Chính sách Cookie

Cập nhật: 27 tháng Tám năm 2019

Quizlet sử dụng cookie và các công nghệ liên quan cung cấp cho bạn một trải nghiệm nhanh, an toàn và riêng tư trên trang web của Quizlet. Cookie cũng giúp chúng tôi hiểu một số tính năng đang được sử dụng, và cho phép chúng tôi cải tiến Quizlet cho tất cả người dùng. Dưới đây chúng tôi giải thích thêm về định nghĩa, làm thế nào chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi sử dụng chúng, và làm thế nào bạn có thể kiểm soát việc sử dụng chúng.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi mà không cần vô hiệu hóa cookie trên điện thoại hoặc chọn các tập tin cookie của bên thứ ba, bạn đồng ý với việc sử dụng của chúng ta về những tập tin cookie này và các thông tin chúng tôi thu thập với họ. Nếu bạn không đồng ý, hãy tắt hoặc chặn cookie trong trình duyệt của bạn bằng cách sử dụng cách thức mô tả dưới đây dưới “Làm thế nào để kiểm soát cookie” hoặc sử dụng các liên kết không tham gia được cung cấp trong mục “Cookie của bên thứ ba”. Để biết thông tin chi tiết hơn về những dữ liệu chúng tôi thu thập từ người dùng của chúng tôi, vui lòng đọc Thông báo quyền riêng tư.

Cookie là gì?

Cookie là các tập tin văn bản nhỏ mà một trang web lưu trên máy tính của bạn hoặc thiết bị di động khi bạn truy cập trang web đó. Những cookie này cho phép các trang web nhớ hành động và sở thích của bạn cho một khoảng thời gian, nhờ đó bạn không cần phải nhập lại mỗi khi bạn quay trở lại trang web hoặc duyệt từ trang này sang trang khác.

Các cookie do Quizlet thiết lập

Cũng như nhiều website, Quizlet sử dụng cookie để cung cấp, đo lường và cải thiện nền tảng của nó theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi luôn sử dụng các tập tin cookie bảo mật, nghĩa là các dữ liệu chứa trong chúng có thể được truyền qua một kết nối được mã hoá. Phân loại sử dụng chung của chúng tôi được nêu ra dưới đây. Xin lưu ý rằng tập tin cookie được Quizlet thiết lập có thể có nhiều tên khác nhau, nhưng luôn có thể được phân biệt với các tập tin cookie của bên thứ ba ở chỗ chúng luôn bắt đầu với một ký tự hoặc con số và không bao giờ có dấu gạch dưới (_)

Người dùng cung cấp

Với một vài tính năng của trang web, việc lưu trữ dữ liệu tạm thời trên một trang để có thể sử dụng lại chúng lần nữa là điều cần thiết. Ví dụ, nếu bạn đang được người dùng khác giới thiệu sử dụng Quizlet, một mã giới thiệu được lưu trữ trong một cookie để nếu bạn chọn nâng cấp, chúng tôi có thể thưởng tín dụng người dùng đó vì đã giới thiệu. Các cookie Dữ liệu người dùng cung cấp là những cookie bền vững với thời lượng có thể từ vài ngày tới vài năm.

Cookie bắt nguồn từ người sử dụng có thể được lựa chọn không sử dụng theo hướng dẫn trong "Làm thế nào để kiểm soát cookie"; dù làm như vậy có thể phá vỡ một số chức năng trên Quizlet.

Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các cookie như một phương pháp phòng ngừa để ngăn không cho các nhân tố độc hại có quyền kiểm soát tài khoản Quizlet và thực hiện các thao tác mà bạn không biết hoặc đồng ý. Các dữ liệu lưu giữ trong các tập tin cookie được truyền cùng với bất kỳ dữ liệu nào được gửi lại cho quizlet.com từ trình duyệt của bạn để xác nhận rằng các dữ liệu thực sự xuất phát từ bạn. Những cookie này là cookie theo phiên và sẽ hết hiệu lực khi bạn đóng trình duyệt.

Cookie an ninh có thể được chọn không tham gia sử dụng các hướng dẫn trong phần “Làm thế nào để kiểm soát cookie”; Tuy nhiên, làm như vậy sẽ phá vỡ hầu hết các chức năng trên Quizlet.

