. Ancak dersi alıp konuları anlamaya başladığında endişe ve korkunun yersiz olduğunu fark eder. Sosyal öğrenme kuramına göre, Mine'nin dersi almaya başlamadan derse karşı geliştirdiği tutumu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaylı pekiştirme B) Dolaylı ceza C) Dolaylı ödül D) Dolaylı duygu E) Dolaylı güdülemeD) Dolaylı duyguVygotsky, sosyokültürel kuramında yakınsal gelişim alanını; etkili sosyal destekle gelişmeye açık, uygun kültürel ve çevresel koşullarda tomurcuktan meyveye dönüşebilecek bir potansiyel olarak açıklamaktadır: Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çocuğun bilişsel gelişimini destekleyici uygun kültürel-çevresel koşulları yansıtmaktadır? A) Plajda kum, çakıl ve suyla oynamasına olanak sağlama B) Düşüp kalkarak yürümeyi başarmasına fırsat verme C)Ödev yaparken zorlandığı durumlarda ebeveyninden ipuçları alması D)Yüzme deneyimlerini artıracak sıklıkta havuza gitmesini sağlama E)Ebeveyninin nelere izin verip vermediğini gözlemleyerek karar almasıC)Ödev yaparken zorlandığı durumlarda ebeveyninden ipuçları almasıİnsancıl yaklaşımı benimsemiş bir sınıf öğretmeni olan Akif Öğretmen, kalabalık sınıfındaki bütün öğrencilerin isimlerini bilir ve onlara ismiyle hitap eder. Öğrencilerinin birbirlerini dışlamasına izin vermez ve sınıfta birlik olmasına özen gösterir. Derslerinde öğrencilerin soru sormalarını teşvik eder ve konuları kavramalarına yarayacak işlevsel ödevler verir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre Akif Öğretmen, öğrencilerinin hangi ihtiyaçlarını karşılamaya özen göstermektedir? A)Ait olma ve sevgi - Bilmek ve anlamak B)Güvenlik - Bilmek ve anlamak C)Ait olma ve sevgi - Başarı ve kendine saygı D)Güvenlik - Ait olma ve sevgi E)Güvenlik - Başarı ve kendine saygıA)Ait olma ve sevgi - Bilmek ve anlamakBilgiyi işleme kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayacak uygulamalar arasında yer almaz? A) Bir matematik denkleminin anlaşılabilmesi için denklemdeki sembollerin anlamlarını bilinmesi B) İstiklal Marşı'nı ezberlerken biten mısranın son kelimesiyle sonraki mısranın ilk kelimesi arasında bağlantı kurulması C) Öğrencilerin İngilizce kelimeleri öğrenebilmeleri için ilgi duydukları ve bilgi sahibi oldukları konuları içeren paragraflar kullanılması D)Kapsamlı konuların öğrenilmesi için konunun alt boyutlara ayrılması E)Periyodik cetveldeki her bir sıranın ezberlenmesinin ardından artı puan alınmasıE)Periyodik cetveldeki her bir sıranın ezberlenmesinin ardından artı puan alınmasıAkşam haberlerinde, ülkelerinde çıkan savaş nedeniyle can güvenlikleri kalmayan vatandaşların yasal olmayan yollarla başka girmeye çalışırken bulundukları botun batması sonucu hayatlarını kaybetmeleri konu edinilmiştir. Haberi izleyen Pelin "İnsanların can güvenliklerini sağlamaya çalışırken ölmeleri ne kötü şey. Ülkelerin göçmen politikaları savaştan kaçan insanların içinde bulundukları durumu değerlendirerek düzenlenmeli." demiştir. Pelin'in bu yorumuna şaşıran kardeşi Yücel ise "Ülkelerin göçmen politikaları her duruma göre değişecek kadar çocuk oyuncağı olmamalıdır. Her şey usulüne uygun olmalı. Herkesin bu şekilde başka ülkelerin sınırlarını geçtiğini düşünsene, nasıl yaşardık o zaman?" yorumunda bulunmuştur. Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramına göre, Pelin ve Yücel'in bulundukları evreler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A)Toplumsal uzlaşma ve sözleşme - İyi çocuk eğilimi B) Evrensel ahlak ilkeleri - Kanun ve düzen eğilimi C)Toplumsal uzlaşma ve sözleşme - İtaat ve ceza D)İyi çocuk eğilimi - Kanun ve düzen eğilimi E) Evrensel ahlak ilkeleri - İtaat ve cezaB) Evrensel ahlak ilkeleri - Kanun ve düzen eğilimi"Belli bir dönemde, bir toplumdaki insanların, bireysel ve toplumsal davranışlarını düzenleyen kuralların bütünüdür." Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Tören B) Kararname C) Muhtıra D) Ahlak E) TalimatD) AhlakDokuz yaşındaki Emine'ye iki ayrı senaryo okutulmuştur. Birinci senaryo çocukları aç olduğu için üç tane ekmek çalan bir baba, ikinci senaryo ise heyecan aradığı için bir tane ekmek çalan genç ile ilgilidir. Piaget'in ahlaki gelişim kuramına göre, Emine'nin nasıl bir tepki vermesi beklenir? A) İkisinin de eşit derecede suçlu olduklarını söyler. B) Babanın daha çok sayıda ekmek çaldığı için, daha suçlu olduğunu söyler. C) İkisinin de suçsuz olduğunu söyler. D) Gencin niyeti kötü olduğu için daha suçlu olduğunu söyler. E) Bu konuda yorum yapamayacağını söyler.B) Babanın daha çok sayıda ekmek çaldığı için, daha suçlu olduğunu söyler.Suçu ne olursa olsun, bir insana ölüm cezası verilemeyeceğini savunan bir bireyin, Kohlberg'in ahlaki gelişim dönemlerinden hangisinde olduğu söylenebilir? A) İtaat ve ceza B) Saf çıkarcı C) Kanun düzen D) Sosyal anlaşmalar E) Evrensel ahlakE) Evrensel ahlakTüm canlıların yaşama hakkına sahip olduğuna inandığı için hayvan haklarını savunan Esra Hanım'ın Kohlberg'in ahlaki gelişim düzeylerinden hangisinde olduğu söylenebilir? A) İtaat ve ceza B) Saf çıkarcı C) İyi çocuk olma D) Sosyal anlaşmalara uyma E) Evrensel ahlak ilkelerine uyumE) Evrensel ahlak ilkelerine uyumBir lise öğretmeni sınıf kurallarını öğrencileriyle birlikte belirlemenin daha verimli olduğunu, bu kuralların öğrencilerin yararına olduğunu, gerektiğinde bu kuralları öğrencilerle birlikte değiştirebileceklerini söylemiştir. Öğretmenin bu tutumu Kohlberg'in hangi ahlaki gelişim evresinde olduğuna kanıt olabilir? A) Saf çıkarcı B) İyi çocuk C) Kanun ve düzen D) İtaat ve ceza E) Sosyal anlaşmalara uymaE) Sosyal anlaşmalara uymaOtobüs durağında bekleyen yaşlı bir kadın, sigara içen bir gencin sigara dumanından rahatsız olur. Yaşlı kadın gence astım hastası olduğu için sigaradan uzak durması gerektiğini açıklar. Genç, "Üzgünüm, açık alandayız, burada sigara içmek yasak değil." der. Yaşlı kadın "Biraz ötede sigaranı içemez misin?" diye sorar. Genç, "Teyzeciğim, buna da itirazınız olmaz herhâlde." diyerek birkaç adım uzaklaşır ve dumanı yaşlı kadını hâlâ rahatsız etmesine karşın sigarasını içmeye devam eder. Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramına göre, gencin içinde bulunduğu ahlaki evre aşağıdakilerden hangisi olabilir? (2011) A)İtaat ve ceza B)Saf çıkarcı C)Kişiler arası beklentiler D)Kanun ve düzen E)Sosyal sözleşmeB)Saf çıkarcıMaslow'a göre, gelişim süreci boyunca, belirli bir düzeydeki ihtiyacın ortaya çıkabilmesi, bir alt düzeydeki ihtiyacın giderilme derecesine bağlıdır. Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde ihtiyaçların öncelik-sonralık özelliğine göre doğru bir sıralama yapılmıştır? (2004) A) Güvenlikte olma- kendini gerçekleştirme- beslenme- statü kazanma- sevme ve sevilme B) Güvenlikte olma- beslenme- statü kazanma- sevme ve sevilme- kendini gerçekleştirme C) Beslenme- sevme ve sevilme- güvenlikte olma- statü kazanma- kendini gerçekleştirme D) Beslenme- güvenlikte olma- sevme ve sevilme- statü kazanma- kendini gerçekleştirme E) Kendini gerçekleştirme- beslenme- sevme ve sevilme- güvenlikte olma- statü kazanmaD) Beslenme- güvenlikte olma- sevme ve sevilme- statü kazanma- kendini gerçekleştirmeBeyaz bir kedi tarafından tırmalanan 3 yaşındaki Zehra, önceleri bütün kedileri gördüğünde ağlarken bir süre sonra bu tepkiyi sadece beyaz kedilere göstermiştir. Zehra'nın yaşadığı bu durum sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerini örneklemektedir? A)Sönme / genelleme B)Genelleme / ayırt etme C)Genelleme / öğrenilmiş çaresizlik D)Ayırt etme / kendiliğinden geri gelme E)Bitişiklik / sönmeB)Genelleme / ayırt etmeGazetelerin satışlarını artırmak için belirli sayıda kupon biriktirene kitap, oyuncak gibi hediyeler vermeleri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A) Zincirleme B) Premack ilkesi C) Sembolik pekiştirme D) Değişken oranlı pekiştirme E) Sürekli pekiştirmeC) Sembolik pekiştirmeFakir bir ailede dünyaya gelen Cahit Bey, ekonomik sıkıntılar yüzünden çocuk yaşta çalışmaya başlar. Bugün büyük bir servete sahip olmasına karşın Cahit Bey çocukluğundaki yoksul günlere dönmekten korkar. Bu yüzden ilerleyen yaşına rağmen işiyle ilgili ekonomik gelişmeleri anlamaya ve mesleki bilgilerini artırmaya çalışır. Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisine göre, Cahit Bey'in yaşam biçimi öncelikle hangi ihtiyacını doyurmaya yöneliktir? (2009) A)Fizyolojik ihtiyaçlar B)Güvenlik C)Bilme- anlama D)Saygı- saygınlık E)Kendini gerçekleştirmeB)GüvenlikCaddede karşıdan karşıya geçerken duyduğu bir korna sesinin hemen ardından kendisini arabanın altında bulan bir kişi, bu olaydan sonra ne zaman, bir korna sesi duysa kapalı bir mekânda olsa bile yerinden sıçramaktadır. Bu kişinin korna sesini duyunca yerinden sıçramasının temelinde davranışçı yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi yatmaktadır? (2010/1) A) Bilinçaltı süreçler B) Tepkisel koşullanma C) Ayırt etme D) Edimsel kosullanma E) GenellemeB) Tepkisel koşullanmaKlasik müzikten çok hoşlanan Ayhan Bey gittiği konserlerde gözüne ilişen bir kişiye sokakta rastlar ve hiç tanımadığı halde bu kişiye karşı sempatisinin olduğunu fark eder. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? (2010/2) A) Uyarıcı kontrolü B) Tepki genellemesi C) Yansıtma D) İkinci derecede (Üst düzey) koşullanma E) Gizil öğrenmeD) İkinci derecede (Üst düzey) koşullanmaOğuz Öğretmenin okuttuğu bir derste zorlanan öğrenciler, onun verdiği diğer derslerden de ürkmeye başlamışlardır. Öğrencilerin Oğuz Öğretmenin verdiği diğer derslerden de ürkmeye başlamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2010/2) A) Oğuz öğretmene uyarıcı genellemesi oluşması B) Öğrencilerin Oğuz Öğretmen'den aldıkları dersteki davranışlarının olumsuz pekiştirilmesi C) Oğuz Öğretmene tepki genellemesi oluşması D) Derslere uyarıcı genellemesi oluşması E) Oğuz Öğretmenin dersinde zorlanmalarının öğrencilerde psikolojik tepkisellik durumu ortaya çıkarmasıD) Derslere uyarıcı