Khám phá chế độ Học của Quizlet!

Hiện đã có trên trang web, iOS và Android của Quizlet.

Học những gì bạn cần qua chế độ Học của Quizlet

Bạn sắp làm kiểm tra hoặc thi. Bạn có muốn biết phương pháp học tốt nhất không?

Bây giờ bạn hãy — làm quen với chế độ học mới của Quizlet. Tạo một học phần các tài liệu bạn cần thực hành và nắm chắc, hãy cho chúng tôi biết khi nào bạn cần học, và chúng tôi sẽ khởi động việc học của bạn bằng một kế hoạch học tập phù hợp và gửi thông báo để bạn biết thời điểm cần tập trung.
 

Tại sao sử dụng chế độ Học của Quizlet?

  1. Chế độ này loại bỏ cách thức học đoán mò bằng cách lập kế hoạch học tập và hướng dẫn bạn nội dung và thời gian ôn tập.
  2. Theo dõi quá trình tiến bộ, cài đặt lời nhắc học, và tiến bộ từng ngày nhờ các buổi học ngắn, có tính hành động.
  3. Chế độ Học của Quizlet sử dụng Nền tảng Trợ lý học tập mới của Quizlet. Nền tảng này sử dụng cơ chế máy học để xử lý dữ liệu từ hàng triệu phiên học, sau đó kết hợp dữ liệu này với các ý tưởng đã được kiểm nghiệm bằng khoa học về nhận thức.

Sử dụng Nền tảng Trợ lý học tập

Chế độ Học của Quizlet sử dụng Nền tảng Trợ lý học tập. Nền tảng này ứng dụng cơ chế máy học để xử lý dữ liệu từ hàng triệu phiên học, sau đó kết hợp dữ liệu này với các kỹ thuật đã được kiểm nghiệm bằng khoa học về nhận thức. Qua việc hiểu rõ cách con người tiếp thu kiến thức, nền tảng mạnh mẽ này giúp việc học trở nên hiệu quả và năng suất hơn, bằng cách chọn hiển thị những tài liệu mà người học cần — và đồng thời mang lại niềm vui, hứng thú khi học.