Xác thực

Khi bạn đăng nhập vào tài khoản Quizlet của mình, chúng tôi thiết lập một cookie được mã hóa xác định riêng mình bạn để lần ghé thăm quizlet.com sau bạn sẽ tự động được đăng nhập. Đây là một cookie kéo dài sẽ hết hạn sau 90 ngày và sẽ làm mới khi bạn truy cập Quizlet.

Cookie xác thực có thể được chọn không sử dụng các hướng dẫn trong mục "Làm thế nào để kiểm soát cookie"; tuy nhiên, làm như vậy có thể khiến bạn không thể truy cập được vào quizlet.com

Ưu tiên

Nhiều tính năng của trang web sẽ lưu trữ ưu tiên của bạn về cách hiển thị hoặc sử dụng các tính năng trong một cookie. Ví dụ, nếu bạn học một nghiên cứu một gói học liệu Quizlet ở chế độ thử nghiệm, ưu tiên của bạn về số lượng và những loại câu hỏi xuất hiện trong các bài kiểm tra được lưu trữ trong một cookie. Những cookie này có thể được thiết lập với khoảng thời gian không giới hạn từ phiên hiện tại cho đến vài năm.

Cookie ưu tiên có thể được chọn không tham gia theo các hướng dẫn trong mục "Làm thế nào để kiểm soát cookie"; tuy nhiên, làm như vậy có thể khiến bạn không thể truy cập được vào quizlet.com.

Phân tích

Để hiểu được cách người dùng tương tác với các tính năng cụ thể của Quizlet và cải thiện hơn nữa trang web của chúng tôi, chúng tôi đôi khi thu thập dữ liệu ẩn danh về việc sử dụng trang web và lưu chúng trong cookie. Chúng tôi cũng thiết lập một cookie chứa một giá trị ngẫu nhiên độc nhất để chúng tôi có thể xác định một cách ẩn danh bạn mỗi khi bạn đi đến trang web. Những cookie này có thể được thiết lập với khoảng thời gian không giới hạn từ phiên hiện tại cho đến vài năm.

Cookie phân tích có thể được chọn không sử dụng theo các hướng dẫn trong mục "Làm thế nào để kiểm soát cookie".

Các cookie do bên thứ ba thiết lập

Ngoài cookie mà chúng tôi tự thiết lập, chúng tôi cũng làm việc với các công ty có uy tín khác nhau để cung cấp một số dịch vụ trên Quizlet, như quảng cáo, và để giúp chúng tôi phân tích cách khách sử dụng Quizlet và tối ưu hóa trải nghiệm của họ. Nói chung, các cookie này:

 • Kích hoạt các tính năng và trải nghiệm trên Quizlet phù hợp với hoạt động và sở thích của bạn
 • Thu thập thông tin về trải nghiệm của bạn và của người dùng để tạo ra những sản phẩm hữu ích hơn.
 • Duy trì hoạt động kinh doanh thường xuyên của Quizlet bằng việc cung cấp các cửa sổ bật lên một lần, giao tiếp với người dùng, thông báo, trải nghiệm đón tiếp và bằng cách thu thập dữ liệu tạo ấn tượng và dữ liệu nhấp chuột.
 • Cho phép Quizlet và các đối tác của chúng tôi phục vụ quảng cáo có liên quan đến bạn để hỗ trợ sự phát triển công việc của chúng tôi và cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí
 • Giúp chẩn đoán và sửa lỗi thời gian chết, sự cố và lỗi trong mã của chúng tôi để đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi hoạt động hiệu quả

Dưới đây chúng tôi cung cấp thêm thông tin về các công ty đó và các tập tin cookie họ có thể thiết lập.

AdRoll

AdRoll là dịch vụ cho phép chúng tôi theo dõi hiệu suất quảng cáo về Quizlet trên các trang web khác. Có thể xem thông tin về cookie tại đây. Bạn có thể chọn không sử dụng cookie này bằng cách truy cập trang không tham gia AdRoll.

Amazon Transparent Ad Marketplace

Amazon Transparent Ad Marketplace là dịch vụ phục vụ quảng cáo. Amazon Transparent Ad Marketplace sử dụng cookie để giúp cung cấp các nội dung liên quan đến bạn hơn. Có thể xem thêm thông tin về mục đích của các cookie này ở đây. Bạn có thể chọn không sử dụng cookie này bằng cách truy cập trang Tùy chọn quảng cáo Amazon.