genellemesi oluşmasıMeral otomobiliyle işe giderken kaza yapmış ve ciddi biçimde yaralanmıştır. Otomobil kullanmaktan çok hoşlanan Meral bu olaydan sonra otomobil kullanmaktan korkmaya başlamıştır. Aradan bir süre geçtikten sonra arkadaşlarının ısrarıyla tekrar otomobil kullanmaya başlayan Meral'in korkusu giderek azalmış ve sonuçta ortadan kalkmıştır. Meral'in kazada yaralanmasını, otomobil kullanma korkusunu ve bu korkunun giderek ortadan kalkmasını açıklayan tepkisel koşullama kavramları aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada verilmiştir? (2011) A) Koşulsuz tepki, koşullu uyarıcı, gölgeleme B) Nötr uyarıcı, koşullu tepki, sönme C) Koşulsuz uyarıcı, koşulsuz tepki, kendiliğinden geri gelme D) Koşullu tepki, koşullu uyarıcı, koşullu tepki E) Koşulsuz uyarıcı, koşullu tepki, sönmeE) Koşulsuz uyarıcı, koşullu tepki, sönmeCep telefonunun zil sesini telefon listesine göre ayarlayan bir kişinin her müzik sesine farklı tepki göstermesi Davranısçı kuramın hangi ilkesine örnek oluşturur? A) Ayırt etme B) Sönme C) Genelleme D) Üst düzey koşullanma E) ZamanlamaA) Ayırt etmeHangi durumda olunursa olunsun, insan hayatı herşeyden önemlidir" diye düşünen bir birey, Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramına göre hangi evrededir? A)Araçsal ilişkisel eğilim B)Sosyal sözleşme eğilimi C)Kişiler arası uyum eğilimi D)Kanun ve düzen eğilimi E)Evrensel ahlak ilkeleriA)Araçsal ilişkisel eğilimKohlberg'e göre, ahlaki standartlar belirlenirken başkalarının beklentilerinin bireye rehberlik ettiği ahlak gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A)Araçsal ilişkiler eğilimi B)İyi çocuk eğilimi C)Ceza ve itaat eğilimi D)Sosyal anlaşma eğilimi E)Kanun ve düzen eğilimiB)İyi çocuk eğilimiAşağıdakilerden hangisi koşullu tepki örneğidir? A)Soğuk suya dalınca titreme B)Ani ve şiddetli bir gürültüde yerinden sıçrama C)Sıcak bir nesneye değince elini geri çekme D)Burna toz kaçınca hapşırmaD)Burna toz kaçınca hapşırmaAli araba kullanan babasını izlerken acı bir fren sesi duymuş ardından arabaları öndeki araca çarpmıştır.Bu olaydan sonra Ali ne zaman bir fren sesi duysa korku tepkisi vermeye başlamıştır. Ali'nin fren sesi duyunca korku tepkisi vermeye başlaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A)Fren sesi ve kaza bitişikliği nedeniyle tepkisel koşullanma B)Sonraki tekrarlarda fren sesini duyması nedeniyle edimsel koşullanma C)Babasını o anda gözlediği için model alma yoluyla öğrenme D)Babasını izlemekle meşgul olsa da,kaza yapıldığı anda arabanın içinde olduğu için gizli öğrenme E)Kaza olayına tanık olduğu için gözlem yoluyla öğrenmeA)Fren sesi ve kaza bitişikliği nedeniyle tepkisel koşullanmaAşağıdakilerden hangisi Piaget'in ahlaki gelişim kuramındaki dışa bağımlı dönemin özelliği değildir? A)Ayşe'nin, annesinin söylediklerini tam doğru olarak kabul etmesi B)Mehmet'in,derste konuşmama kuralına uymayanları öğretmenin cezalandırması gerektiğini düşünmesi C)Sibel'in,sorduğu soruyu ablası cevaplandıramadığında onu bilgisizlikle suçlaması D)Yiğit'in,otobüsü kaçırdığı için derse geç gelen çocuklara kızmasında öğretmeni haklı bulması E)İdil'in,hastalandığı için ödevini yapmadığında öğretmeninin kendisine kızmayacağına inanmasıE)İdil'in,hastalandığı için ödevini yapmadığında öğretmeninin kendisine kızmayacağına