Hizmet Koşulları

Son Güncellenme: 27 Ağustos 2019

Bu çeviri yalnızca okuma ve anlama kolaylığı sağlamak amacıyla eklenmiştir. Metnin anlaşılmaması veya çevirisi ile İngilizcesi arasında bir uyuşmazlık olmaması durumunda İngilizce geçerli kabul edilecektir. Quizlet web sitesi ve tüm mobil versiyonları ("Hizmet"), Quizlet Inc. ("Quizlet") tarafından işletilen bir barındırılan hizmettir. Hizmetin her türlü kullanımı, her biri Hizmet Koşullarına referans olarak dahil edilen Quizlet Gizlilik Politikası, Quizlet Topluluk Kuralları ve Quizlet Sorumluluk İlkesi'ne ek olarak aşağıdaki Hizmet Koşulları ve Şartlarına ("Hizmet Koşulları" veya" Koşullar") tabidir. Hizmeti kullanarak işbu Hizmet Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

 1. Uygunluk. Hizmetin kullanımı, yasaklandığı yerlerde geçersizdir. Hizmet, 13 yaşından büyük kullanıcılara yönelik olmakla birlikte her yaştan kullanıcıya açıktır. 13 veya daha küçük yaştaki çocuklar (veya yerel yasaların gerektirdiği rıza yaşından daha küçük çocuklar) için Quizlet, kısıtlı bir özellik seti ve belirli özellikleri ortadan kaldıran bir web sitesi deneyimi sunmaktadır. Hizmeti kullanarak, (a) gönderdiğiniz tüm kayıt bilgilerinin doğru ve gerçek olduğunu; (b) bu bilgilerin doğruluğunu muhafaza edeceğinizi; ve (c) Hizmet kullanımınızın yürürlükteki kanun veya mevzuatı ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt edersiniz.
 2. Quizlet Hesabınız ve Verileriniz. Hizmette bir hesap oluşturmanız halinde, hesabınızın ve verilerinizin güvenliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır ve hesabınız dahilinde gerçekleşen tüm faaliyetler tamamen kendi sorumluluğunuzdur. Hesaplar kurumsal değil, bireyseldir ve sadece tek bir kişi tarafından kullanılır. Hesabınızı bir başka şahısla paylaşamazsınız. Verilerinizin ve hesabınızın yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını veya diğer her türlü güvenlik ihlalini Quizlet'e derhal bildirmeniz gerekmektedir. Quizlet sizden kaynaklı eylem ve ihmallerden ve bunların neden olduğu hiçbir zarardan sorumlu değildir. Quizlet belirli dönemlerde verileriniz için depolama sınırı uygulayabilir veya Hizmetin yönetimi için makul gördüğü herhangi bir başka tedbir uygulayabilir. Ayrıca Quizlet ticari içerik sunulması veya reklam görüntülenmesine ilişkin politikalarını değiştirebilir ve bunu bildirimde bulunmaksızın yapabilir.
 3. Yükseltilmiş Üyelikler. Kullanıcılar, Quizlet hesapları için ek özellik veya işlev satın alma seçeneğine sahiptir ("Yükseltilmiş Üyelik"). Yükseltilmiş Üyelikler, (i) tekrarlanan üyelik ücretleri ödeyerek veya (ii) belirli bir dönem için erişim veren ön ödemeler aracılığıyla satın alınabilir ("Ön Ödeme Dönemi"). Bu programlara katılım, aşağıda belirtilen koşullara tabidir.
  1. Ön Ödemeli Üyelik Dönemi: Ön Ödemeli Dönem için satın alınan Yükseltilmiş Üyelikler, Ön Ödemeli Dönem sona erdiğinde otomatik olarak son bulur.
  2. Grup Siparişleri: Grup Siparişi, benzersiz bir yükseltme bağlantısı aracılığıyla birden çok bireysel Ön Ödemeli Dönem Yükseltmeli Üyelik için kredi sağlar. Yükseltme kredisi sayısı Grup Siparişinde belirtilecektir. Grup Siparişi satın alanlar, yükseltme kredisi dağıtımının tek sorumlularıdır. Bir kredi bireysel bir kullanıcı hesabı tarafından kullanıldıktan sonra hiçbir yükseltme devredilemez ve geri alınamaz. Grup Siparişi yükseltme kredisi kullanan bireysel hesaplar hiçbir okul, işletme, tüzel kişi, kurum veya başka bir merkezi hesapla ilişkili değildir ve Grup Siparişini satın alan ile kredinin kullanıldığı hesabın sahibi aynı kişi olmadığı sürece Grup Siparişini satın alanın, yükseltme kredisinin kullanıldığı herhangi bir hesap üzerinde hiçbir hak ve menfaati bulunmamaktadır.