Cloudflare

Chi nhánh là dịch vụ sử dụng cookie để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tiếp thị và hỗ trợ tải xuống ứng dụng.

Có thể xem thêm thông tin về mục đích của các cookie này ở đây. Bạn có thể từ chối cookie này và việc sử dụng nhất định tại đây.

Cloudflare là dịch vụ sử dụng cookie để giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất và bảo vệ Quizlet khỏi các mối đe dọa bảo mật và từ chối các cuộc tấn công dịch vụ bằng cách lưu trữ một số phần trang web được sử dụng thường xuyên.

Có thể xem thêm thông tin về mục đích của các cookie này ở đây. Bạn có thể chọn không sử dụng cookie xác thực theo hướng dẫn trong mục "Làm thế nào để kiểm soát cookie"; tuy nhiên, làm như vậy có thể khiến bạn không thể truy cập được vào Quizlet.

comScore (Scorecard Research)

comScore by Scorecard Research là công cụ sử dụng cookie để cho phép chúng tôi đo lường và hiểu biết về khán giả của Quizlet. Thông tin thêm về mục đích của cookie này có thể được tìm thấy ở đây. Bạn có thể từ chối cookie này tại đây.

Google Ads

Google Ads là một dịch vụ phân phối quảng cáo do Google điều hành. Google sử dụng cookie để hỗ trợ hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp hơn. Các dịch vụ của Google cũng cho phép Quizlet cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về các sản phẩm, chính sách và kinh doanh của Quizlet. Quizlet không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho Google.

Thêm thông tin về mục đích của cookie có thể được tìm thấy ở đây. Bạn có thể thay đổi tùy chọn quảng cáo cá nhân của bạn, bao gồm cả việc vô hiệu hóa các quảng cáo cá nhân và loại bỏ các cookie ở đây.

Chúng tôi cũng hợp tác với một số Trao đổi quảng cáo trên Google, một số bên có thể sử dụng thêm cookie để giúp phục vụ bạn quảng cáo phù hợp hơn. Các đối tác này bao gồm:

 • Criteo - Bạn có thể tìm hiểu cách sửa đổi tùy chọn quảng cáo được cá nhân hóa, bao gồm vô hiệu hóa quảng cáo cá nhân hóa trên Criteo tại đây.
 • Distric M - Bạn có thể tìm hiểu cách sửa đổi tùy chọn quảng cáo được cá nhân hóa, bao gồm vô hiệu hóa quảng cáo cá nhân hóa trên Distric M tại đây.
 • Index Exchange - Bạn có thể tìm hiểu cách sửa đổi tùy chọn quảng cáo được cá nhân hóa, bao gồm vô hiệu hóa quảng cáo cá nhân hóa trên Index Exchange tại đây.
 • InMobi - Bạn có thể tìm hiểu cách sửa đổi tùy chọn quảng cáo được cá nhân hóa, bao gồm vô hiệu hóa quảng cáo cá nhân hóa trên InMobi tại đây.
 • JW Player - Bạn có thể tìm hiểu cách sửa đổi tùy chọn quảng cáo được cá nhân hóa, bao gồm vô hiệu hóa quảng cáo cá nhân hóa trên JW Player tại đây.
 • Oath - Bạn có thể tìm hiểu cách sửa đổi tùy chọn quảng cáo được cá nhân hóa, bao gồm vô hiệu hóa quảng cáo cá nhân hóa trên Oath tại đây.
 • Pubmatic - Bạn có thể tìm hiểu cách sửa đổi tùy chọn quảng cáo được cá nhân hóa, bao gồm vô hiệu hóa quảng cáo cá nhân hóa trên Pubmatic tại đây.
 • Sovrn - Bạn có thể tìm hiểu cách sửa đổi tùy chọn quảng cáo được cá nhân hóa, bao gồm vô hiệu hóa quảng cáo cá nhân hóa trên Sovrn tại đây.

FullStory

FullStory là dịch vụ được Quizlet sử dụng để giúp chúng tôi phân tích hoạt động của người dùng khi sử dụng Quizlet và cách thức họ sử dụng trang web. FullStory sử dụng các cookie để lấy thông tin về việc sử dụng trang web của bạn, gồm cả hoạt động điều hướng trên trang web và những mục người dùng nhấp chuột vào hoặc lựa chọn. Thông tin thêm về mục đích của cookie này có thể được tìm thấy ở đây. Bạn có thể chọn không sử dụng cookie này bằng cách truy cập trang không tham gia FullStory.

