POLICY PROVISION

provision
Click the card to flip 👆
1 / 58
Terms in this set (58)
điều khoản
Image: provision
liên kết đơn vị
phí bảo hiểm
Image: Premium
thời gian cân nhắc
Image: Free Look Period
chấm dứt
Image: terminate
giá trị hoàn lại
Image: surrender value
khấu trừ
Image: deduct / substract
số tiền nợ
Image: indebtedness
người mua bảo hiểm
Image: Policy owner
người được bảo hiểm
Image: Insured
exclusionĐiều khoản loại trừcharge/ feephíCharter capitalvốn điều lệdependentngười được bảo hiểm phụbase plansản phẩm bảo hiểm chínhPolicy Termthời hạn hợp đồngFace Amount/ Số tiền bảo hiểmannual premiumphí bảo hiểm theo định kì hàng nămserial numbersố bảo hiểmRider / complementary productsản phẩm bổ trợAdvance Accidental Death and Disability BenefitBảo Hiểm Tử Vong Và Thương Tật Do Tai Nạn Nâng Caocritical illnessBảo Hiểm Bệnh Lý Nghiêm TrọngMedicashBảo Hiểm Trợ Cấp Y TếTotal permanent disabilityBảo Hiểm Thương Tật Toàn Bộ Và Vĩnh ViễnPremium Support due to Death or Critical Illness of PayorBảo Hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí Do Tử Vong hoặc Bệnh Lý Nghiêm Trọng Của BMBH -Premium Support due to Death or TPD of PayorBảo Hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí Do Tử Vong hoặc Thương Tật Toàn Bộ Và Vĩnh Viễn Của BMBHPremium Support due to Critical Illness of the Insured PersonBảo Hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí Do Bệnh Lý Nghiêm Trọng Của NĐBHPremium Support due to TPD of the Insured PersonBảo Hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí Do Thương Tật Toàn Bộ Và Vĩnh Viễn Của NĐBHHealthcare riderMón Quà Sức KhỏeInpatientnội trúoutpatientngoại trúbasic/ advance / premier / elite / suite5 hạng thẻfund allocationTỷ lệ đầu tư vào các QuỹAggressiveTăng TrưởngGrowthPhát TriểnBalancedCân BằngDiversifiedỔn ĐịnhFixed incomeTích LũyMoney marketBảo Toànamount valuegiá trị tài khoảnto be renewablegia hạn lạiwithdrawrút tiềnadjustđiều chỉnhLetter of agreementthư thỏa thuậnDeath Benefitquyền lợi tử vongmaturity benefitquyền lợi đáo hạnloyalty bonusquyền lợi duy trì hợp đồngNo Lapse Guarantee (NLG) for Base PlanQuyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồngUnderwritingthẩm địnhOrgan Injurieschấn thương nội tạngbone fracturegãy xươngsevere burnbỏngindemnitybồi thườngdaily hospitalizationđiều trị bệnh qua đêmICU (intensive care unit)Khoa hồi sức cấp cứu, điều trị tăng cườngPayorbên mua bảo hiểmpremium supporthỗ trợ đóng phívalidity periodthời hạn hiệu lực

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.