Quy tắc Danh dự của Quizlet


Sứ mệnh của Quizlet là hỗ trợ và tạo cho học viên các cơ hội, thói quen học tập, và các giá trị giáo dục tốt hơn. Việc lạm dụng nền tảng của chúng tôi để phát triển các thói quen xấu, chẳng hạn như gian lận hoặc đốt cháy giai đoạn trong kiểm tra và làm bài tập, là rất đáng buồn và không tương thích với các giá trị mà công ty cũng như cộng đồng theo đuổi. Đội ngũ của chúng tôi luôn làm việc chăm chỉ để duy trì tinh thần học tập tự giác trên nền tảng chúng tôi đã tạo ra, và chúng tôi tiếp tục bổ sung thêm các tính năng nhằm đảm bảo Quizlet có thể hỗ trợ việc học tập của người dùng ở khắp mọi nơi. Chúng tôi khuyến khích người dùng Quizlet theo dõi Nguyên tắc cộng đồng và chấp thuận Quy tắc Danh dự của chúng tôi trước khi tạo lập hay học các nội dung trên nền tảng này.

Dành cho học sinh

Đơn giản là: đừng có gian lận hay giúp người khác gian lận. Quizlet là ứng dụng phục vụ cho việc học tập — với bộ đề thi chính thức hiện có, câu hỏi thi cử đi kèm đáp án, hay nội dung tuyệt mật của các khoá học vẫn chưa được đăng tải trên Quizlet. Nếu bạn vẫn đang làm những bài kiểm tra cũ (ví dụ như cho bài thi tổng hợp cuối cùng), vui lòng lưu ý tài liệu này vẫn đang được lưu hành và không chỉ riêng bạn mà các giáo viên cũng đang sử dụng, do đó vui lòng thiết lập học phần này ở chế độ riêng tư.

Ngoài ra, bạn có trách nhiệm hiểu rõ và tuân thủ các chính sách đặt ra bởi học viện hoặc giáo viên của mình về việc đăng tải hoặc chia sẻ tài liệu học tập trực tuyến; vui lòng tham khảo chính sách liêm chính trong học thuật của trường hoặc lớp mình trước khi đăng tải công khai bất cứ nội dung nào trên Quizlet.

Các hành vi Vi phạm Quy tắc Danh dự của Quizlet bao gồm (nhưng không hạn chế):

  • Đăng phần giải đáp cho bài kiểm tra bạn vừa làm và chia sẻ với người khác
  • Tìm phần giải đáp trên Quizlet và sử dụng để gian lận khi làm kiểm tra hoặc đánh giá tại gia
  • Sử dụng Quizlet trên điện thoại của bạn để sao chép câu trả lời khi làm bài kiểm tra trong lớp

Tóm lại: Nếu giáo viên hay giáo sư của bạn không hài lòng ở một phương diện nào đó khi bạn sử dụng Quizlet thì bạn không nên tiếp tục sử dụng theo cách thức đó nữa.

Báo cáo Vi phạm Quy tắc Danh dự

Nếu bạn phát hiện thấy những câu hỏi và đáp án của các bài kiểm tra hiện tại trên Quizlet vi phạm Quy tắc Danh dự, gửi thông báo cho chúng tôi để xử lý vấn đề ngay lập tức.

Nếu có bất cứ câu hỏi thêm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại trust@quizlet.com.