  3. Kullanıcı Tarafından Üyeliğin İptal Edilmesi: Tekrarlanan Yükseltilmiş Üyelik aboneliği satın aldıysanız, Yükseltilmiş Üyeliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Yükseltilmiş Üyelik aboneliğinizi sonlandırmayı seçtiğinizde, aboneliğiniz bir sonraki otomatik yenileme tarihinde yenilenmez. Yükseltilmiş Üyeliğinizden bu tarihe kadar faydalanmaya devam edebilirsiniz, sonrasında hesabınız otomatik olarak düşürülecektir. Üyeliğinizi nasıl sonlandıracağınıza ilişkin bilgileri burada bulabilirsiniz.
  4. Tarafımızdan İptal: Yükseltilmiş Üyeliğinizi herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın iptal edebiliriz.
  5. Geri Ödemeler: Yasaların gerektirmediği durumlarda, doğrudan Quizlet aracılığıyla satın alınan Yükseltilmiş Üyeliklerin geri ödemesi yapılmaz. Diğer platformlar aracılığıyla satın alınan Yükseltilmiş Üyelikler, söz konusu platformların geri ödeme politikalarına tabidir. Quizlet, bu platformların politikalarından sorumlu tutulamaz.
  6. Fiyat değişiklikleri: Quizlet yükseltilmiş üyelik ücretlerini belirli dönemlerde değiştirebilir. Quizlet her türlü fiyat değişikliğini ve mümkünse bu değişikliklerin nasıl kabul edileceğini size önceden bildirecektir. Yükseltilmiş Üyelikler için fiyat değişiklikleri, fiyat değişikliği tarihini takip eden bir sonraki abonelik döneminin başladığı tarihte yürürlüğe girecektir. Yerel kanunlar izin verdiği müddetçe, fiyat değişikliği gerçekleştikten sonra Yükseltilmiş Üyeliğinizi devam ettirerek yeni fiyatı kabul etmiş olursunuz. Fiyat değişikliğini kabul etmemeniz hâlinde, fiyat değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yükseltilmiş Üyeliğinizi sonlandırarak bu değişiklikleri reddedebilirsiniz. Bu nedenle lütfen fiyat değişikliğine ilişkin bildirimleri dikkatli şekilde okuyun.
 4. Premium İçerik.: Kullanıcıların Quizlet üzerinden ticari içerikler satın alma veya bu içeriklere erişim sağlama seçenekleri vardır (“Premium İçerik”) Premium İçeriğe, (i) Hizmet üzerinden doğrudan erişim satın alarak (“İçerik Aboneliği”) veya (ii) bir erişim kodu girerek (“Erişim Kod”) erişebilirsiniz. Bu programlara katılım, aşağıda belirtilen koşullara tabidir.
  1. İçerik Abonelikleri: İçerik Aboneliğinin bir parçası olarak satın alınmış Premium İçerik erişimi, satın alma sırasında belirtilen şartlara tabidir ve bu şartlarda yer alan kısıtlamalar sizin için bağlayıcıdır.
  2. Erişim Kodları: Yayıncı tarafından sağlanan bir Erişim Kodunun kullanımı aracılığıyla Premium İçerik erişimi, yayıncı tarafından belirtilen şartlara tabidir ve kodların bitiş süresi dahil, yayıncı tarafından belirlenen kısıtlamalar sizin için bağlayıcıdır.
  3. Lisans: Bir İçerik Aboneliği satın aldığınızda veya Premium İçerik erişimi sağlamak için Erişim Kodu kullandığınızda, belirtilen süre boyunca içerikte yer alan materyale erişebilirsiniz. Premium İçeriğe yalnızca kişisel ve eğitsel kullanımınız için erişim sağlayabilirsiniz ("Kişisel Kullanım"). Her bir hesap, kendi İçerik Aboneliğini satın almalı veya kendi Erişim Kodunu girmelidir. Hesaplar, birden fazla kullanıcı tarafından paylaşılamaz.
  4. Kısıtlamalar: Premium İçeriğinizi herhangi bir ticari amaçla kullanamazsınız. Bu; satışını yapamayacağınız, reklam veya pazarlama amacıyla ve bir işletme veya kâr sağlama faaliyeti ile bağlantılı olarak farklı şekillerde kullanamayacağınız anlamına gelir. Premium İçeriği yayınlayamaz veya hiçbir web sitesinde paylaşamazsınız. Premium İçeriği, bir başka şahısla paylaşamaz, satışını yapamaz, alt lisansını veremez veya devredemezsiniz.
