DE Jrs BEG: Concerts In The Metaverse Are Making Artists Millions

interactive
Click the card to flip 👆
1 / 16
Terms in this set (16)
có tính tương tác
Image: interactive
bật ra, xuất hiện
Image: to pop up*
một cộng đồng
Image: a community
phát trực tiếp
Image: to live stream
khám phá
Image: to venture into
một thành công to lớn
Image: a massive success
có lợi nhuận
Image: profitable
vật phẩm
Image: merchandise
trang phục trong game
Image: a skin
an emotemột biểu tượng cảm xúca charactermột nhân vậtto grossthu về lợi nhuậna world tourchuyến lưu diễn thế giớian evolutionmột sự tiến hóarevenuedoanh thu

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.