inanması64)Bir baba;küçük kardeşini göstererek"Şimdi koluna bu tahtayla vuracağım."diyen çocuğuna,aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse onun ahlak gelişimini destekleyici yönde davranış olur? A)Sen onun abisinin,onu her zaman koruman gerekmez mi? B)Biri sana bunu yapsa sen nasıl hissedersin? C)Öğretmenin bunu duyarsa bu haftaki yıldız ödülünü sana vermeyebilir. D)O zaman ben de artık seni sevmem. E)Böyle bir şey yaparsan bir daha beraber oynayamazsınız.B)Biri sana bunu yapsa sen nasıl hissedersin?Bir öğretmenin ; dönem başında dersin genel çerçevesini bir bütün olarak sunması , daha sonra ayrıntılara inmesi ve uniteyi kendi içinde ve diğer ünitelerle bir bütünlük taşıyacak şekilde anlatması , öğrenme kuramlarından hangisinde vurgulanmaktadır ?2013/51 A ) İnsancıl C ) Beyin temelli B ) Davranışçı D ) Gestalt E ) SosyokültürelD ) GestaltAşağıdakilerden hangisi Gestalt kuramında ele alınan içgörüye dayalı öğrenmeyi niteleyen özelliklerden biri değildir ?2015/57 A ) Çözüm aniden kavranır . B ) Çözüm rahat ve hatasız bir biçimde uygulanır . C ) Çözüm uzun süre unutulmaz . D ) Çözüm kolaylıkla benzer problemlere uygulanabilir . E ) Çözüm için problemin bir bölümünün görülmesi yeterlidir.E ) Çözüm için problemin bir bölümünün görülmesi yeterlidirUnutmayı " hatırlamaya yardımcı olacak yeterli ipuçlarının olmaması" şeklinde açıklayan öğrenme kuramı aşağıdakilerden hangisidir ? 2016/56 A ) Gestalt B ) Klasik koşullanma C ) Edimsel koşullanma D ) Sosyal öğrenme E ) İnsancılA ) GestaltŞükran Öğretmen , öğrencilerine yaptıkları sunumlarla ilgili dönüt verirken "Sunumunuz sırasında bilgisayardaki ses ve görüntüler çok dikkat çekiciydi , bu da sizin anlatımınızın geride kalmasına neden oldu. Oysa ders anlatırken bilgisayarı yalnızca bir araç olarak kullanmalısınız, sunumda ön planda olan sizin anlattıklarınız olmalı." demiştir. Şükran Öğretmen verdiği bu dönütle, Gestalt kuramının aşağıdaki algı yasalarından hangisini vurgulamıştır ? 2017/56 A ) Devamlılık B ) Yakınlık C ) Tamamlama D ) Şekil - zemin E ) BenzerlikD ) Şekil - zemin"Çaresizseniz acele edin." " cümlesindeki kelimeler "Çare sizseniz acele edip" şeklinde gruplandığında cümlenin farklı bir anlam kazanması; Gestalt Kuramının aşağıdaki öğrenme ilkelerinden hangisine örnektir ? 2019/56 A ) Yakınlık B ) Benzerlik C ) Tamamlama D ) Şekil - zemin E ) BasitlikA ) YakınlıkHangi durumda olunursa olunsun, insan hayatı her şeyden önemlidir" diye düşünen bir birey, Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramına göre hangi evrededir? A)Araçsal ilişkisel eğilim B)Sosyal sözleşme eğilimi C)Kişiler arası uyum eğilimi D)Kanun ve düzen eğilimi E)Evrensel ahlak ilkeleriE)Evrensel ahlak ilkeleriİlk kez aşı olana kadar enjektör gördüğünde herhangi bir korku belirtisi göstermeyen bir çocuk, aşı olduktan sonra, enjektörü her gördüğünde ağlamaya başlamıştır. Çocuğun bu ağlama davranışı aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? A) Edimsel (operant) koşullanma B) Bilişsel öğrenme C) Gözlem yoluyla öğrenme D) Kavrayarak öğrenme E) Klasik (tepkisel) öğrenmeE) Klasik (tepkisel) öğrenmeSema Hanım'ın çok sevdiği bir televizyon dizisi vardır. Her seferinde diziyi zevkle seyredip bir sonraki hafta dizide neler olacağını merakla beklemektedir. Sema Hanım'ın dizinin