  5. Geri Ödemeler: Yasaların gerektirmediği durumlarda, doğrudan Quizlet aracılığıyla satın alınan Premium İçerik Aboneliklerinin geri ödemesi yapılmaz. Diğer platformlar aracılığıyla satın alınan Premium İçerik Abonelikleri, söz konusu platformların geri ödeme politikalarına tabidir. Quizlet, bu platformların politikalarından sorumlu değildir.
 5. Katkı Sağlayanların Sorumlulukları. Set oluşturmanız, tartışma kutucukları üzerinden yorum yapmanız veya Hizmete materyal göndermeniz, Hizmette bağlantı paylaşmanız veya bir materyali Hizmet üzerinden başka şekilde erişilebilir kılmanız hâlinde (toplu olarak "İçerik" olarak anılacaktır), bu İçeriğin yapısı ve bundan kaynaklı her türlü zarar tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Söz konusu İçeriğin metin, grafik, ses dosyası, bilgisayar yazılımı veya Quizlet'in veri depoladığı başka bir formatta olmasına bakılmaksızın bu hüküm geçerlidir.
 6. Yasaklı İçerik. Hizmete sadece eğitsel ve çalışma ile ilgili İçerik ekleyebilirsiniz. Aşağıdakiler, Hizmette veya Hizmet aracılığıyla yayınlamanız yasak olan İçerik örnekleridir. Quizlet, uygunsuz İçeriğin Hizmetten kaldırılması ve ihlalde bulunan kişilerin hesaplarının sonlandırılması veya başka yasal çözümler aramak dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, kendi takdirine bağlı olarak, işbu hükmü ihlal ettiğini düşündüğü herkesi soruşturma ve aleyhinde yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yasaklı İçerik, Quizlet'in tamamen kendi takdirine bağlı olarak aşağıdaki özelliklere sahip İçerikleri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir:
  • açıkça hakaret içeren veya ırkçılık, yobazlık, nefret ve herhangi bir sınıf veya bireye karşı fiziki zararı teşvik eden;
  • başka bir kişiyi taciz eden veya taciz edilmesini tasvip eden;
  • kişileri cinsel yönden veya şiddet yoluyla istismara uğratan;
  • cinsel içerikli, aşırı derecede şiddet veya hakaret niteliğinde konusu olan içerikler;
  • 18 yaşın altındaki kişilerin kişisel bilgilerini talep eden;
  • herhangi biri için gizlilik veya güvenlik riski teşkil eden bilgileri kamuya açık şekilde paylaşan;
  • başka biriyle ilgili bilgi içeren ve bu kişinin izni olmaksızın paylaşılmış;
  • herhangi bir kişinin gizlilik hakları, reklam hakları, telif hakları, ticari marka hakları, sözleşme hakları veya herhangi bir başka hakkını ihlal eden;
  • sahte veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz veya art niyetli, tehditkar, müstehcen, karalayıcı veya iftira niteliğinde yasa dışı faaliyet veya işlemleri teşvik eden;
  • başka bir kişinin telif hakkına tabi çalışmasının kanuna aykırı veya yetkisiz kopyasını barındıran veya tanıtan;
  • başka kullanıcılardan ticari veya kanuna aykırı amaçlarla şifre veya kimlik belirleyen bilgiler talep eden;
  • istenmeyen posta, zincirleme mektup, istenmeyen toplu posta veya anlık ileti ya da spam içeren iletiler;
  • herhangi bir suç eylemini veya girişimini ilerleten veya teşvik eden veya yasa dışı faaliyetlere ilişkin talimat niteliğinde bilgi veren, yasa dışı silah yapma veya alma, bir kişinin gizliliğini ihlal etme veya bilgisayar virüsü sağlama ya da oluşturmaya ilişkin talimatlar dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere;
  • yarışma, çekiliş, takas, reklam veya piramit şemaları gibi Quizlet'in önceden yazılı izni olmaksızın yapılan ticari faaliyet ve/veya satış içeren,
  • yürürlükteki kanun veya mevzuatları ihlâl eden içerikler.
