Trắc nghiệm ngữ văn cả đề 1

Term
1 / 24
Tôi đi học của thanh tịnh được viết theo thể loại nào?
Click the card to flip 👆
Terms in this set (24)
Tôi đi học của thanh tịnh được viết theo thể loại nào?
Truyện ngắn trữ tình
Phương thức biểu đạt được tác giả thanh tịnh sử dung trong văn bản" tôi đi học"?
Kết hợp cả a,b,c ( tự sự, miêu tả, biểu cảm)
Cách hiểu nào đúng với tâm trạng Hồng đc miêu tả trong câu văn: " chỉ vì tôi thương mẹ tôi và xăm tức sao mẹ tôi lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi, để sinh nở 1 cách giấu diếm..."?
Hồng thương mệ và muốn mẹ dũng cảm trước những thành kiến tàn ác
" Tắt đèn" Ngô Tất Tố được viết theo thể loại nào?
Tiểu thuyết
Tác phẩm" lão hạc" được viết theo thể loại nào?
Truyện ngắn
An- đéc-xen là nhà văn của nước nào?
Đan mạch
Trong văn bản" thông tin trái đất năm 2000" tác giả chỉ ra điểu gì là nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho việc dùng bao ni lông có thể gây rất nguy hại tới môi trường tự nhiên ?
Tính không phân hủy của pla-xtic
Văn bản" ôn dịch thuốc lá" có sự kết hơp chặt chẽ của 2 phương thức tạo lập văn bản nào?
Lập luận và thuyết minh
Theo em, câu văn" nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sự, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tầm ăn dâu" sự dụng biện pháp nghe thuật nào?
So sánh
Văn bản " Bài toán dân số " có thể xếp vào kiểu văn bản nào?
Văn bản nhật dụng
Thế nào là trường từ vựng?Là tập hợp tất cả các từ có ít nhất 1 nét chung về nghĩaCác từ " tàn nhẫn, đọc ác, lạnh lùng" thuộc trường từ vựng nào dưới đây?Chỉ bản thân của con ngườiÝ nào dưới đây nêu chính sác, nhất khaisnieemj về tường từ tượng hình?Là những từ gợi hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vậtTrợ từ là gì?Là những từ chuyên đi kềm một từ ngữ trong 1 câu dùng để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đén ở từ ngữ đóCâu nào dưới đây không sử dụng tình thái từ?Nấu vậy, tôi chẳng biết trả lời saoNói quá là gì?Là 1 biện phá tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng" lỗ mũi mười tám gánh đông chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho" Câu ca dao trên đã sử dụng biện pháp tu từ nào?Nói quáNói giảm nói tránh là gì?là 1 biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhỉ, uyển chuyểnNêu hình thức của 1 đoạn văn?cả a,b,c đều đúngTừ như thế nào thì có thể coi là từ ngữ chủ đề của đoạn văn?Thường được sử dụng để làm đề mục hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần.Các yếu tố miêu tả, biểu cảm đucợ đặt ở vị trí như thế nào?Được đan xen vào các yếu tố tự sựTrong các văn bản tự sự, yếu tố biểu cảm có vai trò gì?Giúp sự việc được kể hiện lên 1 cách sinh đọng, phong phúDòng nào nêu lên đúng về đặc điểm cơ bản của văn thuyết minh?Lời văn sử dụng rộng rãi các biện pháp tu từVăn thuyết minh là gì?Là văn bản dùng phuong thức trình bày, giới thiệu, giải thích đặc điểm, tính chất, của sự vật, hiện tượng