xian1707

8 HIGH SCORES

xian1707 has created 103 sets

In October 2009

GMAT IDIOM 10 20 terms

by xian1707

GMAT idiom 09 20 terms

by xian1707

GMAT Idiom 08 19 terms

by xian1707

GMAT 13 16 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON 12 10 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON 11 10 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON 10 10 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON 09 10 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON 08 10 terms

by xian1707
In September 2009

GMAT PRINCETON 07 10 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON 06 20 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON 05 20 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON 04 20 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON 03 17 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON 02 20 terms

by xian1707
In August 2009

GMAT PRINCETON 01 18 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON VERBAL 10 20 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON VERBAL 09 20 terms

by xian1707

VEHICLES 5 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON VERBAL 08 20 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON VERBAL 07 20 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON VERBAL 06 20 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON VERBAL 05 20 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON VERBAL 04 20 terms

by xian1707

GMAT PRINCETON VERBAL 03 20 terms

by xian1707
xian1707 made no sets matching