 7. Yasaklı Faaliyetler. Hizmeti kullanırken yalnızca eğitsel ve çalışma ile ilgili faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Aşağıdakiler, Hizmet üzerinde yasaklanmış faaliyet örnekleridir. Quizlet, hesabınızı ve/veya Hizmete erişiminizi sonlandırmak, kolluk kuvvetleri gibi uygun resmi makamlara ihbar etmek veya başka yasal çözümler aramak dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, kendi takdirine bağlı olarak, işbu hükmü ihlal ettiğini düşündüğü herkesi soruşturma ve aleyhinde yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yasaklı faaliyetler aşağıdakileri içerir, fakat bunlarla sınırlı değildir:
  • suç niteliğinde veya zararlı faaliyet, çocuk pornosu, dolandırıcılık, müstehcen materyal alışverişi, uyuşturucu ticareti, kumar, taciz, takip, spam gönderme, virüs veya başka zararlı dosya iletme, telif hakkı ihlali, patent ihlali veya ticari sır hırsızlığı dahil;
  • Hizmet dahilindeki herhangi bir güvenlik teknolojisi veya yazılımının aşılması veya değiştirilmesi, aşma veya değiştirmeye teşebbüs edilmesi veya başka kişilerin bunları aşmasını veya değiştirmesini teşvik etmek ya da desteklemek;
  • başka bir kullanıcı, kişi veya kurumu taklit etmek veya taklit etmeye teşebbüs etmek;
  • herhangi bir zamanda başka bir kullanıcının hesabı, kullanıcı adı veya şifresini kullanmak veya şifrenizi üçüncü bir tarafa vermek ya da üçüncü bir tarafın hesabınıza erişmesine izin vermek;
  • Hizmetten elde edilen herhangi bir bilgiyi başka bir kişi veya kurumu taciz etmek, kötüye kullanmak veya zarar vermek için kullanmak veya buna teşebbüs etmek;
  • herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanımının işlevini durduran veya sınırlayan ya da bir bilgisayar ağına başka şekilde izinsiz kullanım veya erişim sağlayan virüs, bot, solucan veya başka bilgisayar kodları, dosyaları veya programları içeren faaliyetler;
  • içerik oluşturmak veya paylaşmak için komut dizisi kullanmak dahil, fakat bununla sınırlı olmamak üzere sistemin otomatik yöntemlerle kullanılması;
  • Hizmette veya Hizmetin bağlı olduğu ağlar ve hizmetlerde müdahale, bozulma veya gereksiz yük oluşturma;
  • Hizmette izinsiz ticari reklam görüntülemek veya Hizmet'in üçüncü bir taraf adına yetkisiz veya kabul edilemez kullanımı üzerinden herhangi bir ticari faaliyet gerçekleştirmeniz karşılığında üçüncü bir taraftan ödeme veya değerli varlık kabul etmek;
  • ayrı bir anlaşma ile açıkça izin verilmemişse İçerik ve/veya Hizmet üzerinden sunulan herhangi bir işlevin herhangi bir bölümünü veya bunlara erişimi çoğaltmak, kopyalamak, satmak, yeniden satmak, ticaretini yapmak veya ticari amaçlarla kötüye kullanmak.
  • Hizmeti, yürürlükteki kanun ve mevzuatlara uygun olmayan şekilde kullanmak.
 8. İçerik Beyanı ve Taahhütler. İçeriği ulaşılabilir kılarak, aşağıdakileri beyan ve taahhüt edersiniz:
  • içeriğin indirilmesi, çoğaltılması veya kullanımının üçüncü taraflara ait telif hakkı, patent, ticari marka veya ticari sır hakları dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir mülkiyet hakkını ihlal etmeyeceğini;
  • işverenin oluşturduğunuz fikri mülkiyet üzerinde hakkı varsa, (I) işvereninizden her türlü yazılım dahil fakat bununla sınırlı olmayan İçeriği paylaşmak için izin aldığınızı veya (II) işvereninizden İçeriğe ilişkin tüm haklardan feragat ettiğine dair bir beyan aldığınızı;
  • içeriğe ilişkin her türlü üçüncü taraf lisanslarına tamamen uyduğunuzu ve gerekli tüm koşulların son kullanıcılara iletilmesi için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirdiğinizi;
  • içeriğin hiçbir virüs, solucan, zararlı yazılım, Truva atı veya başka zararlı ya da yıkıcı materyal içermediğini veya kurmadığını;
  • içeriğin spam olmadığını ve trafiği üçüncü taraf sitelerine yönlendirmek üzere tasarlanmış etik olmayan veya istenmeyen ticari materyal içermediğini, üçüncü taraf sitelerinin arama motoru derecelerini artırmaya yönelik, kanuna aykırı eylemleri (kimlik avı gibi) mümkün kılma veya alıcıyı materyalin kaynağına ilişkin yanıltma (yanıltıcı e-posta) gibi amaçları olmadığını;
  • içeriğin müstehcen veya karalayıcı nitelikte olmadığını ve üçüncü tarafların gizlilik veya reklam haklarını ihlal etmediğini; ve
  • bilgisayar kodu içeren İçerik halinde, Quzlet'in talep etmesi halinde veya başka şekilde materyalin türü, yapısı, kullanımı ve etkilerini doğru şekilde kategorize ettiğinizi ve/veya açıkladığınızı beyan edersiniz.
