Giới thiệu trò chơi hợp tác trong lớp học của chúng tôi

Tìm hiểu cách giáo viên sử dụng Quizlet Live trong lớp học (có phụ đề tiếng Việt).

Mới! Chơi Quizlet Live từ xa bằng chế độ Cá nhân. Thu hút học sinh tham gia tương tác bằng cách chơi Quizlet Live. Tìm hiểu thêm

Chọn học phần bất kỳ để bắt đầu Quizlet Live
Chia sẻ mã tham gia với lớp học của bạn
Học sinh học được chia nhóm
Các nhóm ngồi cùng nhau và bắt đầu chơi
Các nhóm thi đấu cùng nhau!
Học cách thực hiện tốt hơn sau mỗi lần

Phát triển kỹ năng mềm...

Phối hợp cùng nhau

Học sinh phối hợp cùng nhau để tìm ra thuật ngữ phù hợp cho định nghĩa - vì chẳng ai biết tuốt mọi câu trả lời.

Cải thiện khả năng giao tiếp

Học sinh phối hợp, tập trung và trao đổi với nhau để giành chiến thắng. Mọi người trong nhóm đều phải tham gia đóng góp.

...và cả Kỹ năng cứng

Cải thiện vốn từ vựng

Học sinh hoạt động theo nhóm nhỏ để học một học phần trên Quizlet và thi đua với cả lớp.

Chậm mà chắc

Quizlet Live khuyến khích các em làm chậm mà chắc. Nếu nhóm ghép sai, cả nhóm phải chơi lại từ đầu.