bir sonraki bölümünü merakla beklemesi, aşağıdaki algılama yasalarından hangisiyle açıklanabilir? A) Pragnanz B)Benzerlik C) Süreklilik D)Yakınlık E) TamamlamaE) TamamlamaAnaokulunda öğretmeninden izin istemiş fakat öğretmeni ona izin vermemiştir. Bunun üzerine öğrenci yere yatmakta, ağlayıp zıplamaktadır. Fakat ne yaparsa yapsın öğretmeninin izin vermeyeceğini anlayınca çocuk davranışından vazgeçmiştir. Bu çocuk öğretmeninin izin vermeyeceğini hangi yolla öğrenmiştir? A) Deneme - Yanılma Yoluyla Öğrenme B) Kavrama Yoluyla Öğrenme C) Tepkisel Koşullanma D) Sosyal Öğrenme E) Gözlem Yoluyla ÖğrenmeA) Deneme - Yanılma Yoluyla ÖğrenmeAşağıdakilerden hangisi "Temel güvene karşı güvensizlik" döneminin özelliklerinden birisidir? A)Çocuk diğerleriyle işbirliği sağlamaya çalışır. B)Çocuğun çevresindeki kişilerle ilişkilerinin niteliği güven duygusunu etkiler. C)Çocuğun kendine ve yeteneklerine karşı olumlu bir tutum geliştirmesi önemlidir. D)Çocukların çabaları desteklendiğinde, başarılı olma duygusunu yaşarlar. E)Çocuk için öğrenme ve iş başarma önemli etkinliklerdirB)Çocuğun çevresindeki kişilerle ilişkilerinin niteliği güven duygusunu etkiler.Tek yumurt ikizi kardeşlerden Ali doğum sırasında,Burak ise iki yaşında geçirdiği bir hastalık sonrasında işitme yeteneklerini kaybetmişler, bu nedenle konuşmayı öğrenemememişlerdir. Her iki çocuk da on yaşındayken uygulanan cerrahi müdahaleyle işitme yeteneklerini tekrar kazanmış ve konuşmayı öğrenmeye başlamışlardır. Ancak Ali konuşmayı daha güç öğrenmiş ve konuşma becerisi açısından her zaman kardeşi Burak'ın gerisinde kalmıştır. Ali'nin konuşmayı öğrenmekle birlikte bu özellik açısından Burak'tan geride olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A- Yaş ilerledikçe dil öğrenme güçleşir. B- İnsanlar, kendilerini konuşmayı öğrenmeye yetenekli kılan bir yapı ile doğar. C- Dil öğrenme becesi büyük ölçüde biyolojik olgunlaşma düzeyine bağlıdır. D- Konuşma becerisi açısından genetik olarak belirlenmiş bireysel farklar vardır. E- Gelişim süresinde bazı becerilerin kazanılması açısından kritik olan dönemler var.E- Gelişim süresinde bazı becerilerin kazanılması açısından kritik olan dönemler var.Gelişimle ilgili yapılan araştırmalar, akranlarına göre konuşmayı geç öğrenen çocukların okumayı da geç öğrendiklerini göstermektedir. Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A-Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır. B-Gelişim yordanabilir bir sıra izler. C-Gelişim genelden özele doğrudur. D-Gelişim nöbetleşe devam eder. E-Gelişimin hızı her dönemde aynı değildir.B-Gelişim yordanabilir bir sıra izler.Büyük bir hevesle ilköğretime başlayan Hakan, ikinci dönemde okuma ve yazmayı öğrenir. Ancak yıl sonunda annesinin istediği gibi, çizgiyi taşırmadan düzgün bir şekilde yazmayı başaramaz. Hakan'ın düzgün yazamaması sebebi aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? -Okuldan bulması -Annesinin düzgün yazması için baskı yapması -Küçük kas gelişiminin yeterince tamamlanmaması -Öğretmenin yeterince ilgi göstermemesi -Ellerini, kollarını etkili kullanmaması-Küçük kas gelişiminin yeterince tamamlanmamasYağız ve Mert, 5 yaşlarında iki çocuktur. Yağız, kendini sözel olarak çok iyi ifade etmekte ve başkalarıyla rahat iletişim kurmaktır. Mert ise henüz kendini sözel olarak iyi ifade edememekte ve başkalarıyla iletişimde çekingen durmaktadır. Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? -Gelişim bir bütündür. -Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. -Gelişim, nöbetleşe devam eder. -Gelişimde kritik dönemler vardır. -Gelişim, genelden özele doğrudur.-Gelişimde bireysel farklılıklar vardırDoğuştan görme engelli Ahmet, yetişkinlik döneminde gerçekleştirilen bir ameliyatta görme yetisini kazanır. Ancak bu yetiyi kullanma düzeyi, görme problemi olmayan bireylerle aynı seviyeye ulaşamaz. Bu durum, aşağıdakilerden hangisidir en iyi açıklanabilir? -Uyum sağlama -Bireysel farklılıklar -Dengeleme -Olgunlaşma -YaşantıYaşantı17- Aşağıdakilerden hangisi Kohlbergʻe göre gelenek öncesi evrenin genel özelliklerine uygun değildir? A) Her şeyin adil bir karşılığı vardır. B) itaat ve ceza eğilimi baskındır. C) Kişiler arası uyum ağırlıktadır (Geleneksel Dönem evresi) D) Benden bize doğru bir geçiş başlar. E) Ahlaki kararlar, bireyi ilgilendiren anlık sonuçlar (ödüller ve cezalar) temelinde alınır.Cevap : C) Kişiler arası uyum ağırlıktadır (Geleneksel Dönem evresi)40- Aşağıdakilerden hangisi Davranışçı Yaklaşıma göre öğrenme tanımları arasında yer almaz? A) Belirli nedenler, aynı koşullarda (nedensellik/determinizm) aynı sonuçları doğurur. B) Öğrenme, uyaran ve tepki (U-T) arasındaki ilişkidir. C) Öğrenme, zihni zorlayan etkinlik ve faaliyetlerle artar, tehditlerle engellenir. D) Öğrenme bir problem çözme faaliyetidir. E) Öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanmasında ve becerilerin kazanılmasında tekrar önemlidir.Cevap : A) Belirli nedenler, aynı koşullarda (nedensellik/determinizm) aynı sonuçları doğurur.22- I. Her insanın kendine has davranış eğilimlerinin dinamik bir bütünüdür. II. İyiyi kötüden ayırt edebilme,kişinin kendi davranışlarını değerlendirme, konuyla ilgili yargılarda bulunma kabiliyetidir. II. Bir kimsenin iyi niteliklerini veya kişiliğini ifade eden tutum ve davranışlarının bütünü anlamına gelmektedir. Yukarıda tanımları verilen kavramlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir? A) Vicdan, kişilik, mizaç/karakter B) Mizaç/karakter, kişilik, vicdan C) Kişilik, vicdan, mizaç/karakter D) Kişilik, mizaç/karakter vicdan E) Vicdan, mizaç/karakter, kişilikCevap : C) Kişilik, vicdan, mizaç/karakterEtik kavramı ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. ? A) Etik, fazilet ve hikmet yerine de kullanılmaktadır. B) Etik, kaynakları itibarıyla ahlak ile aynı özellikleri taşımaktadır. c) Etik, ahlakbilim veya töre bilim olarak da isimlendirilir. D) Etik, ahlak felsefesi ilgili bir alan olup ahlaki olanın esasını ve temellerini araştırır. E) Etik, iyi, güzel ve faydalı olanın genel bilgisidir.Cevap : A) Etik, fazilet ve hikmet yerine de kullanılmaktadır.I. 11-20 yaşları arasını içine alır. II. İlk evresi kişilerarası uyum olarak adlandırılır. III. İkinci evresi kanun ve sosyal düzen olarak adlandırılır. IV. Uzlaşım sonrası seviye olarak da isimlendirilen bu düzeyde gençler, kanunların kullanımını ve bireysel hakları eleştirel olarak inceler. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Kohlberg'in ahlak gelişim teorisinin geleneksel düzeyi ile ilgili değildir? A) II, IV B) Yalnız IV C) I, I D) III, IV E) I, II, IIICevap : B) Yalnız IV