 9. Lisans Örneğin, bir çalışma seti yayınlayarak, bir ankete yanıt vererek veya Quizlet'e e-posta göndererek, hizmete dahil edilmek üzere veya başka amaçlarla Quizlet'e İçerik veya başka materyaller ekleyerek, (mevcut olan veya akabinde geliştirilen) her türlü medya veya dağıtım yoluyla ilgili İçerik veya materyali kullanması, kopyalaması, çoğaltması, işlemesi, uyarlaması, değiştirmesi, yayımlaması, aktarması, sergilemesi ve dağıtması için Quizlet'e dünya çapında, sürekli, telifsiz lisans (alt lisans verme hakkıyla birlikte) sağlamış olursunuz. Eklediğiniz, yayınladığınız veya başka herhangi bir şekilde Quizlet'e veya Hizmet aracılığıyla sunduğunuz İçeriğe veya materyale ilişkin tarafınıza bir tazminat ödenmeksizin Quizlet veya Quizlet ile ortak olan diğer şirketler veya şahıslarca ayrıca kullanılabilir.
 10. Yerleştirme. Quizlet'in Yerleştirme İşlevini kendi web sitenizde kullanmanız halinde, Quizlet web sitesine geri dönen bağlantılar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir işlev veya bölümü değiştiremez, üzerine ekleme yapamaz veya engelleyemezsiniz.
 11. Uygulama Programlama Arayüzü (API) Gereklilikleri. Quizlet API kullanmanız hâlinde, üçüncü taraf geliştiricilerin İçerik ve Hizmet ile nasıl etkileşim kuracağına ilişkin Geliştirici API kuralları, kabul etmiş sayılırsınız.
 12. Hizmet Ziyaretçilerinin Sorumluluğu. Quizlet Hizmette paylaşılan tüm İçerikleri incelememiştir ve inceleyemez, dolayısıyla bu materyalin içeriği, kullanımı veya etkilerinden sorumlu tutulamaz. Quizlet, Hizmeti yürütmekle burada paylaşılan materyali tasdik ettiğini veya bu materyalin doğru, faydalı veya zararsız olduğuna inandığını beyan veya ima etmez. Kendinizi ve bilgisayar sistemlerinizi virüs, solucan, Truva atı veya başka zararlı veya yıkıcı materyale karşı korumak için tedbir almak sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmet, teknik hatalar, yazım hataları veya başka kusurlar, dizgisel veya diğer hatalar barındıran İçeriklere ek olarak hakaret niteliği taşıyan, uygunsuz veya başka şekillerde rahatsız edebilecek materyaller içerebilir. Ayrıca Hizmet, üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ve diğer mülkiyet haklarını ihlal eden veya çiğneyen veya indirmenin, kopyalamanın veya kullanmanın belirtilmiş veya belirtilmemiş ek şart ve koşullara tabi olabileceği materyaller içerebilir. Quizlet, ziyaretçilerin Hizmeti kullanmasından veya burada paylaşılan içeriği indirmesinden kaynaklanan zararlara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu Koşulları veya Quizlet'in Topluluk Kurallarını ihlal eden İçerik veya başka materyalleri tespit eden ziyaretçiler, Hizmet üzerinde yer alan raporlama işlevini kullanarak söz konusu materyalleri Quizlet'e raporlamaları için teşvik edilirler.
