Bài 29 sử

Thành phần lãnh đạo của cuộc cách mạng tư sản Anh là
Click the card to flip 👆
1 / 18
Terms in this set (18)
Thành phần lãnh đạo của cuộc cách mạng tư sản Anh là
quý tộc mới và giai cấp tư sản
vì sao cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc nê đéc len có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thế giới
cách mạng thắng lợi, chủ nghĩa tư bản phát triển ở Hà Lan
Trong xã hội nước anh trước cách mạng, mâu thuẫn cơ bản nào mới xã hội
giữa tư sản quý tộc mới với chế độ quân chủ
cách mạng tư sản hà lan thắng lợi đã mở ra một thời kì mới đó là thời kì
lịch sử thế giới cận đại
Cách mạng tư sản Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là:
cuộc cách mạng tư sản
Cho các sự kiện:

1. Tây Ban Nha chính thức công nhận nền độc lập của "Các tỉnh Liên Hiệp".

2. Quân đội Tây Ban Nha tấn công giết chết 8000 người, phá hủy một trung tâm thương mại.



3. Hội nghị U-trếch gồm đại biểu các tỉnh miền Bắc họp tuyên bố thành lập Các tỉnh Liên Hiệp".

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.
2,3,1
Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là tầng lớp như thế nào?
Địa chủ quý tộc, chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa.
Đỉnh cao của Cách mạng tư sản Anh gắn với sự kiện nào?
Sác-lơ I bị xử tử, nền Cộng hoà Anh được thiết lập.
Đầu thế kỉ XVI, giai cấp tư sản Nê-đéc-lan bị cản trở bởi ách thống trị của thực dân:
Tây Ban Nha
Cuộc Cách mạng Nê-đéc-lan bắt đầu nổ ra vào thời gian:
tháng 8 năm 1566
Nội chiến ở Anh diễn ra trong khoảng thời gian nào?1642-1648Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII làĐược ví như "cái chổi khổng lồ" quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiếnÝ không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nêđéclan làCổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi thế giớiMâu thuẫn trong xã hội nước Anh trước khi cách mạng bùng nô là mâu thuẫn giữa:tư sản và quý tộc mới với các thế lực phong kiến phản động.Cuộc Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao năm 1649 vì:Đã xử tử vua Sác-lơ I, nền cộng hòa được thiệt lập ở AnhTừ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có điểm gì nổi bật?Phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh vào nông nghiệpKết cục cuối cùng của Cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Anh."Ông là một trong những lãnh tụ xuất sắc, tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc mới loại vừa ở nước Anh; một nhà tổ chức và chỉ huy giỏi, trở thành người lãnh đạo quân đội Quốc hội. Trong cuộc nội chiến với quân đội nhà vua, quân đội Quốc hội giành thắng lợi, Anh trở thành nước cộng hòa do ông đứng đầu"Ôlivo Cromoen