Google Analytics

Google Analytics là một dịch vụ được cung cấp bởi Google nhằm hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách người dùng tương tác với và truy cập giữa các trang web Quizlet. Google Analytics sử dụng cookie để thu thập thống kê ẩn danh về việc sử dụng trang web của bạn. Những thông tin này không thể được sử dụng để xác định bạn là , và các dữ liệu chỉ được sử dụng trong tổng hợp để phân tích xu hướng chung trong việc sử dụng các trang web. Google Analytics có thể đặt một hoặc nhiều cookie cho khoảng thời gian khác nhau. Thông tin thêm về mục đích của mỗi cookie dưới đây và mục đích của chúng có thể được tìm thấy ở đây. Bạn có thể tham gia Google Analytics tại đây.

Quizlet sử dụng Tính năng quảng cáo của Google Phân tích, trong đó có Google Phân tích Nhân khẩu học và Báo cáo mối quan tâm.

OpenX Technologies

OpenX Technologies là một dịch vụ phục vụ quảng cáo. OpenX sử dụng cookie để hỗ trợ hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp hơn. Có thể xem thêm thông tin về mục đích của các cookie này ở đây. Bạn có thể tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn quảng cáo cá nhân, bao gồm cả việc vô hiệu hóa các quảng cáo cá nhân và loại bỏ các cookie OpenX ở đây.

Quantcast

Quantcast Measurement là công cụ sử dụng cookie để cho phép chúng tôi đo lường và hiểu biết về khán giả của Quizlet. Thông tin thêm về mục đích của cookie này có thể được tìm thấy ở đây. Bạn có thể từ chối cookie này tại đây.

Các công nghệ liên quan

Ngoài các tập tin cookie, chúng tôi cũng sử dụng công nghệ tương tự trên Quizlet để chụp và lưu trữ dữ liệu người dùng như được nêu dưới đây.

Clear GIF

Clear GIF, hay còn gọi là đèn hiệu web hoặc thẻ pixel, là những hình ảnh nhỏ xuất hiện trong email chúng tôi gửi cho người dùng của mình, và được sử dụng để theo dõi xem email được mở hay chuyển tiếp cho người khác. Có được thông tin này cho chúng ta hiểu rõ hơn về tính hữu dụng và phù hợp của các email chúng tôi gửi cho người dùng của mình.

Nếu bạn không còn muốn nhận email liên lạc quảng cáo từ chúng tôi, bạn có thể nhấp vào liên kết ngừng đăng ký ở phía dưới của bất kỳ email nào như vậy.

HTML 5 Lưu trữ cục bộ

HTML 5 lưu trữ cục bộ là một công nghệ tiêu chuẩn công nghiệp để lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt tương tự như cookie. Sự khác biệt là các dữ liệu chỉ có sẵn trong trình duyệt của bạn, không giống như các tập tin cookie được truyền lại về máy chủ như là một phần của tải một trang mới. DoubleClick và Google Analytics đôi khi có thể đưa dữ liệu vào lưu trữ cục bộ, và chúng tôi sử dụng dịch vụ của họ vì những lý do nêu trên.

Trong một số trình duyệt bạn có thể xóa lưu trữ cục bộ của bạn trong một cách tương tự như xoá cookie. Vui lòng tham khảo các tài liệu có liên quan đến trình duyệt của bạn để biết thêm chi tiết.

Làm thế nào để kiểm soát cookie

Ngoài việc không tham gia các tập tin cookie của bên thứ ba như đã mô tả ở trên, bạn có thể kiểm soát và/hoặc xóa các tập tin cookie được sử dụng bởi Quizlet bất cứ lúc nào. Để biết hướng dẫn về cách thực hiện việc này, có thể khác nhau tùy vào trình duyệt bạn đang sử dụng và vị trí của bạn, hãy truy cập aboutcookies.org hoặc youronlinechoices.com. Bạn có thể xóa tất cả các cookie đang tồn tại trên máy tính của bạn và thiết lập hầu hết trình duyệt để ngăn chặn chúng cài đặt. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn sẽ không còn có thể đăng nhập vào tài khoản Quizlet của bạn và nhiều những chế độ nghiên cứu và chức năng khác trên trang web của chúng tôi sẽ không làm việc hiệu .