 13. Başka Web Sitelerinde Paylaşılan İçerik. Quizlet'in bağlantı verdiği veya Quizlet'e bağlanan web siteleri ve web sayfalarında sunulan bilgisayar yazılımları dahil tüm İçeriği incelemedik ve inceleyemeyiz. Quizlet üçüncü taraf web siteleri veya web sayfaları üzerinde kontrol sahibi değildir ve bunların içeriği ve sizin bunları kullanmanıza ilişkin sorumluluğu bulunmaz. Üçüncü taraf web sitesi veya web sayfasına bağlanmak suretiyle, Quizlet bu web sitesi veya web sayfasını tasdik ettiğini temsil veya ima etmez. Kendinizi ve bilgisayar sistemlerinizi virüs, solucan, Truva atı veya başka zararlı ya da yıkıcı materyale karşı korumak için tedbir almak sizin sorumluluğunuzdadır. Quizlet üçüncü taraf web siteleri veya internet web sayfalarının kullanımından kaynaklanan her türlü zarara ilişkin sorumluluk kabul etmez.
 14. Telif Hakkı İhlali ve DMCA Politikası. Quizlet, başkalarının fikri mülkiyet haklarına riayet eder. Quizlet'te bulunan veya Quizlet tarafından bağlantısı verilen materyalin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünmeniz halinde, Quizlet Dijital Bin Yıl Telif Hakkı Yasası ("DMCA") Politikası uyarınca Quizlet'i bilgilendirmeniz teşvik edilir. Quizlet, ihlal teşkil eden İçeriğin kaldırılması veya ihlal teşkil eden İçeriğe ait tüm bağlantıların devre dışı bırakılması dahil olmak üzere, tüm bildirimlere gerekli veya uygun şekilde yanıt verecektir. Quizlet'in veya başkalarının telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarını bir veya birden çok kez ihlal eden bir ziyaretçi olması halinde Quizlet, kendi takdirine bağlı olarak Hizmet'i sonlandırabilir, erişimi veya kullanımı engelleyebilir. Söz konusu sonlandırma işleminde, Quizlet'in söz konusu kullanıcı tarafından Quizlet'e yapılan önceki ödemelerin iadesini sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 15. Ticari Markalar. Quizlet, Quizlet, Quizlet.com, Quizlet logosu ve diğer tüm ticari markalar, hizmet markaları, Quizlet ile bağlantılı olarak kullanılan grafikler ve logolar veya Hizmet, Quizlet ve Quizlet'in lisans sağlayıcılarının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Hizmet ile bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar üçüncü tarafların ticari markaları olabilir. Hizmeti kullanmanız, herhangi bir Quizlet veya üçüncü taraf ticari markasını çoğaltma veya başka şekilde kullanma hakkı veya lisansı sağlamaz. Ses dosyaları ve yazılım satılamaz, dağıtılamaz veya başkalarına bir hizmet olarak sunulamaz.
  Ses içeriğinin bir kısmının telif hakkı Voiceware Co., Ltd. 2001 ve NeoSpeech, Inc., 2002, 2007 şirketlerine aittir.
  Ses içeriğinin bir kısmı Loquendo TTS tarafından sağlanmaktadır.
 16. Hizmet ve Koşullara Yönelik Değişiklikler. Hizmet, mevcut tüm içerik, ürün ve üyelik özellikleri, Quizlet’in tüm politikaları ve işbu Hizmet Koşulları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Quizlet'in takdirine bağlı olarak haber vermeksizin tamamen değiştirilebilir. Hizmet Koşullarını etkileyenler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu güncelleme ve değişiklikler sizin için bağlayıcıdır, dolayısıyla bu Hizmet Koşullarını düzenli olarak incelemeniz gerekmektedir.
 17. QUIZLET'İN, TEDARİKÇİLERİNİN VE LİSANS SAĞLAYICILARININ TAAHHÜTLERİNİN KISITLANMASI. AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE, HİZMET'TE PAYLAŞILAN VEYA BURADAN SUNULAN TÜM İÇERİK "OLDUĞU GİBİ" VERİLMİŞTİR VE QUIZLET, TEDARİKÇİLERİ VEYA LİSANS SAĞLAYICILARI PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, BAŞLIK VEYA MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL ETMEDİĞİNE İLİŞKİN TAAHHÜTLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. İÇERİK VE HİZMETLERİ, HİZMET ÜZERİNDEN KENDİ TAKDİRİNİZLE VE RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE İNDİRDİĞİNİZİ VEYA BAŞKA ŞEKİLDE EDİNDİĞİNİZİ, SÖZ KONUSU İÇERİĞİN İNDİRİLMESİNDEN VEYA HİZMET'İN KULLANILMASINDAN DOLAYI BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE VEYA VERİLERİNİZDE MEYDANA GELEBİLECEK ZARARDAN QUIZLET'İN, TEDARİKÇİLERİNİN VE LİSANS SAĞLAYICILARININ HİÇBİR ŞEKİLDE MESULİYET VEYA SORUMLULUK SAHİBİ OLMADIĞINI İDRAK VE KABUL EDERSİNİZ. KİMİ YETKİ ALANLARI ZIMNİ TAAHHÜTLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEYEBİLECEĞİNDEN, YUKARIDAKİ HÜKÜMLERDEN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.
 18. QUIZLET'İN, TEDARİKÇİLERİNİN VE LİSANS SAĞLAYICILARININ SORUMLULUKLARININ KISITLANMASI. AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE QUIZLET, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS SAĞLAYICILARI, SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIĞI HAKKINDA AÇIKÇA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSALAR DAHİ KÂR KAYIPLARI, İŞ DURMASI, VERİ KAYBI VEYA BAŞKA DURUMLAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, TALEBİN DAYANAĞI VEYA NİTELİĞİ NE OLURSA OLSUN, HİZMET'İN, BURADAKİ İÇERİĞİN VEYA BAĞLANTISI VERİLEN WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, NETİCEDE OLUŞAN VEYA CEZAİ ZARARDAN DOLAYI SİZE VEYA DİĞER TARAFLARA KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR. HİZMET'İN, BURADAKİ İÇERİĞİN VEYA BAĞLANTISI VERİLEN WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN DOĞAN VEYA BUNUNLA İLİŞKİLİ OLARAK QUIZLET, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS SAĞLAYICILARI ALEYHİNDEKİ İDDİALARINIZIN TOPLAM SORUMLULUĞU, HİÇBİR DURUMDA İDDİANIN ÖNE SÜRÜLDÜĞÜ TARİHTEN ÖNCEKİ 12 AYLIK DÖNEM İÇİNDE QUIZLET'E ÖDEDİĞİNİZ TOPLAM MİKTARI AŞAMAZ. KİMİ YETKİ ALANLARI BELİRLİ ARIZİ VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARLARIN SORUMLULUĞUNUN HARİÇ TUTULMASINA VEYA KISITLANMASINA İZİN VERMEYEBİLECEĞİNDEN, YUKARIDAKİ HÜKÜMLERDEN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. TARAFLAR, 10. BÖLÜM OLAN BU BÖLÜMÜN MAKUL RİSK DAĞILIMINI YANSITTIĞINI KABUL EDER.
 19. Quizlet ile Yaşanabilecek Anlaşmazlıklar. Quizlet ile aranızda işbu Hizmet Koşullarından veya Hizmet kullanımınızdan doğan veya bunlarla ilişkili herhangi bir anlaşmazlık yaşanması durumunda aşağıdaki kurallar geçerlidir: LÜTFEN BU BÖLÜMÜ DİKKATLE OKUYUN – MAHKEMEDE DAVA AÇMA VE İDDİALARINIZI JÜRİYE SUNMA HAKLARINIZ DA DAHİL OLMAK ÜZERE HUKUKİ HAKLARINIZI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEBİLİR.
  1. Bağlayıcı Tahkim: İşbu Hizmet Koşullarından veya Hizmetimizi kullanımızdan doğan veya bunlarla ilişkili herhangi bir anlaşmazlık, Amerikan Tahkim Birliği ("AAA") tarafından kendi Ticari Tahkim Kuralları uyarınca yürütülen bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. İdari ücretler ile dosya veya hakem ücretlerini ödeme sorumluluğunuz, sadece AAA kurallarında belirtildiği şekildedir. AAA kuralları kapsamında izin verildiği ölçüde, hakem, makul avukat ücretleri dahil olmak üzere, masraflar, ücretler ve giderleri davayı kazanan tarafa ödeyebilir. Tahkim ile verilen bir karar, nihai ve bağlayıcıdır ve yetkili herhangi bir mahkeme tarafından karara bağlanabilir. Tahkimde bir hakim veya jürinin yer almadığını ve keşif ve temyiz gibi diğer usul haklarının tahkimde mevcut olmadığını anlamış kabul edilirsiniz. SİZ VE QUIZLET, HAKİM VEYA JURİ TARAFINDAN YARGILAMA VE MAHKEMEDE KENDİNİZİ SAVUNMA ŞAHSİ HAKLARINIZDAN KASTEN VE İSTEYEREK FERAGAT ETMEYİ KABUL EDERSİNİZ.
  2. Anlaşmazlıklar, münferit olarak çözülecektir: SİZ VE QUIZLET, GRUP, TOPLU, BİRLEŞTİRİLMİŞ VEYA ŞAHSİ DAVA VEYA TAHKİM AÇMA VEYA BUNLARA KATILIM GÖSTERME HAKLARINIZDAN KASTEN VE İSTEYEREK FERAGAT ETTİĞİNİZİ KABUL EDERSİNİZ. İşbu madde dikkate alınmaksızın, taraflardan her biri, tahkimin tamamlanmasını beklerken tarafların fikri mülkiyet haklarını korumak amacıyla San Francisco Eyaleti'nde yetkili bir mahkemeden ihtiyati tedbir veya başka parasal olmayan bir tedbir talebinde bulunabilir.
 20. Geçerli Kanun. Kaliforniya merkezli Quizlet'in genel merkezi San Francisco'da bulunur. Yürürlükteki kanunla aksi öngörülmediği müddetçe, işbu Hizmet Koşulları ve Hizmet'e her türlü erişim ve kullanım, kanun hükümleriyle çatışması haricinde, dünyanın neresinde ikamet ettiğinize bakılmaksızın ABD, Kaliforniya eyalet yasalarınca yönetilir.
 21. Mekan. Bağlayıcı Tahkime tabi olan her anlaşmazlık, Kaliforniya, San Francisco Eyaletinde gerçekleştirilecektir. Quizlet ile aranızda doğabilecek veya Bağlayıcı Tahkim hükmünün geçerli bulunmadığı diğer her türlü adli dava için siz ve Quizlet Kaliforniya, San Francisco Eyaletinde bulunan eyalet ve federal mahkemelerin sunacağı mekan ve şahsi yargı yetkisini kabul etmiş olursunuz.
 22. Genel Temsil ve Garanti. Hizmet kullanımınızın Quizlet Gizlilik Politikası, işbu Hizmet Koşulları, online etkinlik ve kabul edilebilir içeriklere ilişkin geçerli kanun ve mevzuatlar ile hiçbir sınırlama olmaksızın ülkenizde, eyaletinizde, şehrinizde veya diğer yönetim alanındaki yerel kanun ve mevzuatla, ABD'den veya ikamet ettiğiniz ülkeden ihraç edilen teknik veri aktarımına ilişkin tüm geçerli kanunlar ve geçerli diğer politika ve şartlar ve koşullara uygun olacağını beyan ve tekeffül edersiniz.
 23. Tazminat. İşbu Hizmet Koşullarında verilen herhangi bir beyan ve tekeffülün ihlali dahil, fakat bununla sınırlı olmamak üzere Hizmet'i kullanmanızdan kaynaklı, avukat ücretleri dahil her türlü talep ve masraflara karşı Quizlet'i, yüklenicilerini ve lisans sağlayıcılarını ve bunların yöneticileri, sorumluları, çalışanları ve temsilcilerini savunmayı, güvenceye almayı ve halel getirmemeyi kabul edersiniz.
 24. Diğer. İşbu Hizmet Koşullarında verilen herhangi bir beyan ve taahhütün ihlali dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, avukatlık ücretleri dahil, Hizmet'i kullanmanızdan kaynaklanan her türlü talep ve masraflara karşı Quizlet'i, yüklenicilerini, lisans sağlayıcılarını ve bunların yöneticilerini, sorumlularını, çalışanlarını ve temsilcilerini savunmayı, güvenceye almayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz.
 25. Bölünebilirlik. İşbu Hizmet Koşullarının herhangi bir bölümünün geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, ilgili bölümün tarafların asli niyetini yansıttığı anlaşılacak ve kalan bölümler tamamen yürürlükte ve geçerli kalacaktır.
 26. Hakların Değişmezliği Taraflardan birinin işbu Hizmet Koşullarındaki herhangi bir hüküm veya koşuldan feragat etmesi veya bunları ihlal etmesi, hiçbir durumda söz konusu hüküm veya koşuldan veya bunların müteakip ihlalinden feragat niteliği taşımayacaktır.
 27. Atama. İşbu Hizmet Koşulları çerçevesindeki haklarınızı, şartlara uymaya rıza gösteren ve bunların bağlayıcılığını kabul eden herhangi bir tarafa devredebilirsiniz. Quizlet işbu Hizmet Koşulları çerçevesindeki haklarını koşulsuz olarak devredebilir. İşbu Hizmet Koşulları taraflar, bunların halefleri veya izin verilen devir sahipleri için bağlayıcı olacak ve lehine işleyecektir.
 28. Koşulların İdamesi. İşbu Koşullar, hesabınızı kapattıktan veya Hizmeti kullanmayı kestikten sonra bile geçerliliğini korumaya devam eder.